O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2021 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / ICP-MS

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

poprzednia wersja   

  wybrano:
Pt - Platyna

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
AAS
kuweta grafit.
ICP-OES ICP-MS

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie platyny - Pt

Liczba atomowa: 78
Masa atomowa: 195.08
Temperatura topnienia: 1768 °C
Temperatura wrzenia: 3825 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania platyny - Pt

Symbol

Wzorzec
platyny (Pt)
do technik

Stężenie
ppm

Objętość
(masa)

Matryca
(skład)

nr katalogowy

Oferta

Uwagi

Pt

AAS   ICP-OES   

1 000

30 ml

10% HCl

PLPT3-2M

SPEX Assurance 

Pt

AAS   ICP-OES   

1 000

125 ml

10% HCl

PLPT3-2Y

SPEX Assurance 

Pt

AAS   ICP-OES   

1 000

500 ml

10% HCl

PLPT3-2X

SPEX Assurance 

Pt

      ICP-MS

1

125 ml

2% HCl

CLPT1-1BY

SPEX Claritas 

     roztwory wzorcowe Pt firmy SPEX  

Spektrometry AAS/ASA - Lampy z katodą wnękową HCL - platyna - Pt

 

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Pt

  Analytik Jena 

     nr katalogowy lampy kodowanej Pt:

  480-450.040C

   

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  6 / 10 mA  

   

  Pt - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Pt
 

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie platyny

 Prąd lampy: 

    6 mA / 10mA max

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-powietrze - utleniający

 Przepływ acetylenu: 

    65 l/h (1,1 l/min)     (C/O = 0,130)

 Wysokość palnika: 

    5 - 13 mm

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Stężenie
dla 0,1 Abs
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

265,9

0,5

20

1

306,5

0,5

1,8

293,0

0,5

3,5

262,8

0,5

283,0

0,5

UWAGI:
Większość platynowców obniża sygnał Pt. Podobnie działają kwasy.
Typowa lista: Li, Na, K, Mg, Ca Cu, Pb, Sr, Ba, Cr, Fe, Co, Ni, Ru, Rh, Ir, Pd, H2SO4, H3PO4, HClO4, HBr, NH4+, Zn i Hg. Interferencje te można zmniejszyć (ale nie wyeliminować) stosując bardziej utleniający płomień.
Interferencje usuwa dodatek (do wszystkich roztworów) 20 000 ppm Cu lub 10 000 ppm La (stosowany jest również 2 000 ppm La w 1% HCl).
Interferencje spektralne: Al 266,0 nm.
Można również zastosować płomień acetylen-podtlenek azotu ale wiąże się to z ok. 6x pogorszeniem czułości.

Sugerowane bufory jonizacyjne/czynniki uwalniające:

La 50000 ppm (5 %) w 5% HCl objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-421

La 50000 ppm (5 %) w 5% HCl objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-422

La 50000 ppm (5 %) w 5% HCl objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-425

 

AAS/ASA - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie platyny

technika bezpłomieniowa - kuweta grafitowa

 Prąd lampy: 

    6 mA / 10 mA max

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Stężenie
dla 0,1 Abs
[ppb]

    

    

Masa
charakterystyczna
[pg]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppb]

    

265,9

0,2

74

86

306,5

0,2

293,0

0,2

262,8

0,2

    

rozkład termiczny

    

    

atomizacja

    

    

czas atomizacji

    

    

czyszczenie

    

1300 °C

2300 °C

8 s

2450 °C / 4 s


 

 Absorbancja maksymalna: 
(zakres pomiarowy) 

    1,2 (ok. 1 173 ppb)

 

 


   

ICP-OES - oznaczanie platyny

Linie ICP dla platyny (poszczególne linie linkują do wykresów linii sąsiadujących).

