O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Ślesin 2021 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA, SEMINARIA I WARSZTATY ANALITYCZNE organizowane przez MS Spektrum i MS EDU

 lista sympozjów

Warsztaty analityczne MS Spektrum 2020 -Warszawa-   26 marca 2020

Wykorzystanie technik spektroskopowych do kontroli jakości produktów w przemyśle spożywczym i paszowym

  

 

9:00 - 9:15 | Wprowadzenie    

   
   
   

 

 

9:15 - 9:45 | Różne zastosowania spektrofotometrii UV-VIS    

   
   
   

 

 

9:45 - 10:30 | Szybka analiza ilościowa produktów spożywczych i paszowych przy wykorzystaniu techniki FT-NIR    

   
   
   

 

 

10:30 - 11:00 | Łatwiej, szybciej i dokładnie – NMR w kontroli jakości    

   
   
   

 

 

11:00 - 11:15 | Przerwa kawowa    

 

 

 

11:15 - 11:30 | Przygotowanie próbek do analiz – spopielanie i mineralizacja w układach otwartych    

   
   
   

 

 

11:30 - 12:00 | Przegląd metod do analiz pierwiastkowych – AAS, ICP-OES, ICP-MS    

   
   
   

 

 

12:00 - 12:15 | Fotometria płomieniowa jako alternatywa dla AAS – analiza sodu, potasu, litu, wapnia i baru    

   
   
   

 

 

12:15 - 12:30 | Przerwa kawowa    

 

 

 

12:30 - 13:00 | Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym w laboratorium    

   
   
   

 

 

13:00 - 13:15 | Wręczenie certyfikatów i podsumowanie    

   
   
   

 

STATYSTYKA Warsztaty analityczne MS Spektrum 2020 -Warszawa-

Liczba wykładów: 9
Łączny czas trwania wykładów: 3 godziny i 45 minut.

 

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2021
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt