O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2021 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
W - Wolfram

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
ICP-OES

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie wolframu - W

Liczba atomowa: 74
Masa atomowa: 183.85
Temperatura topnienia: 3422 °C
Temperatura wrzenia: 5555 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania wolframu - W

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
wolframu (W)
do technik

Stężenie
ppm

Objętość
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

MP ICP

1000

100

5% HNO3, ślady HF    

5190-8547

MP ICP

1000

500

5% HNO3, ślady HF    

5190-8548

MP ICP

10000

100

5% HNO3, ślady HF    

5190-8226

MP ICP

10000

500

5% HNO3, ślady HF    

5190-8227

AAS

1000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8791

AAS

5000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8792

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce W do techniki AAS wzorce W do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katodą wnękową HCL - wolfram

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent W

   

     nr katalogowy lampy kodowanej W:

  Agilent 5610106300

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej W:

  Agilent 5610128300

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  20 / 20 mA  

   

   

W - lampy katodowe firmy PHOTRON  W - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych W
Linie widmowe W

Intensywności względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywności)
Czułości względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czułości = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia W

  Intensywność linii:

  5(5) 

255,1 nm

  Czułość linii:

  100(100) 


Linia W

  Intensywność linii:

  100(100) 

400,9 nm

  Czułość linii:

  25(25) 


Linia W

  Intensywność linii:

  80(80) 

407,4 nm

  Czułość linii:

  12(12)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie wolframu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Prąd lampy: 

    20 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-podtlenek azotu - redukujący, słabo świecący

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

255.1

0.2

10-1500

6.9

0.95

400.9

0.5

40-4000

14

407.9

0.5

80-8000

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla wolframu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

Pomimo nieco gorszej czułości preferowana jest linia rezonansowa 400.9 nm (lepszy stosunek synał-szum).
Dla linii 400.9 nm i 407.9 nm należy zwrócić uwagę na skuteczność działania deuterowej korekcji tła.
W obecności kwasu fosforowego lub siarkowego absorbancja wolframu zależy od obecności Fe, Cu, K i wielu innych pierwiastków.
W środowisku HF potas nie ma istotnego wpływu.
Natomiast w obecności NH4F nie ma wpływu Na i K.
NH4F (0.1 M) jest często zalecany jako czynnik poprawiający oznaczenia.
Roztwory wzorcowe najczęściej przygotowywane są z metalicznego wolframu z dodatkiem HF. Istnieją również wzorce na bazie wolframianu sodu (Na2WO4.2H2O) w środowisku zasadowym (NaOH); w obu przypadkach roztwory należy przechowywać w butelkach polietylenowych.
Lampa UltrAA oraz lampy wielopierwiastkowe nie są produkowane. Inni producenci oferują lampę W/Ag.
Granica wykrywalności w trybie emisji osiąga 3 ppm.

 

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie wolframu

 

    

 Linia emisyjna:

    400.9 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

ICP-OES - oznaczanie wolframu

Linie ICP dla wolframu (poszczególne linie linkują do wykresów linii sąsiadujących).

λ 239.709

nm

SBR:

2.5

λ 209.475

nm

SBR:

1.5

λ 276.427

nm

SBR:

1.5

λ 224.875

nm

SBR:

1.8

λ 248.923

nm

SBR:

1.5

λ 220.448

nm

SBR:

1.2

λ 207.911

nm

SBR:

1.5

λ 257.144

nm

SBR:

1.5

λ 265.804

nm

SBR:

1.2


Granica wykrywalności dla linii 239.709 nm: 1.4 ppb

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2021
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt