O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Ślesin 2019 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA, SEMINARIA I WARSZTATY ANALITYCZNE organizowane przez MS Spektrum

 lista sympozjów

Spotkanie Użytkowników 2008   15 października 2008 - 17 października 2008

Seminarium analityczne

 

relacja zdjęciowa
       


 

 

 

Wprowadzenie    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski   
GBC Polska   
Warszawa   

 

 

Absorpcyjna spektrometria atomowa dziś i jutro. Problemy i rozwiązania.    

dr hab. Ryszard Dobrowolski   
UMCS   
Lublin   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Oznaczanie anionów i kationów z wykorzystaniem elektrod jonoselektywnych ISE oraz miareczkowania potencjometrycznego    

mgr inż. Marcin Grzelka   
Labindex   
Warszawa   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Modyfikatory matrycy    

mgr Jacek Sowiński   
GBC Polska   
Warszawa   

 

 

Zagospodarowanie przestrzeni laboratoryjnej w aspekcie normy akredytacyjnej PN-EN 17025    

mgr inż. Mariola Muźnierowska   
Labor System S.C.   
Wrocław   

 

 

Warsztaty (rotacyjne zajęcia w 3 podgrupach)    

 

 

     

dostępna jest pełna wersja referatu

Jak wyznaczać parametry walidacyjne? Precyzja    

dr hab. inż. Piotr Konieczka   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

      

Audit techniczny w laboratorium ASA czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytującej lub auditu wewnętrznego    

dr Piotr Pasławski   
Auditor PCA   
Warszawa   

 

      

Droga wymiany informacji Użytkownik-Firma. Rok po uruchomieniu Biura Serwisowego.    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski,
Koordynator Serwisu i Serwis   
GBC Polska   
Warszawa   

 

 

Ogólna dyskusja    

   
   
   

 

 

Pokaz mielenia “trudnych” próbek w młynku kriogenicznym (porównanie mielenia tej samej próbki w typowym młynku laboratoryjnym)    

mgr inż. Grzegorz Cisoń
MSc Grahame Mowatt   
GBC Polska
SPEX   
   

 

 

Podsumowanie Spotkania    

 

 

 

Zakończenie Spotkania    

 

 

STATYSTYKA Spotkanie Użytkowników 2008

Liczba uczestników: 93.

Liczba wykładów: 7
Dla 3 wykładów zamieszczono pełne wersje referatów.
Łączny czas trwania wykładów: 4 godziny

Liczba warsztatów: 3.
Łączny czas trwania warsztatów: 3 godziny

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2019
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt