O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Ślesin 2021 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA, SEMINARIA I WARSZTATY ANALITYCZNE organizowane przez MS Spektrum i MS EDU

 lista sympozjów

Warsztaty analityczne MS Spektrum 2019 -Poznań-   6 grudnia 2019

  

 

9:00 - 9:15 Wprowadzenie    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski   
MS Spektrum   
Warszawa   

 

 

9:15 - 9:45 Przygotowanie próbek analitycznych za pomocą systemu Magnum V2    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski   
MS Spektrum   
Warszawa   

 

 

9:45 - 10:00 Przygotowanie próbek do analiz – mineralizacja mokra i sucha w układzie otwartym    

mgr Edyta Szyszko   
MS Spektrum   
Warszawa   

 

 

10:00 - 10:15 LIBS vs. ICP – czyli przełom w analizie pierwiastkowej na miarę XXI w.    

mgr inż. Sebastian Górazdowski   
MS Spektrum   
Warszawa   

 

 

10:15 - 10:30 Aby woda nie była problemem w Twoim laboratorium    

mgr inż. Sebastian Górazdowski   
MS Spektrum   
Warszawa   

 

 

10:30 10:45 Przerwa kawowa    

 

 

 

10:45 - 11:15 Zastosowanie nowych technik elektroanalitycznych w analizach laboratoryjnych, terenowych oraz procesowych    

mgr Edyta Szyszko   
MS Spektrum   
Warszawa   

 

 

11:15 - 11:45 Spektrometria FTIR jako narzędzie do identyfikacji substancji    

mgr Katarzyna Hryniewicka   
MS Spektrum   
Warszawa   

 

 

11:45 - 12:15 Jak zapewnić ważność uzyskiwanych w laboratorium wyników badań w kontekście wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02?    

dr inż. Agnieszka Wiśniewska   
DOCTUS   
Poznań   

 

 

12:15 - 12:30 Analiza mikropróbek techniką FTIR    

mgr Katarzyna Hryniewicka   
MS Spektrum   
Warszawa   

 

 

12:30 - 12:45 Identyfikacja substancji ręcznymi spektrometrami ramanowskimi    

mgr inż. Alicja Taranek   
MS Spektrum   
Warszawa   

 

 

12:45 - 13:13 Technika NIR w analizie produktów spożywczych i paszowych    

mgr inż. Alicja Taranek   
MS Spektrum   
Warszawa   

 

 

13:15 - 13:30 Przerwa kawowa    

 

 

 

13:30 - 14:00 Metody przygotowania próbek. Pokaz młynka kriogenicznego wykorzystywanego do przygotowania trudno mielących się próbek.    

mgr Grzegorz Cisoń   
MS Spektrum   
Warszawa   

 

 

14:00 - 14:30 Prezentacja fotometru płomieniowego dla wybranych pierwiastków, pomiar zawartości Na, K w wodzie wodociągowej, mineralnej/źródlanej    

mgr inż. Sebastian Górazdowski   
MS Spektrum   
Warszawa   

 

 

14:30 - 15:00 Ogólna dyskusja i wręczenie certyfikatów    

   
   
   

 

STATYSTYKA Warsztaty analityczne MS Spektrum 2019 -Poznań-

Liczba uczestników: 29.

Liczba wykładów: 14
Łączny czas trwania wykładów: 5 godzin i 30 minut.

 

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2021
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt