O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Ślesin 2021 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA, SEMINARIA I WARSZTATY ANALITYCZNE organizowane przez MS Spektrum i MS EDU

 lista sympozjów

Spotkanie Użytkowników 2004   4 listopada 2004 - 5 listopada 2004

Seminarium analityczne

 

 

Wprowadzenie    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski   
GBC   
Warszawa   

 

 

Prezentacja analizatora rtęci MA-2    

dr inż. Tadeusz Glenc   
Testchem   
Wrocław   

 

 

Przerwa na kawę    

 

 

 

Mineralizatory firmy Anton Paar    

dr Mariola Wasilewska   
   
Kędzierzyn-Koźle   

 

 

Przedstawienie oferty firmy Comef    

dyr. Andrzej Wiśniewski   
COMEF   
Katowice   

 

 

Warsztaty (rotacyjne zajęcia w podgrupach)
- czas trwania każdego wykładu około 1 godz.    

 

 

      

1. Ogólne wymagania dotyczące wyposażenia wg PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania...
2. Lista pytań kontrolnych - pomoc dla auditora i auditowanego
3. Mocne i słabe obszary dotyczące nadzoru nad wyposażeniem w laboratoriach    

mgr Radosława John   
Audytor systemów zapewnienia jakości   
Gliwice   

 

      

1. Problemy analizy śladowej w odniesieniu do błędów, które można popełnić, źródeł zanieczyszczeń.
2. Prawidłowe przygotowanie próbki do analiz
3. Rola próbki ślepej
4. Dyskusja o problemach uczestników i sposobach, w jaki je rozwiązali    

dr Mariola Wasilewska   
Kierownik Laboratorium Aplikacyjnego AAS   
Kędzierzyn-Koźle   

 

      

1. Nowa organizacja Serwisu
2. Typowe problemy techniczne...
3. Omówienie procedur testowania...
4. Proste sposoby usuwania nieprawidłowości...
5. Zaproponowanie nowych procedur    

mgr inż. Andrzej Wiener   
   
Katowice   

 

      

1. Modyfikatory matrycy - ich rola w procesie eliminowania interferencji w metodzie GF AAS
2. Rodzaje modyfikatorów matrycy
3. Zasady prawidłowego stosowania modyfikatorów matrycy    

dr Ewa Szmyd   
Instytut Metali Nieżelaznych   
Gliwice   

 

 

Ogólna dyskusja i podsumowanie Spotkania    

 

 

STATYSTYKA Spotkanie Użytkowników 2004

Liczba wykładów: 4

Liczba warsztatów: 4.

 

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2021
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt