O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2020 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Yb - Iterb

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
AAS
kuweta grafit.
ICP-OES

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie iterbu - Yb

Liczba atomowa: 70
Masa atomowa: 173.04
Temperatura topnienia: 824 °C
Temperatura wrzenia: 1194 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania iterbu - Yb

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
iterbu (Yb)
do technik

Stężenie
ppm

Objętość
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

MP ICP

1000

100

5% HNO3    

5190-8553

MP ICP

1000

500

5% HNO3    

5190-8554

MP ICP

10000

100

5% HNO3    

5190-8230

MP ICP

10000

500

5% HNO3    

5190-8231

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Yb do techniki AAS wzorce Yb do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katodą wnękową HCL - iterb

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Yb

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Yb:

  Agilent 5610106600

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Yb:

  Agilent 5610128600

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  5 / 10 mA  

   

   

Yb - lampy katodowe firmy PHOTRON  Yb - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Yb
Linie widmowe Yb

Intensywności względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywności)
Czułości względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czułości = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Yb

  Intensywność linii:

  100(100) 

398,8 nm

  Czułość linii:

  100(100)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie iterbu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Prąd lampy: 

    5 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-podtlenek azotu - redukujący

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

398.8

0.5

0.04-15

0.06

0.04

246.5

0.2

2-400

0.6

267.2

0.2

20-4000

4

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla iterbu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

W płomieniu acetylen-podtlenek azotu iterb częściowo jonizuje. Zalecany jest dodatek KCl na poziomie 1000-2000 ppm (do wzorców, próbek i do ślepej).
HF, Fe, Al oraz Si powodują obniżenie sygnału iterbu.
Obecność innych lantanowców powoduje interferencje.
Przy niskich stężeniach iterbu (poniżej 3 ppm) zalecane jest stosowanie emisji (należy precyzyjnie ustawić długość fali przy minimalnej szczelinie).
Lampy typu UltrAA jak i lampy wielopierwiastkowe nie są produkowane. Okno lampy Yb wykonane jest z kwarcu.
Działanie korekcji deuterowej dla iterbu dla linii 398.8 nm może być ograniczone; dla pozostałych linii korekcja może być włączona.
Wzorce Yb przygotowuje się na ogół w HCl.
 

Sugerowane bufory jonizacyjne/czynniki uwalniające:

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-361

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-362

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-365

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie iterbu

 

    

 Linia emisyjna:

    398.8 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS/ASA - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie iterbu

technika bezpłomieniowa - kuweta grafitowa
 

 Linia analityczna / szczelina: 

    398.8 / 0.5 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1000 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2700 °C

 Masa charakterystyczna: 

    3 pg

 Stężenie charakterystyczne (20µl): 

    0.15 ppb

 Absorbancja maksymalna: 

    1 (ok. 34.1 ppb)

 

 

 Linie alternatywne: 

    0 / 0 nm

 

    0 / 0 nm

 

 

 UWAGI:

Konieczne jest stosowanie zmniejszonej wysokości szczeliny (R).
Istotne jest dokładne ustawienie kuwety (emisja własna).
Dla wyższych stężeń iterbu występuje zjawisko zagięcia krzywej kalibracyjnej w górę.

 

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   µl   


Zeeman

 Linia analityczna / szczelina: 

    398.8 / 0.5 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1000 °C 

 Temperatura atomizacji: 

    2700 °C

 Natężenie pola: 

    0.8 T

 Masa charakterystyczna: 

    3 pg

 MSR: 

    97 %

 

    


TYPOWY PROGRAM TEMPERATUROWY DLA KUWETY GRAFITOWEJ (D2 i Zeeman)

Krok

Temp.
[°C]

Czas
[s]

Przepływ
gazu [l/min]

Odczyt

1

85

5

3

-

2

95

40

3

-

3

120

10

3

-

4

1000

5

3

-

5

1000

1

3

-

6

1000

2

0

-

7

2700

0.9

0

tak

8

2700

2

0

tak

9

2750

2

3

-


   

ICP-OES - oznaczanie iterbu

Linie ICP dla iterbu (poszczególne linie linkują do wykresów linii sąsiadujących).

λ 328.937

nm

SBR:

180

λ 297.056

nm

SBR:

12

λ 211.667

nm

SBR:

6

λ 275.048

nm

SBR:

3

λ 369.419

nm

SBR:

90

λ 212.674

nm

SBR:

6

λ 218.571

nm

SBR:

5

λ 289.138

nm

SBR:

30

λ 222.446

nm

SBR:

6

λ 303.111

nm

SBR:

5


Granica wykrywalności dla linii 328.937 nm: 0.02 ppb

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2020
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt