O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Ślesin 2021 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA, SEMINARIA I WARSZTATY ANALITYCZNE organizowane przez MS Spektrum i MS EDU

 lista sympozjów

Warsztaty analityczne MS Spektrum 2019 -Suwałki-   22 lutego 2019

 

relacja zdjęciowa
       


 

 

9:00 - 9:15 Wprowadzenie    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski   
MS Spektrum   
Warszawa   

 

 

9:15 - 9:45 Przygotowanie próbek analitycznych za pomocą systemu Magnum V2    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski   
MS Spektrum   
   

 

 

9:45 - 10:00 Przygotowanie próbek do analiz – mineralizacja w systemach otwartych     

mgr Edyta Szyszko   
MS Spektrum   
Warszawa   

 

 

10:00 10:30 Analiza pierwiastkowa: preparatyka próbek, charakterystyka AAS, MP-AES i ICP-OES    

mgr inż. Sebastian Górazdowski   
MS Spektrum   
Warszawa   

 

 

10:30 10:45 Przerwa kawowa    

 

 

 

10:45 - 11:15 Spektrofotometria UV-Vis w nowoczesnym wydaniu – nowości ze świata firmy Agilent    

mgr Katarzyna Hryniewicka   
MS Spektrum   
Warszawa   

 

 

11:15 - 11:45 Zastosowanie nowych technik elektroanalitycznych w analizach laboratoryjnych, terenowych oraz procesowych     

mgr Edyta Szyszko   
MS Spektrum   
Warszawa   

 

 

11:45 12:15 Zapewnianie miarodajności wyników badań w kontekście wymagań nowego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02    

dr inż. Agnieszka Wiśniewska   
Aquanet Laboratorium    
Poznań   

 

 

12:15 - 12:45 Rewolucja w pomiarach próbek ciekłych metodą FTIR – pokaz spektrometru Cary 630    

mgr Katarzyna Hryniewicka   
MS Spektrum   
Warszawa   

 

 

12:45 – 13:15 Technika NIR w analizie produktów spożywczych i paszowych    

mgr Dariusz Marek   
MS Spektrum   
Warszawa   

 

 

13:15 - 13:30 Przerwa    

 

 

 

13:30 - 14:00 Metody przygotowania próbek.
Pokaz młynka kriogenicznego wykorzystywanego do przygotowania trudno mielących się próbek    

mgr Grzegorz Cisoń   
MS Spektrum   
Warszawa   

 

 

14:00 - 14:30 Prezentacja fotometru płomieniowego dla wybranych pierwiastków, pomiar zawartości Na, K w wodzie wodociągowej, mineralnej/źródlanej    

mgr inż. Sebastian Górazdowski   
MS Spektrum   
Warszawa   

 

 

14:30 - 15:00 Ogólna dyskusja i wręczenie certyfikatów    

   
   
   

 

STATYSTYKA Warsztaty analityczne MS Spektrum 2019 -Suwałki-

Liczba uczestników: 22.

Liczba wykładów: 12
Łączny czas trwania wykładów: 5 godzin i 30 minut.

 

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2021
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt