O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA ¦lesin 2021 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrz±dach AAS / ICP / ICP-MS

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

poprzednia wersja   

  wybrano:
Au - Złoto

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
AAS
kuweta grafit.
ICP-OES ICP-MS

Klikaj±c w kwadracikach zaznacz interesuj±ce Cię parametry pierwiastków i naci¶nij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie złota - Au

Liczba atomowa: 79
Masa atomowa: 196.967
Temperatura topnienia: 1064 °C
Temperatura wrzenia: 2970 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania złota - Au

Symbol

Wzorzec
złota (Au)
do technik

Stężenie
ppm

Objęto¶ć
(masa)

Matryca
(skład)

nr katalogowy

Oferta

Uwagi

Au

AAS   ICP-OES   

1 000

30 ml

10% HCl

PLAU3-2M

SPEX Assurance 

Au

AAS   ICP-OES   

1 000

125 ml

10% HCl

PLAU3-2Y

SPEX Assurance 

Au

AAS   ICP-OES   

1 000

500 ml

10% HCl

PLAU3-2X

SPEX Assurance 

Au

      ICP-MS

1

125 ml

1% HNO3
3% HCl

CLAU6-1BY

SPEX Claritas 

Au

      ICP-MS

100

30 ml

2% HCl

CLAU1-1M

SPEX Claritas 

Au

      ICP-MS

100

125 ml

2% HCl

CLAU1-1Y

SPEX Claritas 

     roztwory wzorcowe Au firmy SPEX  

Spektrometry AAS/ASA - Lampy z katod± wnękow± HCL - złoto - Au

 

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Au

  Analytik Jena 

     nr katalogowy lampy kodowanej Au:

  480-450.021C

   

     pr±d lampy nominalny / maksymalny

  5 / 10 mA  

   

  Au - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Au
 

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie złota

 Pr±d lampy: 

    5 mA / 10mA max

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-powietrze - utleniaj±cy

 Przepływ acetylenu: 

    45 l/h (0,8 l/min)     (C/O = 0,075)

 Wysoko¶ć palnika: 

    4 - 7 mm

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Stężenie
dla 0,1 Abs
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalno¶ci
[ppm]

    

242,8

1,2

2,6

0,13

0,0035

267,6

1,2

0,23

313,3

1,2

120

274,8

1,2

140

UWAGI:
Interferuj± platynowce, szczególnie Pt i Pd. Jako bufor bywa stosowany uran na poziomie 10 000 ppm (również Cu).
Obserwuje się obniżenie sygnału dla kompleksów cyjankowych. Podobnie działaj± mocne kwasy nieorganiczne.
W procesie ekstrakcji Au do MIBK należy dopracować parametry samej ekstrakcji uzyskuj±c całkowite oddzielenie od Fe, Cu i Ca.
Złoto może w płomieniu jonizować, zalecany jest wówczas dodatek bufora - 2 000 ppm KCl lub CsCl.
Interferencje usuwa płomień acetylen-podtlenek azotu ale czuło¶ć jest ok. 5x gorsza.
Interferencje spektralne: Sn 242,1 nm, Sn 242,9 nm, Co 242,5 nm.

Sugerowane bufory jonizacyjne/czynniki uwalniaj±ce:

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-361

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-362

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-365

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-391

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-392

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-395

K 100000 ppm (10 %) w H2O objęt. 500 ml   nr katalog.5190-9420 (Agilent)

 

AAS/ASA - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie złota

technika bezpłomieniowa - kuweta grafitowa

 Pr±d lampy: 

    5 mA / 10 mA max

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Stężenie
dla 0,1 Abs
[ppb]

    

    

Masa
charakterystyczna
[pg]

    

    

Granica
wykrywalno¶ci
[ppb]

    

242,8

0,8

5,3

6

0,0035

267,6

0,8

312,3

0,8

274,8

0,8

    

warunki

    

    

rozkład termiczny

    

    

atomizacja

    

    

czas atomizacji

    

    

czyszczenie

    

z modyfikatorem

800 °C

1900 °C

3 s

2450 °C / 4 s

bez modyfikatora

650 °C

1500 °C

3 s

2450 °C / 4 s

modyfikator matrycy w/g zaleceń firmy Analytik Jena: 5 µl Pd(NO3)2 0,1 % + Mg(NO3) 2 0,05 %
 

 Absorbancja maksymalna: 
(zakres pomiarowy) 

    1,6 (ok. 109 ppb)

 

 

 UWAGI:

Platyna i pallad mog± obniżać sygnał złota.
Z jednej strony matryca chlorkowa może powodować straty złota na etapie rozkładu termicznego.
Z drugiej strony w aplikacjach często zalecan± matryc± dla wzorców (i próbek) jest HCl (ok. 0,4%).

Inne modyfikatory matrycy spotykane w literaturze / aplikacjach przy oznaczaniu złota technik± kuwety grafitowej

  Ni - Ni(NO3)2: 2500 ppm
  Pd + kw. askorbinowy - Pd 500 - 2000 ppm
   

ICP-OES - oznaczanie złota

Linie ICP dla złota (poszczególne linie linkuj± do wykresów linii s±siaduj±cych).

λ 242.795

nm

SBR:

12

λ 197.754

nm

SBR:

1.7

λ 191.901

nm

SBR:

1

λ 274.826

nm

SBR:

0.5

λ 267.595

nm

SBR:

7.5

λ 211.068

nm

SBR:

1

λ 200.081

nm

SBR:

0.7

λ 208.209

nm

SBR:

2

λ 201.2

nm

SBR:

1

λ 199.129

nm

SBR:

0.5

Noty aplikacyjne powi±zane z oznaczaniem Au technik± ICP-OES / Analytik Jena

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrz±d

link

rozmiar

Determination of Elemental Impurities in Pharmaceuticals by HR-ICP-OES according to ICH Q3D and USP 232 and 233

Oznaczanie zanieczyszczeń pierwiastkowych w farmaceutykach technik± HR ICP-OES zgodnie z ICH Q3D oraz USP 232 i 233
(3-2020)

As, Cd, Hg, Pb, Co, Ni, V, Ag, Au, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Se, Tl, Ba, Cr, Cu, Li, Mo, Sb, Sn 

farmaceutyki

ICP (AJ)
PlasmaQuant 9100


497 k

 

ICP-MS - oznaczanie złota

Potencjał jonizacji złota

IP1:

9,2 eV

(888 kJmol-1)

IP2:

20,5 eV

(1 978 kJmol-1)

Najbardziej stabilne izotopy (+abundancje) złota
 

Izotop

 Abundancja 

Czas  połowicznego  rozpadu

Sposób rozpadu

Produkt rozpadu

  Dostępne wzorce izotopowe dla złota  

195Au

syntetyczny

186,1 dnia

w.e.

195Pt

196Au

syntetyczny

6,18 dnia

w.e.

196Pt

197Au

100%

izotop stabilny

198Au

syntetyczny

2,693 dnia

β

198Hg

199Au

syntetyczny

3,14 dnia

β

199Hg

           → Masa atomowa →

 

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

77Ir

193Ir
62,7%

78Pt

192Pt
0,79%
194Pt
32,9%
195Pt
33,8%
196Pt
25,3%
198Pt
7,2%

79Au

197Au
100%

AuO+

80Hg

196Hg
0,15%
198Hg
9,97%
199Hg
16,9%
200Hg
23,1%
201Hg
13,2%
202Hg
29,9%
204Hg
6,87%

81Tl

203Tl
29,5%
205Tl
70,5%

82Pb

204Pb
1,4%
206Pb
24,1%
207Pb
22,1%
208Pb
52,4%

83Bi

209Bi
100%

84Po

208Po
{syn,}
209Po
{syn,}
210Po
¶lady

85At

209At
{syn,}
210At
{syn,}
211At
{syn,}

 

 

Noty aplikacyjne powi±zane z oznaczaniem Au technik± ICP-MS / Analytik Jena

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrz±d

link

rozmiar

Achieving Ultra-Sensitive Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry (LA-ICP-MS) Analysis with the J200 LA Instrument: A Glass Sample Study


(4-2018)

Li, Ti, Co, Sr, Sb, Ce, Hf, Pt, Au, Pb, Th, U 

szkło

ICP-MS (AJ)
PlasmaQuant MS


1533 k

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
¦lesin 2021
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatno¶ci
Kontakt