O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Ślesin 2019 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA, SEMINARIA I WARSZTATY ANALITYCZNE organizowane przez MS Spektrum

 lista sympozjów

Warsztaty: Spektroskopia molekularna i atomowa   29 maja 2018

Spektroskopia molekularna i atomowa na podstawie oferty firmy MS Spektrum

  

 

11:00 - 11:20 Nowości ze świata spektrometrii firmy Agilent Technologies    

.   
.   
.   

 

 

11:20 - 11:40 Różne zastosowania spektrofotometrii UV-Vis – pokaz spektrofotometru Cary 60     

.   
.   
.   

 

 

11:40 – 12:00 Spektrometr FTIR Cary 630 w analizie próbek stałych
Zastosowanie technik: osłabionego całkowitego odbicia (ATR) oraz transmisyjnej    

.   
.   
.   

 

 

12:00 – 12:20 Technika NIR w analizie produktów spożywczych i paszowych    

.   
.   
.   

 

 

12:20– 13:30 Analiza pierwiastkowa:    

.   
.   
.   

 

 

- preparatyka próbek do analizy pierwiastkowej, rodzaje i możliwości    

.   
.   
.   

 

 

- charakterystyka AAS wersja płomieniowa, tryb szybkiej sekwensji, możliwości i ograniczenia analizy pierwiastkowej    

.   
.   
.   

 

 

- charakterystyka MP-AES jako alternatywa do AAS w wersji płomieniowej    

.   
.   
.   

 

 

- kuwata grafitowa w zestawieniu z płomieniem , możliwości i ograniczenia analizy pierwiastkowej    

.   
.   
.   

 

 

- charakterystyka ICP-OES, możliwości i ograniczenie, wady i zalety spektrometru ICP-OES    

.   
.   
.   

 

 

13:30 – 14:00 Metody przygotowania próbek. Pokaz młynka kriogenicznego wykorzystywanego do najtrudniejszych próbek – rośliny, orzechy, czekolada, plastik, guma    

.   
.   
.   

 

 

14:00 – 14:30 Podsumowanie, ogólna dyskusja    

.   
.   
.   

 

STATYSTYKA Warsztaty: Spektroskopia molekularna i atomowa

Liczba uczestników: 25.

Liczba wykładów: 12
Łączny czas trwania wykładów: 9 godzin i 5 minut.

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2019
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt