O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2021 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

KONTAKT z nami

Adres 
do
korespondencji:      

MS SPEKTRUM
04-002 Warszawa
ul. Lubomira 4   

 

Telefon:

(+48 22) 810 01 28

 

Faks: 

(+48 22) 870 24 08

 

E-mail:

biuro@msspektrum.pl

 

Dojazd/mapa:

link do mapy Google

 
 

 

 

Osoby: 

mgr inż. Mariusz Szkolmowski
 Dyrektor
   tel: (+48) 665 15 15 51
   mail: ms@msspektrum.pl

mgr inż. Grzegorz Cisoń
 Sales Manager
   tel: (+48) 665 15 15 21
   mail: gc@msspektrum.pl

mgr Katarzyna Hryniewicka
 Kierownik ds. sprzedaży UV-Vis, FTIR, Raman, Analizatory gazów
   tel: +48 665 15 15 17
   mail: kh@msspektrum.pl

mgr Patrycja Niedbalska
 Specjalista ds. spektroskopii FT-NIR
   tel: (+48) 665 15 01 51
   mail: pn@msspektrum.pl

mgr inż. Alicja Taranek
 Kierownik Regionu
   tel: (+48) 665 15 11 09
   mail: at@msspektrum.pl

mgr Magdalena Rykaczewska
 Specjalista ds. handlowych
   tel: +48 22 810 01 28
   mail: mr@msspektrum.pl

mgr inż. Magdalena Ambryszewska (Szpunar)
 Kierownik ds. sprzedaży
  Region południowo – wschodni
   tel:  +48 665 15 15 94
   mail: ma@msspektrum.pl

inż. Mariusz Kubiak
 Sales Manager Analytik Jena
   tel: +48 665 15 17 70
   mail: mku@msspektrum.pl

inż. Karolina Wolny
  Kierownik ds. Sprzedaży Analytik Jena
   Region Południe
   tel: +48 665 15 18
   mail: kw@msspektrum.pl

Piotr Działowski
 Kierownik ds. Sprzedaży Analytik Jena
  Region Północ
   tel: +48 665 15 15 99
   mail: pd@msspektrum.pl

mgr Justyna Przyborska
 Koordynator Serwisu
   tel: (+48) 22 402 43 04
   mail: jp@msspektrum.pl

Karolina Łyszkiewicz
 Specjalista ds. administracji i obsługi biura
   tel: +48 22 810 01 28
   mail: kl@msspektrum.pl

mgr inż. Marzena Szulęcka
 Koordynator ds. sprzedaży i marketingu
   tel: 665 15 15 64
   mail: masz@msspektrum.pl


 
   mail: 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani:

 

 

   

 katalogiem

 

 

   

 ofertą

 

 

   

 przyjazdem przedstawiciela firmy

 

prosimy o wypełnienie i wysłanie ankiety:

 

      imię i nazwisko: 

 

 

 

      firma: 

 

 

 

      ulica: 

 

 

 

      miasto: 

 

 

 

      kod pocztowy: 

 

 

 

      telefon: 

 

 

 

      faks: 

 

 

 

      e-mail: 

 

 

Jesteśmy zainteresowani:

 

 

      

 Spektrometrami AAS

 

 

      

 Spektrofotometrami UV-VIS/NIR/FTIR

 

 

      

 Spektrometrami ICP

 

 

      

 Spektrometrami MP

 

 

      

 Lampami katodowymi (HCL)

 

 

      

 Lampami deuterowymi (D2)

 

Uwagi:

 

 

 

   

 

 

 

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2021
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt