O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2021 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / ICP-MS

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

poprzednia wersja   

  wybrano:
Rh - Rod

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
AAS
kuweta grafit.
ICP-OES ICP-MS

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie rodu - Rh

Liczba atomowa: 45
Masa atomowa: 102.906
Temperatura topnienia: 1964 °C
Temperatura wrzenia: 3695 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania rodu - Rh

Symbol

Wzorzec
rodu (Rh)
do technik

Stężenie
ppm

Objętość
(masa)

Matryca
(skład)

nr katalogowy

Oferta

Uwagi

Rh

AAS   ICP-OES   

1 000

30 ml

10% HCl

PLRH3-2M

SPEX Assurance 

Rh

AAS   ICP-OES   

1 000

125 ml

10% HCl

PLRH3-2Y

SPEX Assurance 

Rh

AAS   ICP-OES   

1 000

500 ml

10% HCl

PLRH3-2X

SPEX Assurance 

Rh

      ICP-MS

10

30 ml

2% HCl

CLRH1-1AM

SPEX Claritas 

Rh

      ICP-MS

10

125 ml

2% HCl

CLRH1-1AY

SPEX Claritas 

     roztwory wzorcowe Rh firmy SPEX  

Spektrometry AAS/ASA - Lampy z katodą wnękową HCL - rod - Rh

 

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Rh

  Analytik Jena 

     nr katalogowy lampy kodowanej Rh:

  480-450.044C

   

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  4 / 10 mA  

   

  Rh - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Rh
 

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie rodu

 Prąd lampy: 

    4 mA / 10mA max

 Rodzaj płomienia (podstawowy): 

    acetylen-powietrze - utleniający

 Rodzaj płomienia (opcjonalny): 

    acetylen-podtlenek azotu

 Przepływ acetylenu: 

    45 l/h (0,8 l/min)

 Wysokość palnika: 

    5 - 10 mm

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Stężenie
dla 0,1 Abs
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

343,5

0,5

4

0,17

369,2

0,5

0,3

339,7

0,5

0,4

365,8

0,5

0,9

UWAGI:
W płomieniu acetylen-powietrze interferują praktycznie wszystkie pierwiastki, a interferencje silnie zależą od stężenia.
Kwas siarkowy i fosforowy obniżają sygnał. Siarczany metali alkalicznych zwiększają sygnał Rh. Wpływ innych siarczanów jest zmienny.

Zalecane są trzy czynniki uwalniające:
 3% NaHSO4 w 10% HCl
 1% La jako La2(SO4)3 w 2% HCl
 1000 ppm U jako azotan uranylu (UO2(NO3)2)
Ich skuteczność bywa ograniczona w obecności innych metali szlachetnych.
Roztwory wzorcowe przygotowywane są na ogół z soli (NH4)3RhCl6.
Należy upewnić się, że końcowe roztwory robocze wzorców zawierają minimum 3% HCl.

W płomieniu acetylen-podtlenek azotu interferencje są znacznie mniejsze ale czułość ponad 4x gorsza. Praktycznie w tym płomieniu interferują tylko Ru i Ir, ich wpływ usuwa dodatek 0,5% Zn.
Super-lampa oraz lampy wielopierwiastkowe nie są produkowane.
Okno lampy Rh wykonywane jest ze szkła.

 

AAS/ASA - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie rodu

technika bezpłomieniowa - kuweta grafitowa

 Prąd lampy: 

    4 mA / 10 mA max

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Stężenie
dla 0,1 Abs
[ppb]

    

    

Masa
charakterystyczna
[pg]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppb]

    

343,5

0,5

9

10

369,2

0,5

339,7

0,5

365,8

0,5

    

rozkład termiczny

    

    

atomizacja

    

    

czas atomizacji

    

    

czyszczenie

    

1300 °C

2550 °C

4 s

2650 °C / 4 s


 

 Absorbancja maksymalna: 
(zakres pomiarowy) 

    2,0 (ok. 227 ppb)

 

 


   

ICP-OES - oznaczanie rodu

Linie ICP dla rodu (poszczególne linie linkują do wykresów linii sąsiadujących).

λ 343.489

nm

SBR:

2.5

λ 339.682

nm

SBR:

1

λ 350.252

nm

SBR:

0.9

λ 370.091

nm

SBR:

0.7

λ 369.236

nm

SBR:

1.8

λ 365.799

nm

SBR:

0.9

λ 249.077

nm

SBR:

0.9

λ 233.477

nm

SBR:

1

λ 352.802

nm

SBR:

0.9

λ 332.309

nm

SBR:

0.7

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Rh techniką ICP-OES / Analytik Jena

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Determination of Elemental Impurities in Pharmaceuticals by HR-ICP-OES according to ICH Q3D and USP 232 and 233

Oznaczanie zanieczyszczeń pierwiastkowych w farmaceutykach techniką HR ICP-OES zgodnie z ICH Q3D oraz USP 232 i 233
(3-2020)

As, Cd, Hg, Pb, Co, Ni, V, Ag, Au, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Se, Tl, Ba, Cr, Cu, Li, Mo, Sb, Sn 

farmaceutyki

ICP (AJ)
PlasmaQuant 9100


497 k

 

ICP-MS - oznaczanie rodu

Potencjał jonizacji rodu

IP1:

7,5 eV

(724 kJmol-1)

IP2:

18,8 eV

(1 814 kJmol-1)

Najbardziej stabilne izotopy (+abundancje) rodu
 

Izotop

 Abundancja 

Czas  połowicznego  rozpadu

Sposób rozpadu

Produkt rozpadu

  Dostępne wzorce izotopowe dla rodu  

99Rh

syntetyczny

16,1 dni

β+

99Ru

101Rh

syntetyczny

3,3 lat

w.e.

101Ru

102Rh

syntetyczny

2,9 lat

w.e.

102Ru

103Rh

100%

izotop stabilny

           → Masa atomowa →

 

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

42Mo

96Mo
16,7%
97Mo
9,55%
98Mo
24,1%
100Mo
9,63%

43Tc

97Tc
{syn,}
98Tc
{syn,}

44Ru

96Ru
5,52%
98Ru
1,88%
99Ru
12,7%
100Ru
12,6%
101Ru
17%
102Ru
31,6%
104Ru
18,7%

45Rh

103Rh
100%

RhO+

46Pd

102Pd
1,02%
104Pd
11,1%
105Pd
22,3%
106Pd
27,3%
108Pd
26,5%
110Pd
11,7%

47Ag

107Ag
51,8%
109Ag
48,2%

48Cd

106Cd
1,25%
108Cd
0,89%
110Cd
12,5%
111Cd
12,8%
112Cd
24,1%
113Cd
12,2%
114Cd
28,7%
116Cd
7,49%

49In

113In
4,3%
115In
95,7%

50Sn

112Sn
0,97%
114Sn
0,65%
115Sn
0,34%
116Sn
14,5%
117Sn
7,68%
118Sn
24,2%
119Sn
8,59%

 

 

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2021
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt