O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Ślesin 2020 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA, SEMINARIA I WARSZTATY ANALITYCZNE organizowane przez MS Spektrum i MS EDU

 lista sympozjów

Ślesin 2019   27 maja 2019 - 29 maja 2019

W jaki sposób znowelizowana norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
wpłynie na jakość wyników pomiarów analitycznych

 

relacja zdjęciowa
       


 

 

Otwarcie sympozjum    

 

 

 

Wykorzystanie technik spektrometrii mas w procedurach bezpośredniego wykrywania i oznaczania analitów    

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

   

dostępna jest pełna wersja referatu

Redefinicja jednostek układu SI    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

 

25 lat Sympozjum w Ślesinie - MS Spektrum    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski    
MS Spektrum   
Warszawa   

 

 

kawa    

 

 

 

Wręczenie nagrody za najlepszą pracę doktorską ze spektrometrii analitycznej    

 

   

 

wykład laureata nagrody    

dr inż. Jacek Giersz   
Politechnika Wrocławska   
.   

 

 

Walidacja procedur oznaczania wybranych mikroskładników w nawozach mineralnych techniką ICP-OES w świetle Normy PN-EN 16963:2018-03    

dr Jarosław Ostrowski   
Instytut Nowych Syntez Chemicznych   
Puławy   

 

 

Redefinicja kilograma i pomiary masy w laboratorium - spójność pomiarów masy w badaniach laboratoryjnych po 20 maja 2019 r.    

mgr Andrzej Hantz   
Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Miar
GUM   
Warszawa   

 

 

kawa    

 

 

 

Rozwijanie metod celowanej i niecelowanej analizy specjacyjnej żywności zaawansowanymi technikami sprzężonymi: HPLC/ICP-DRC-MS i ESI/MS/MS    

prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz   
UAM   
Poznań   

 

 

O granicy wykrywalności raz jeszcze...    

prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Jak wybrać odpowiednią wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 usługę PT/ILC dostarczaną z zewnątrz?    

mgr Katarzyna Szymańska   
Główny Metrolog
Zakład Metrologii Interdyscyplinarnej
GUM   
Warszawa   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Spektroskopia fluorescencyjna antybiotyków polienowych    

prof. dr hab. Wiesław Gruszecki   
UMCS   
Lublin   

 

     

Sesja posterowa    

 

 

     

Analiza kamieni moczowych techniką LA-ICP-(TOF)MS    

dr hab. Stanisław Walas, prof. UJ   
Uniwersytet Jagielloński   
Kraków   

 

     

Wymagania znaku ,,Zdrowa Stopa” w świetle badań wyrobów tekstylnych przeznaczonych na obuwie dziecięce    

mgr Katarzyna Sieczyńska   
Instytut Przemysłu Skórzanego   
Łódź   

 

     

Wykrywanie nielegalnego spalania odpadów – metody oceny    

Barbara Jagustyn, Izabela Mazurek,
Marcin Sajdak   
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla   
Zabrze   

 

     

Wykrywanie nielegalnego spalania odpadów – algorytm klasyfikacyjny IChPW    

Izabela Mazurek, Barbara Jagustyn,
Marcin Sajdak   
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla   
Zabrze   

 

     

Zasoby Laboratorium Nauk o Ziemi i Inżynierii Mineralnej na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej    

Agata Kowalska, Elżbieta Domin   
Politechnika Wrocławska   
Wrocław   

 

     

Zastosowanie techniki ICP-OES do oznaczania przyswajalnych form magnezu w glebach rolniczych    

Agnieszka Cichowska   
Instytut Morski w Gdańsku
Instytut Oceanologii PAN   
Gdańsk   

 

 

Materiały odniesienia w zapewnieniu spójności pomiarowej    

dr Marta Pakieła   
GUM   
Warszawa   

 

 

Modyfikatory trwałe w pomiarach absorpcji atomowej i cząsteczkowej    

prof. dr hab. Ryszard Dobrowolski   
UMCS   
Lublin   

 

 

kawa    

 

 

 

Nanoekotoksyczność nanocząstek srebra i złota w środowisku wodnym - metody badania NPs    

prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz   
Uniwersytet w Białymstoku   
Białystok   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Ważność wyników pomiarów analitycznych    

dr Waldemar Korol   
Instytut Badawczy
Krajowe Laboratorium Pasz   
Lublin   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Analiza ryzyka w ocenie zgodności wyniku badań z wymaganiami    

dr hab. Wojciech Hyk   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

 

Przegląd badań z zakresu próbek kryminalistycznych za pomocą technik mikropróbkowania laserowego połączonego ze spektrometrią mas    

dr inż. Aleksandra Pawlaczyk   
Politechnika Łódzka   
Łódź   

 

 

Warsztaty aparaturowe
(rotacyjne zajęcia w podgrupach)    

 

 

      

Pokaz systemu monitorowania środowiska w laboratorium    

.   
MS Spektrum   
.   

 

      

Pomiary próbek ciekłych (kawa, wino, herbata) w zakresie od fluoru do uranu za pomocą falowo - dyspersyjnego spektrometru XRF Supermini200 firmy Rigaku    

.   
Testchem   
.   

 

      

Odkrywamy potężne możliwości spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem laserowym w analizie pierwiastkowej – pokaz spektrometru LIBS    

.   
MS Spektrum   
.   

 

 

Atrakcje:
• Casino Ala Capone
lub
• Kreatywne ozdabianie ubrań
(można ozdobić swoje dowolne ubranie)
lub
• Zwiedzanie Bazyliki Licheńskiej    

 

 

 

ANALITYKA OD PODSTAW    

   
   
   

 

 

Wprowadzanie roztworów organicznych do płomienia i plazmy    

dr hab. Zofia Kowalewska, prof. PW   
Wydział Budownictwa,
Mechaniki i Petrochemii,
Politechnika Warszawska   
Płock   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Chemia analityczna nie tylko w laboratorium - problem reprezentatywności    

prof. dr hab. Przemysław Niedzielski   
UAM   
Poznań   

 

 

Zarządzanie personelem w laboratorium chemicznym w świetle znowelizowanej normy ISO 17025    

dr inż. Piotr Pasławski   
Audytor techniczny PCA   
Warszawa   

 

 

kawa    

 

 

 

Zarządzanie metodami badań w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02    

mgr inż. Tomasz Wontorski   
.   
.   

 

 

Planujemy i wprowadzamy zmiany w dokumentacji systemowej i technicznej zgodnie z wymaganiami znowelizowanej normy PN-EN ISO 17025:2018-02    

dr inż. Agnieszka Wiśniewska   
Aquanet Laboratorium   
Poznań   

 

 

Wielopierwiastkowa analiza nanoproszków w trybie pojedynczej cząstki    

prof. dr hab. inż. Krzysztof Jankowski   
Politechnika Warszawska   
Warszawa   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Wymagania stawiane kolumnie chromatograficznej w chromatografii cieczowej    

prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

STATYSTYKA Ślesin 2019

Liczba uczestników: 117.

Liczba wykładów: 23
Dla 16 wykładów zamieszczono streszczenia.
Dla 6 wykładów zamieszczono pełne wersje referatów.
Łączny czas trwania wykładów: 12 godzin

Liczba warsztatów: 3.
Łączny czas trwania warsztatów: 3 godziny

Liczba posterów: 6,
w tym dla 3 zamieszczono streszczenia.

 

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2020
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt