O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA ¦lesin 2019 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrz±dach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
U - Uran

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
ICP-OES

Klikaj±c w kwadracikach zaznacz interesuj±ce Cię parametry pierwiastków i naci¶nij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie uranu - U

Liczba atomowa: 92
Masa atomowa: 238.029
Temperatura topnienia: 1132 °C
Temperatura wrzenia: 1797 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania uranu - U

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
uranu (U)
do technik

Stężenie
ppm

Objęto¶ć
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

MP ICP

1000

100

5% HNO3    

5190-8549

MP ICP

1000

500

5% HNO3    

5190-8550

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce U do techniki AAS wzorce U do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katod± wnękow± HCL - uran

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   

U - lampy katodowe firmy PHOTRON  U - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych U
Linie widmowe U

Intensywno¶ci względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywno¶ci)
Czuło¶ci względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czuło¶ci = najmniejsze stęż. charakter.)


 

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie uranu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Pr±d lampy: 

    20 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-podtlenek azotu - redukuj±cy

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalno¶ci
[ppm]

    

358.5

0.2

400-30000

200

400

356.7

0.2

800-32000

150

351.5

0.2

1000-40000

210

348.9

0.2

1500-60000

300

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla uranu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

W płomieniu acetylen-podtlenek azotu uran czę¶ciowo jonizuje. Zalecany jest dodatek KCl lub KNO3 na poziomie 1000 - 4000 ppm (do wzorców, próbek i do ¶lepej).
 

Sugerowane bufory jonizacyjne/czynniki uwalniaj±ce:

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-361

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-362

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-365

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-391

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-392

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-395

K 100000 ppm (10 %) w H2O objęt. 500 ml   nr katalog.5190-9420 (Agilent)

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie uranu

 

    

 Linia emisyjna:

    591.5 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

ICP-OES - oznaczanie uranu

Linie ICP dla uranu (poszczególne linie linkuj± do wykresów linii s±siaduj±cych).

λ 367.007

nm

SBR:

0.5

λ 409.014

nm

SBR:

0.25

λ 411.61

nm

SBR:

0.2

λ 279.394

nm

SBR:

0.18

λ 385.958

nm

SBR:

0.3

λ 424.167

nm

SBR:

0.2

λ 398.58

nm

SBR:

0.2

λ 393.203

nm

SBR:

0.18

λ 263.553

nm

SBR:

0.25

λ 417.159

nm

SBR:

0.2

λ 378.284

nm

SBR:

0.2

λ 447.234

nm

SBR:

0.18


Granica wykrywalno¶ci dla linii 367.007 nm: 3 ppb

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
¶lesin 2019
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatno¶ci
Kontakt