O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2021 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / ICP-MS

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

poprzednia wersja   

  wybrano:
Pd - Pallad

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
AAS
kuweta grafit.
ICP-OES ICP-MS

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie palladu - Pd

Liczba atomowa: 46
Masa atomowa: 106.42
Temperatura topnienia: 1555 °C
Temperatura wrzenia: 2963 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania palladu - Pd

Symbol

Wzorzec
palladu (Pd)
do technik

Stężenie
ppm

Objętość
(masa)

Matryca
(skład)

nr katalogowy

Oferta

Uwagi

Pd

AAS   ICP-OES   

1 000

30 ml

10% HCl

PLPD3-2M

SPEX Assurance 

Pd

AAS   ICP-OES   

1 000

125 ml

10% HCl

PLPD3-2Y

SPEX Assurance 

Pd

AAS   ICP-OES   

1 000

500 ml

10% HCl

PLPD3-2X

SPEX Assurance 

     roztwory wzorcowe Pd firmy SPEX  

Spektrometry AAS/ASA - Lampy z katodą wnękową HCL - pallad - Pd

 

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Pd

  Analytik Jena 

     nr katalogowy lampy kodowanej Pd:

  480-450.039C

   

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  6 / 10 mA  

   

  Pd - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Pd
 

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie palladu

 Prąd lampy: 

    6 mA / 10mA max

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-powietrze - utleniający

 Przepływ acetylenu: 

    40 l/h (0,7 l/min)     (C/O = 0,078)

 Wysokość palnika: 

    5 - 15 mm

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Stężenie
dla 0,1 Abs
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

247,6

0,2

2,4

0,12

244,8

0,2

0,11

276,3

0,2

0,36

340,5

0,8

0,54

UWAGI:
W płomieniu powietrze-acetylen Al, Co, Ni i HF powodują obniżenie sygnału Pd. Interferencje te można usunąć stosując lantan (5000 ppm LaCl3) lub roztwór EDTA (0,01 M).
Interferencje zmniejsza również zastosowanie bardziej utleniającego płomienia i wykonywanie pomiarów w górnej strefie płomienia.
Firma Analytik Jena zaleca stosowanie buforów KCl lub CsCl 1000 ppm.
W płomieniu acetylen-podtlenek azotu interferencje praktycznie nie występują ale czułość jest ponad 10x gorsza.
Super-lampa oraz lampy wielopierwiastkowe nie występują w standardowej ofercie.

Sugerowane bufory jonizacyjne/czynniki uwalniające:

La 50000 ppm (5 %) w 5% HCl objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-421

La 50000 ppm (5 %) w 5% HCl objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-422

La 50000 ppm (5 %) w 5% HCl objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-425

 

AAS/ASA - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie palladu

technika bezpłomieniowa - kuweta grafitowa

 Prąd lampy: 

    6 mA / 10 mA max

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Stężenie
dla 0,1 Abs
[ppb]

    

    

Masa
charakterystyczna
[pg]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppb]

    

247,6

0,2

12

13,6

244,8

0,2

276,3

0,2

340,5

0,2

    

rozkład termiczny

    

    

atomizacja

    

    

czas atomizacji

    

    

czyszczenie

    

950 °C

2300 °C

6 s

2450 °C / 4 s


 

 Absorbancja maksymalna: 
(zakres pomiarowy) 

    1,5 (ok. 232 ppb)

 

 

 UWAGI:

Ze względu na znacznie szerszy zakres pomiarowy i tylko mnimalnie gorszą czułość (o ok. 20%) bardzo często stosuje się linię 247,6 nm.
Należy zwrócić uwagę, że Pd jest jest wyjątkowo często stosowany jako modyfikator matrycy przy oznaczaniu wielu innych pierwiastków. Kontaminacja kuwety palladem może uniemożliwić pomiary.


   

ICP-OES - oznaczanie palladu

Linie ICP dla palladu (poszczególne linie linkują do wykresów linii sąsiadujących).

λ 340.458

nm

SBR:

4

λ 360.955

nm

SBR:

1.8

λ 248.892

nm

SBR:

1.2

λ 324.27

nm

SBR:

2

λ 342.124

nm

SBR:

1.5

λ 351.694

nm

SBR:

0.8

λ 363.47

nm

SBR:

2

λ 229.651

nm

SBR:

1.2

λ 355.308

nm

SBR:

0.8

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Pd techniką ICP-OES / Analytik Jena

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Determination of Elemental Impurities in Pharmaceuticals by HR-ICP-OES according to ICH Q3D and USP 232 and 233

Oznaczanie zanieczyszczeń pierwiastkowych w farmaceutykach techniką HR ICP-OES zgodnie z ICH Q3D oraz USP 232 i 233
(3-2020)

As, Cd, Hg, Pb, Co, Ni, V, Ag, Au, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Se, Tl, Ba, Cr, Cu, Li, Mo, Sb, Sn 

farmaceutyki

ICP (AJ)
PlasmaQuant 9100


497 k

 

ICP-MS - oznaczanie palladu

Potencjał jonizacji palladu

IP1:

8,3 eV

(801 kJmol-1)

IP2:

19,6 eV

(1 891 kJmol-1)

Najbardziej stabilne izotopy (+abundancje) palladu
 

Izotop

 Abundancja 

Czas  połowicznego  rozpadu

Sposób rozpadu

Produkt rozpadu

  Dostępne wzorce izotopowe dla palladu  

102Pd

1,02%

izotop stabilny

103Pd

syntetyczny

16,97 dni

w.e.

103Rh

104Pd

11,1%

izotop stabilny

105Pd

22,3%

izotop stabilny

106Pd

27,3%

izotop stabilny

107Pd

ślady

6 700 000 lat

β

107Ag

108Pd

26,5%

izotop stabilny

110Pd

11,7%

izotop stabilny

           → Masa atomowa →

 

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

42Mo

100Mo
9,63%

43Tc

44Ru

99Ru
12,7%
100Ru
12,6%
101Ru
17%
102Ru
31,6%
104Ru
18,7%

45Rh

103Rh
100%

46Pd

102Pd
1,02%

104Pd
11,1%

105Pd
22,3%

106Pd
27,3%

108Pd
26,5%

110Pd
11,7%

PdO+

47Ag

107Ag
51,8%
109Ag
48,2%

48Cd

106Cd
1,25%
108Cd
0,89%
110Cd
12,5%
111Cd
12,8%
112Cd
24,1%
113Cd
12,2%
114Cd
28,7%
116Cd
7,49%

49In

113In
4,3%
115In
95,7%

50Sn

112Sn
0,97%
114Sn
0,65%
115Sn
0,34%
116Sn
14,5%
117Sn
7,68%
118Sn
24,2%
119Sn
8,59%
120Sn
32,6%
122Sn
4,63%
124Sn
5,79%

51Sb

121Sb
57,4%
123Sb
42,6%

52Te

120Te
0,1%
122Te
2,6%
123Te
0,91%
124Te
4,82%
125Te
7,14%
126Te
19,0%

53I

54Xe

124Xe
0,1%
126Xe
0,09%

 

 

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Pd techniką ICP-MS / Analytik Jena

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

BOOSTing limits of detection for chromium and other trace elements in whole blood


(6-2019)

Be, Al, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Pd, Cd, Sn, I, Pt, Tl, Pb, Bi 

krew

ICP-MS (AJ)
PlasmaQuant MS


2790 k

Trace Metals Analysis in High Purity Gold Using PlasmaQuant® MS Elite

Analiza pierwiastków śladowych w złocie wysokiej czystości za pomocą PlasmaQuant® MS Elite
(5-2017)

Ag, Pd, Pt, Cu, Cr, Fe, Mg, Ni, Pb, Zn, Be, Ca, Cd 

złoto

ICP-MS (AJ)
PlasmaQuant MS


462 k

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2021
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt