O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2021 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

Polityka prywatności

Szanując Państwa prawo do prywatności, podjęliśmy niezbędne środki mające na celu jej ochronę w związku z wykorzystywaniem danych osobowych naszych klientów, w tym użytkowników naszego serwisu internetowego. Zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. przedstawiamy poniżej zasady, na jakich Państwa dane bedą zbierane i wykorzystywane.

Zasady ogólne
Dane osobowe klientów są zbierane za pośrednictwem naszej strony internetowej lub przy innej okazji kontaktu z klientami. W każdym jednak wypadku dane te są udostępniane przez Państwa na zasadzie dobrowolności. Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane i wykorzystywane w celu ich dalszego przekazania na Państwa życzenie lub też świadczenia zamówionych przez Państwa usług. Działania takie mogą się więc to wiązać z koniecznością wysyłania do Państwa korespondecji pocztą elektroniczną celem potwierdzenia dostępności danej usługi, poinformowania Państwa o ewentualnych zmianach dotyczących usługi, względnie w innych związanych z tym sprawach administracyjnych. W odniesieniu do ofert promocyjnych, może również zachodzić konieczność sprawdzenia, czy są Państwo faktycznie uprawnieni do skorzystania z danej oferty.

Informowanie o ofertach
Z wyjątkiem sytuacji, gdy sprzeciwili się Państwo dalszemu wykorzystywaniu danych, będziemy się z Państwem kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zwykłej poczty (względnie telefonicznie lub faksem, o ile podany został nam właściwy numer) celem przekazania Państwu informacji o innych mogących Państwa zainteresować nowych usługach, produktach, konkursach, ofertach lub promocjach. Jeżeli jednak nie życzą sobie Państwo otrzymywać tego rodzaju informacji, prosimy wyraźnie to zaznaczyć i przesłać stosowną wiadomość na adres: webmaster@msspektrum.pl

Bezpieczeństwo
Wprowadziliśmy szereg zabezpieczeń zapewniających ochronę Państwa danych osobowych. Gdzie wymagają tego względy bezpieczeństwa, zastosowaliśmy metody szyfrowania danych oraz zabezpieczenia w formie tzw. ścian ogniowych (fire-walls) uniemożliwiających osobom trzecim dostęp do Państwa danych osobowych, jak również inne techniczne środki uniemożliwiające zarejestrowanym użytkownikom dostęp do danych osobowych innych użytkowników.

Ujawnianie danych
Państwa dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji, gdy wymagają tego przepisy obowiązującego prawa, uprawnione organy w granicach i na zasadach określonych tymi przepisami. Zastrzegamy sobie również prawo ujawnienia Państwa danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zapewnienia właściwej eksploatacji naszych systemów lub ochrony własnej i naszych klientów. Zastrzegamy sobie również prawo do ujawnienia Państwa danych osobom trzecim w razie zgłoszenia skargi dotyczącej korzystania przez Państwa z naszej witryny lub usług.

Państwa prawa
W zakresie przepisanym w ustawie o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do kontroli przetwarzania Państwa danych osobowych; a w szczególności prawo do uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie takiego przetwarzania oraz prawo weryfikacji, modyfikacji lub w pewnych sytuacjach usunięcia Państwa danych. Prosimy jednak pamiętać, że gdyby chcieliby Państwo skorzystać z powyższych praw, mogą być Państwo poproszeni o przedstawienie stosownego dowodu tożsamości.

Inne informacje
Niektóre czynności związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowym mogą mieć dokonywane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W każdym takim wypadku zostaną zapewnione odpowiednie środków kontroli gwarantujące bezpieczeństwo i właściwe wykorzystanie Państwa danych. W żadnym wypadku Państwa dane osobowe nie będą przekazywane na teren kraju, który nie zapewnia ochrony danych osobowych ekwiwalentnej do tej obowiązującej w Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejsze zasady polityki ochrony prywatności mogą podlegać zmianom w przypadku zmiany stosowanych przez nas praktyk ochrony prywatności. Operatorem niniejszej witryny jest MS Spektrum, ul. Lubomira 4, 04-002 Warszawa. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy kierować je pocztą na powyższy adres lub pocztą elektroniczną na adres: webmaster@msspektrum.pl

 

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2021
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt