O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2019 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Tm - Tul

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
ICP-OES

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie tulu - Tm

Liczba atomowa: 69
Masa atomowa: 168.934
Temperatura topnienia: 1545 °C
Temperatura wrzenia: 1950 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania tulu - Tm

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
tulu (Tm)
do technik

Stężenie
ppm

Objętość
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

MP ICP

1000

100

5% HNO3    

5190-8541

MP ICP

1000

500

5% HNO3    

5190-8542

MP ICP

10000

100

5% HNO3    

5190-8219

MP ICP

10000

500

5% HNO3    

5190-8220

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Tm do techniki AAS wzorce Tm do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katodą wnękową HCL - tul

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Tm

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Tm:

  Agilent 5610106000

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Tm:

  Agilent 5610128000

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  szkło / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  20 / 20 mA  

   

   

Tm - lampy katodowe firmy PHOTRON  Tm - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Tm
Linie widmowe Tm

Intensywności względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywności)
Czułości względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czułości = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Tm

  Intensywność linii:

  50(50) 

371,8 nm

  Czułość linii:

  100(100) 


Linia Tm

  Intensywność linii:

  100(100) 

420,4 nm

  Czułość linii:

  33(33) 


Linia Tm

  Intensywność linii:

  10(10) 

436,0 nm

  Czułość linii:

  11(11) 


Linia Tm

  Intensywność linii:

  50(50) 

530,7 nm

  Czułość linii:

  5(5)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie tulu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Prąd lampy: 

    20 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-podtlenek azotu - redukujący

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

371.8

0.5

0.2-100

0.3

0.02

420.4

1

1-160

0.5

436

0.2

2-500

0.9

530.7

1

5-1000

6

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla tulu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

W płomieniu acetylen-podtlenek azotu tul częściowo jonizuje. Zalecany jest dodatek KCl na poziomie 1000-2000 ppm (do wzorców, próbek i do ślepej).
Obecność innych lantanowców powoduje interferencje.
Przy niskich stężeniach tulu (poniżej 10 ppm) zalecane jest stosowanie emisji (należy precyzyjnie ustawić długość fali przy minimalnej szczelinie).
W emisji stosowana bywa również linia 371.8 nm.
Lampy typu UltrAA jak i lampy wielopierwiastkowe nie są produkowane. Okno lampy Tm wykonane jest ze szkła.
Działanie korekcji deuterowej dla tulu jest ograniczone do najczulszej linii (371.8 nm).
Wzorce Tm przygotowuje się na ogół w HCl.
 

Sugerowane bufory jonizacyjne/czynniki uwalniające:

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-361

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-362

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-365

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie tulu

 

    

 Linia emisyjna:

    410.6 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

ICP-OES - oznaczanie tulu

Linie ICP dla tulu (poszczególne linie linkują do wykresów linii sąsiadujących).

λ 313.126

nm

SBR:

20

λ 336.261

nm

SBR:

10

λ 370.026

nm

SBR:

7

λ 384.802

nm

SBR:

7

λ 346.22

nm

SBR:

18

λ 317.283

nm

SBR:

8

λ 329.1

nm

SBR:

7

λ 342.508

nm

SBR:

12

λ 379.575

nm

SBR:

7

λ 313.389

nm

SBR:

7


Granica wykrywalności dla linii 313.125 nm: 0.1 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Tm techniką ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Determination of rare earth elements in geological samples using the Agilent SVDV ICP-OES

Oznaczanie metali ziem rzadkich w próbkach geologicznych techniką Agilent SVDV ICP-OES
(5-2016)

Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Tb, Th, Tm 

próbki geologiczne

ICP
5100
SVDV

786 k

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2019
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt