O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2019 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

Atomowa spektrometria absorpcyjna - Spektrometry AAS/ASA Agilent

Spektrometry atomowej spektrometrii absorpcyjnej (AAS/ASA) firmy Agilent

 

Atomowa Spektrometria Absorpcyjna AAS/ASA
Kuweta grafitowa GTA 120
Generator wodorków i zimnych par VGA 77
Przystawka SIPS 20

 

Spektrometry
AAS (ASA)
Roztwory wzorcowe
do AAS
Lampy katodowe
do AAS
Akcesoria
do generacji wodorków
Aplikacje i pliki
AAS

 

Ulotka informacyjna - AAS seria 200 (plik pdf w wersji polskiej) [ 6651 k ]

Ulotka informacyjna - AAS seria 200 (plik pdf w wersji ang.) [ 983 k ]

Ulotka informacyjna - Obsługa spektrometrów AAS (plik pdf w wersji ang.) [ 86 k ]

 

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem techniką AAS/ASA - Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

The Determination of Cd, Cr, Cu, Ni and Pb in a Concentrated CaCl2/NaCl Solution by AAS

Oznaczanie Cd, Cr, Cu, Ni i Pb w stężonych roztworach CaCl2/NaCl
(11-2010)

Cd, Cr, Cu, Ni, Pb 

CaCl2/NaCl

AAS
płomień
kuweta


76 k

Monitoring Heavy Metals by Atomic Absorption Spectroscopy for Compliance with RoHS and WEEE Directives

Oznaczanie Pb, Cr, Cd, Hg techniką AAS wg RoHS / WEEE
(1-2012)

Pb, Cr, Cd, Hg 

materiały elektroniczne

AAS
kuweta (Zeeman)
zimne pary


84 k

Selenium in Serum Measured by Zeeman GFAAS

Oznaczanie selenu w osoczu techniką GFAAS-Zeeman
(9-2010)

Se 

osocze

AAS
kuweta (Zeeman)


156 k

Determination of Mercury in Fish Tissue, a Rapid, Automated Technique for Routine Analysis.

Oznaczanie rtęci (Hg) w tkankach ryb
(9-2010)

Hg 

ryby

AAS
zimne pary


121 k

Determination of As and Se by AAS Using High Intensity Hollow Cathode Lamps

Oznaczanie arsenu (As) i selenu (Se) techniką AAS przy zastosowaniu lamp o podwyższonej jasności
(11-2010)

As, Se 

żywność
osocze

AAS
kuweta (Zeeman)


201 k

Determination of Calcium in Serum Samples by AAS Using a Fuel Lean Flame

Oznaczanie wapnia (Ca) w próbkach osocza w płomieniu utleniającym
(11-2010)

Ca 

osocze

AAS
płomień


98 k

Determination of Mercury in Blood and Urine by Cold Vapor AAS Using the VGA-77

Oznaczanie rtęci (Hg) we krwi i w moczu techniką zimnych par AAS (generator VGA-77)
(11-2011)

Hg 

krew
mocz

AAS
zimne pary


138 k

Determination of Low Levels of Arsenic using Flame AAS and Agilent UltrAA Lamps

Oznaczanie niskich zawartości arsenu (As) w technice płomieniowej AAS i przy zastosowaniu lamp UltrAA
(11-2010)

As 

rudy niklu (Ni)

AAS
płomień


60 k

The Measurement of Silicon, Tin, and Titanium in Jet-Engine Oil

Oznaczanie krzemu (Si), cyny (Sn) i tytanu (Ti) w olejach silników odrzutowych
(11-2010)

Si, Sn, Ti 

oleje silników odrzutowych

AAS
płomień
kuweta


298 k

Determination of Boron by Graphite Furnace AAS: Comparison of Different Modifiers

Oznaczanie boru (B) techniką kuwety grafitowej AAS: Porównanie modyfikatorów
(11-2010)

B 

woda powierzchniowa
woda pitna
ścieki

AAS
kuweta


41 k

Direct Determination of Copper in Urine Samples by Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry Using a Platform and Palladium Matrix Modifier

Bezpośrednie oznaczanie miedzi (Cu) w próbkach moczu techniką GFAAS przy użyciu platformy i modyfikatora palladowego
(11-2010)

Cu 

mocz

AAS
kuweta
platforma


136 k

Direct Determination of Manganese in Sea Water by Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry with Deuterium Background Correction Using a Platform and Platinum Matrix Modifier

Bezpośrednie oznaczanie manganu (Mn) w wodzie morskiej techniką GFAAS przy użyciu platformy i modyfikatora Pt
(11-2010)

Mn 

woda morska

AAS
kuweta
platforma


98 k

Direct Determination of Selenium in Blood and Urine Samples by Platform Furnace Atomic Absorption Spectrometry

Bezpośrednie oznaczanie selenu w próbkach krwi i moczu na platformie techniką GFAAS
(11-2010)

Se 

krew
mocz

AAS
kuweta
platforma


122 k

Determination of K, Na, and Zn in Albumin Using Flame AAS

Oznaczanie potasu (K), sodu (Na) i cynku (Zn) w albuminie techniką płomieniowej AAS
(11-2010)

K, Na, Zn 

albumina

AAS
płomień


158 k

Sequential Determination of Cd, Cu, Pb, Co and Ni in Marine Invertebrates by Zeeman Graphite Furnace Atomic Absorption Spectroscopy

Sekwencyjne oznaczanie kadmu (Cd), miedzi (Cu), ołowiu (Pb), kobaltu (Co) i niklu (Ni) w bezkręgowcach morskich techniką GFAAS/Zeeman
(11-2010)

Cd, Cu, Pb, Co, Ni 

bezkręgowce morskie

AAS
kuweta (Zeeman)


369 k

Determination of Magnesium, Calcium and Potassium in Brines by Flame AAS using the SIPS-10 Accessory for Automated Calibration and On-Line Sample Dilution

Oznaczanie magnezu (Mn), wapnia (Ca) i potasu (K) w solankach przy zastosowaniu płomieniowej AAS z przystawką SIPS-10 do automatycznej kalibracji i rozcieńczania próbek on-line
(11-2010)

Mg, Ca, K 

solanki

AAS
płomień


158 k

Determination of Platinum and Palladium in Chelated Systems by GFAAS

Oznaczanie platyny (Pt) i palladu (Pd) w połączeniach chelatowanych techniką GFAAS
(11-2010)

Pt, Pd 

cisplatyna

AAS
kuweta


122 k

The Determination of Trace Elements in Stainless Steel by Forked Platform GFAAS

Oznaczanie pierwiastków śladowych w stali kwasoodpornej na platformie techniką GFAAS
(11-2010)

As, Se, Pb, Cd, Sb, Bi, Ag 

stal

AAS
kuweta (Zeeman)


108 k

Evaluation of Three Methods of Matrix Modifier Injection in Graphite Furnace AAS

Ocena trzech metod nastrzyku modyfikatora matrycy w technice GFAAS
(11-2010)

As 

woda
ścieki

AAS
kuweta


44 k

Evaluation of a New Forked Platform Design for Graphite Furnace AAS

Ocena nowej konstrukcji platformy w technice GFAAS
(11-2010)

As, Se, Cd, Pb, Sn 

woda

AAS
kuweta
(D2 i Zeeman)


117 k

Measurement of Chromium in Environmental Waters by Zeeman Corrected Graphite Tube Atomization

Oznaczanie chromu (Cr) w wodach środowiskowych techniką GFAAS z korekcją Zeemana
(11-2010)

Cr 

woda

AAS
kuweta (Zeeman)


214 k

The Determination of Toxic Metals in Waters and Wastes by Furnace Atomic Absorption

Oznaczanie metali toksycznych w wodach i ściekach techniką GFAAS
(11-2010)

As, Ba, Cd, Cr, Pb, Se, Ag 

woda
ścieki

AAS
kuweta


228 k

The Determination of Vanadium in Heavy Industrial Fuel Oils Using the GTA-95

Oznaczanie wanadu (V) w olejach przemysłowych techniką GFAAS
(11-2010)

V 

oleje

AAS
kuweta


204 k

Determination of Trace Metals in High-Purity Copper Using the GTA-95 Graphite Tube Atomizer

Oznaczanie metali śladowych w miedzi wysokiej czystości techniką GFAAS
(11-2010)

As, Sn, Pb, Sb, Bi, Se, Te 

Cu

AAS
kuweta


79 k

Some Studies with an Agilent VGA-76 Hydride Generator for Selenium Determination


(11-2010)

Se 

AAS
wodorki


42 k

Aluminium Speciation in Natural Waters

Specjacja glinu w wodach naturalnych
(11-2010)

Al 

woda

AAS
kuweta


43 k

Prezentacja filmowa spektrometrów AAS/ASA firmy Agilent

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2019
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt
Przyrządy laboratoryjne