λ 214.423

nm

SBR:

1.5

λ 203.646

nm

SBR:

1

λ 299.797

nm

SBR:

0.8

λ 292.979

nm

SBR:

0.6

λ 265.945

nm

SBR:

1.5

λ 224.552

nm

SBR:

1

λ 273.396

nm

SBR:

0.7

λ 306.471

nm

SBR:

1.5

λ 217.467

nm

SBR:

0.9

λ 193.67

nm

SBR:

0.6

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Pt techniką ICP-OES / Analytik Jena

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Determination of Elemental Impurities in Pharmaceuticals by HR-ICP-OES according to ICH Q3D and USP 232 and 233

Oznaczanie zanieczyszczeń pierwiastkowych w farmaceutykach techniką HR ICP-OES zgodnie z ICH Q3D oraz USP 232 i 233
(3-2020)

As, Cd, Hg, Pb, Co, Ni, V, Ag, Au, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Se, Tl, Ba, Cr, Cu, Li, Mo, Sb, Sn 

farmaceutyki

ICP (AJ)
PlasmaQuant 9100


497 k

 

ICP-MS - oznaczanie platyny

Potencjał jonizacji platyny

IP1:

9,0 eV

(868 kJmol-1)

IP2:

18,6 eV

(1 795 kJmol-1)

Najbardziej stabilne izotopy (+abundancje) platyny
 

Izotop

 Abundancja 

Czas  połowicznego  rozpadu

Sposób rozpadu

Produkt rozpadu

  Dostępne wzorce izotopowe dla platyny  

190Pt

0,01%

6,5×10^11 lat

α

186Os

192Pt

0,79%

izotop stabilny

193Pt

syntetyczny

50 lat

w.e.

193Ir

194Pt

32,9%

izotop stabilny

195Pt

33,8%

izotop stabilny

196Pt

25,3%

izotop stabilny

198Pt

7,2%

izotop stabilny

           → Masa atomowa →

 

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

76Os

187Os
1,96%
188Os
13,2%
189Os
16,2%
190Os
26,3%
192Os
40,8%

77Ir

191Ir
37,3%
193Ir
62,7%

78Pt

190Pt
0,01%

192Pt
0,79%

194Pt
32,9%

195Pt
33,8%

196Pt
25,3%

198Pt
7,2%

PtO+

79Au

197Au
100%

80Hg

196Hg
0,15%
198Hg
9,97%
199Hg
16,9%
200Hg
23,1%
201Hg
13,2%
202Hg
29,9%
204Hg
6,87%

81Tl

203Tl
29,5%
205Tl
70,5%

82Pb

204Pb
1,4%
206Pb
24,1%
207Pb
22,1%
208Pb
52,4%

83Bi

209Bi
100%

84Po

208Po
{syn,}
209Po
{syn,}
210Po
ślady

85At

209At
{syn,}
210At
{syn,}
211At
{syn,}

 

 

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Pt techniką ICP-MS / Analytik Jena

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Achieving Ultra-Sensitive Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry (LA-ICP-MS) Analysis with the J200 LA Instrument: A Glass Sample Study


(4-2018)

Li, Ti, Co, Sr, Sb, Ce, Hf, Pt, Au, Pb, Th, U 

szkło

ICP-MS (AJ)
PlasmaQuant MS


1533 k

BOOSTing limits of detection for chromium and other trace elements in whole blood


(6-2019)

Be, Al, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Pd, Cd, Sn, I, Pt, Tl, Pb, Bi 

krew

ICP-MS (AJ)
PlasmaQuant MS


2790 k

Trace Metals Analysis in High Purity Gold Using PlasmaQuant® MS Elite

Analiza pierwiastków śladowych w złocie wysokiej czystości za pomocą PlasmaQuant® MS Elite
(5-2017)

Ag, Pd, Pt, Cu, Cr, Fe, Mg, Ni, Pb, Zn, Be, Ca, Cd 

złoto

ICP-MS (AJ)
PlasmaQuant MS


462 k

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2021
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt