O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA ¦lesin 2019 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrz±dach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Y - Itr

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
ICP-OES

Klikaj±c w kwadracikach zaznacz interesuj±ce Cię parametry pierwiastków i naci¶nij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie itru - Y

Liczba atomowa: 39
Masa atomowa: 88.9059
Temperatura topnienia: 1525 °C
Temperatura wrzenia: 3025 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania itru - Y

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
itru (Y)
do technik

Stężenie
ppm

Objęto¶ć
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

MP ICP

1000

100

5% HNO3    

5190-8555

MP ICP

1000

500

5% HNO3    

5190-8556

MP ICP

10000

100

5% HNO3    

5190-8232

MP ICP

10000

500

5% HNO3    

5190-8233

AAS

1000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8795

AAS

5000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8796

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Y do techniki AAS wzorce Y do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katod± wnękow± HCL - itr

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Y

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Y:

  Agilent 5610106700

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Y:

  Agilent 5610128700

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniaj±cy:

  szkło / Ne 

     pr±d lampy nominalny / maksymalny

  10 / 15 mA  

   

   

Y - lampy katodowe firmy PHOTRON  Y - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Y
Linie widmowe Y

Intensywno¶ci względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywno¶ci)
Czuło¶ci względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czuło¶ci = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Y

  Intensywno¶ć linii:

  100(100) 

410,2 nm

  Czuło¶ć linii:

  100(100) 


Linia Y

  Intensywno¶ć linii:

  50(50) 

414,3 nm

  Czuło¶ć linii:

  50(50)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie itru

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Pr±d lampy: 

    10 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-podtlenek azotu - redukuj±cy

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalno¶ci
[ppm]

    

410.2

0.5

2-500

2

0.2

414.3

0.5

3-1200

4

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla itru / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

Al, K i kwas fosforowy powoduj± obniżenie sygnału itru.
W płomieniu acetylen-podtlenek azotu itr czę¶ciowo jonizuje. Zalecany jest dodatek KNO3 lub KCl na poziomie 4000 ppm (do wzorców, próbek i do ¶lepej).
Na tym poziomie stężeń obniżenie sygnału przez potas jest pomijalne.
Lampy typu UltrAA jak i lampy wielopierwiastkowe nie s± produkowane.
Lampa Y posiada szklane okno.
Skuteczno¶ć działania deuterowej korekcji dla obu linii itru jest dyskusyjna.
Poza podstawowymi liniami 410.2 nm i 414.2 nm bywaj± stosowane linie 407.7 nm, 412.8 nm i 362.1 nm.
Linia 362.1 nm znajduje się w zakresie działania korekcji D2 przy niewielkim pogorszeniu czuło¶ci względem linii 410.2 nm.
Linia 362.1 nm bywa również często stosowana w technice emisyjnej (zamiast linii 407.7 nm).
 

Sugerowane bufory jonizacyjne/czynniki uwalniaj±ce:

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-361

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-362

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-365

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-391

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-392

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-395

K 100000 ppm (10 %) w H2O objęt. 500 ml   nr katalog.5190-9420 (Agilent)

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie itru

 

    

 Linia emisyjna:

    407.7 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

ICP-OES - oznaczanie itru

Linie ICP dla itru (poszczególne linie linkuj± do wykresów linii s±siaduj±cych).

λ 371.03

nm

SBR:

70

λ 332.789

nm

SBR:

35

λ 363.312

nm

SBR:

25

λ 319.562

nm

SBR:

12

λ 324.228

nm

SBR:

60

λ 437.494

nm

SBR:

35

λ 361.105

nm

SBR:

25

λ 320.027

nm

SBR:

12

λ 360.073

nm

SBR:

50

λ 321.669

nm

SBR:

30

λ 360.192

nm

SBR:

20

λ 377.433

nm

SBR:

45

λ 378.87

nm

SBR:

25

λ 320.332

nm

SBR:

15


Granica wykrywalno¶ci dla linii 371.03 nm: 0.1 ppb

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
¶lesin 2019
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatno¶ci
Kontakt