O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA ¦lesin 2019 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrz±dach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Tl - Tal

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
AAS
kuweta grafit.
ICP-OES

Klikaj±c w kwadracikach zaznacz interesuj±ce Cię parametry pierwiastków i naci¶nij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie talu - Tl

Liczba atomowa: 81
Masa atomowa: 204.383
Temperatura topnienia: 304 °C
Temperatura wrzenia: 1473 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania talu - Tl

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
talu (Tl)
do technik

Stężenie
ppm

Objęto¶ć
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

AAS MP

1000

100

5% HNO3    

5190-8316

AAS MP

1000

500

5% HNO3    

5190-8317

MP ICP

1000

100

5% HNO3    

5190-8537

MP ICP

1000

500

5% HNO3    

5190-8538

MP ICP

10000

100

5% HNO3    

5190-8217

MP ICP

10000

500

5% HNO3    

5190-8218

AAS

1000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8786

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Tl do techniki AAS wzorce Tl do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katod± wnękow± HCL - tal

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Tl

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Tl:

  Agilent 5610105800

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Tl:

  Agilent 5610127800

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniaj±cy:

  kwarc / Ne 

     pr±d lampy nominalny / maksymalny

  10 / 15 mA  

   

   

LAMPY UltrAA

   

   Lampa: Agilent Tl

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Tl:

  Agilent 5610108400

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniaj±cy:

  kwarc / Ne 

     pr±d lampy nominalny / maksymalny

  7 / 10 mA  

   

   

Tl - lampy katodowe firmy PHOTRON  Tl - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Tl
Linie widmowe Tl

Intensywno¶ci względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywno¶ci)
Czuło¶ci względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czuło¶ci = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Tl

  Intensywno¶ć linii:

  100(100) 

276,8 nm

  Czuło¶ć linii:

  100(100) 


Linia Tl

  Intensywno¶ć linii:

  20(20) 

258,0 nm

  Czuło¶ć linii:

  1(1)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie talu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Pr±d lampy: 

    10 mA

 Pr±d lampy UltrAA: 

    7 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-powietrze - utleniaj±cy

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalno¶ci
[ppm]

    

276.8

0.5

0.2-50

0.2

0.02

258

1

20-4000

15

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla talu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

UWAGA: tal jest pierwiastkiem bardzo toksycznym!
Brak informacji o istotnych interferencjach dla talu.
Tal czę¶ciowo jonizuje w płomieniu acetylen-podtlenek azotu. Zalecany jest w tym płomieniu dodatek bufora (2000 ppm K jako chlorek lub azotan).
Czuło¶ć w płomieniu acetylen-podtlenek azotu jest ok. 4x gorsza.
Produkowana jest lampa typu UltrAA.

 

Sugerowane bufory jonizacyjne/czynniki uwalniaj±ce:

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-361

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-362

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-365

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-391

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-392

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-395

K 100000 ppm (10 %) w H2O objęt. 500 ml   nr katalog.5190-9420 (Agilent)

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie talu

 

    

 Linia emisyjna:

    535.1 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS/ASA - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie talu

technika bezpłomieniowa - kuweta grafitowa
 

 Linia analityczna / szczelina: 

    276.8 / 0.5 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    250 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2200 °C

 Masa charakterystyczna: 

    15 pg

 Stężenie charakterystyczne (20µl): 

    0.75 ppb

 Absorbancja maksymalna: 

    0.55 (ok. 93.8 ppb)

 

 

 Linie alternatywne: 

    258 / 1 nm

 

    0 / 0 nm

 

 

 UWAGI:

Obecno¶ć kwasów solnego i nadchlorowego oraz chlorku sodu powoduje silne interferencje. Ich istotne zmniejszenie powoduje dodatek 1% kwasu siarkowego. Natomiast dodatek palladu pozwala na zwiększenie temperatury rozkładu termicznego.

 

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objęto¶ć:   µl   


Zeeman

 Linia analityczna / szczelina: 

    276.8 / 0.5 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    250 °C 

 Temperatura atomizacji: 

    2200 °C

 Natężenie pola: 

    0.8 T

 Masa charakterystyczna: 

    15 pg

 MSR: 

    63 %

 

    


 Modyfikator matrycy: H2SO4 - na ogół stosowany w stężeniu 1%

 alternatywnie:

   Modyfikator matrycy (2): Pd + kw. askorbinowy - Pd 500 - 2000 ppm
 


TYPOWY PROGRAM TEMPERATUROWY DLA KUWETY GRAFITOWEJ (D2 i Zeeman)

Krok

Temp.
[°C]

Czas
[s]

Przepływ
gazu [l/min]

Odczyt

1

85

5

3

-

2

95

40

3

-

3

120

10

3

-

4

250

5

3

-

5

250

1

3

-

6

250

2

0

-

7

2200

1

0

tak

8

2200

2

0

tak

9

2500

2

3

-


   

ICP-OES - oznaczanie talu

Linie ICP dla talu (poszczególne linie linkuj± do wykresów linii s±siaduj±cych).

λ 190.8

nm

SBR:

1.2

λ 377.572

nm

SBR:

0.6

λ 291.832

nm

SBR:

0.1

λ 258.014

nm

SBR:

0.035

λ 276.787

nm

SBR:

0.8

λ 535.046

nm

SBR:

0.4

λ 352.943

nm

SBR:

0.06

λ 351.924

nm

SBR:

0.6

λ 237.969

nm

SBR:

0.18

λ 223.785

nm

SBR:

0.04


Granica wykrywalno¶ci dla linii 190.8 nm: 2 ppb

Noty aplikacyjne powi±zane z oznaczaniem Tl technik± ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrz±d

link

rozmiar

High throughput, low cost analysis of environmental samples according to US EPA 6010C using the Agilent 5100 SVDV ICP-OES

Wysokowydajne, o niskich kosztach, analizy próbek ¶rodowiskowych zgodnie z US EPA 6010C przy zastosowaniu Agilent 5100 ICP-OES SVDV
(7-2015)

Ag, Al, As, B, Ba, Be, Cd, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn 

osady rzeczne

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

386 k

Analysis of Bovine Liver using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View (SVDV) ICP-OES

Analiza w±troby wołowej za pomoc± Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View (SVDV ICP-OES)
(7-2014)

K, Na, Fe, Cu, Zn, Mn, Se, Pb, Cd, As, Ca, Co, Mg, Mo, Ag, Tl 

w±troba wołowa

ICP
5100
SVDV

904 k

Ultra-fast determination of trace elements in water, conforming to US EPA 200.7 using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View ICP-OES

Bardzo szybkie oznaczanie ¶ladowych składników w wodzie zgodnie z US EPA 200.7 przy zastosowaniu Agilent 5100 SVDV ICP-OES
(7-2014)

Al, Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Ca, Ce, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, K, Se, Si, Ag, Na, Sr, Tl, Sn, V, Zn 

woda

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

1252 k

Measuring elemental impurities in pharmaceutical materials

Pomiar zanieczyszczeń pierwiastkowych w materiałach farmaceutycznych
(5-2017)

Cd, Pb, As, Hg, Co, V, Ni, Tl, Au, Pd, Ir, Os, Rh, Ru, Se, Ag, Pt, Li, Sb, Ba, Mo, Cu, Sn, Cr 

farmaceutyki

ICP
5110


1467 k

Simplify testing of elemental impurities in pharmaceuticals with Agilent’s certified reference materials kit
ICH Q3D/USP <233> Elemental Impurities Kit

Uproszczenie analiz zanieczyszczeń pierwiastkowych w farmaceutykach przy zastosowaniu zestawu certyfikowanych materiałów odniesienia
ICH Q3D/USP <233> Elemental Impurities Kit
(5-2017)

Hg, As, Cd, Pb, Ni, Ag, Se, V, Tl, Co, Au, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Cr, Sn, Cu, Mo, Ba, Sb, Li, Te, Sc, Ge, In, Lu, Bi 

CRM
(farmaceutyki)

ICP
5110


908 k

USP <232>/<233> and ICH Q3D Elemental Impurities Analysis: Agilent’s ICP-OES solution

Analiza pierwiastkowa zanieczyszczeń wg USP <232>/<233> oraz ICH Q3D: Agilent ICP-OES
(5-2017)

Cd, Pb, As, Hg, Co, V, Ni, Tl, Au, Pd, Ir, Os, Rh, Ru, Se, Ag, Pt, Li, Sb, Ba, Mo, Cu, Sn, Cr 

farmaceutyki

ICP
5110


1285 k

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
¶lesin 2019
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatno¶ci
Kontakt