O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2020 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Ti - Tytan

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
AAS
kuweta grafit.
ICP-OES MP-AES

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie tytanu - Ti

Liczba atomowa: 22
Masa atomowa: 47.88
Temperatura topnienia: 1675 °C
Temperatura wrzenia: 3260 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania tytanu - Ti

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
tytanu (Ti)
do technik

Stężenie
ppm

Objętość
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

AAS MP

1000

100

H2O    

5190-8320

AAS MP

1000

500

H2O    

5190-8321

MP ICP

1000

100

H2O    

5190-8545

MP ICP

1000

500

H2O    

5190-8546

MP ICP

10000

100

5% HNO3, ślady HF    

5190-8223

MP ICP

10000

500

5% HNO3, ślady HF    

MP ICP

10000

100

H2O    

5190-8224

MP ICP

10000

500

H2O    

5190-8225

AAS

1000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8789

AAS

5000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8790

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Ti do techniki AAS wzorce Ti do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katodą wnękową HCL - tytan

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Ti

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Ti:

  Agilent 5610106200

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Ti:

  Agilent 5610128200

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  szkło / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  20 / 20 mA  

   

   

Ti - lampy katodowe firmy PHOTRON  Ti - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Ti
Linie widmowe Ti

Intensywności względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywności)
Czułości względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czułości = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Ti

  Intensywność linii:

  100(100) 

364,3 nm

  Czułość linii:

  100(100) 


Linia Ti

  Intensywność linii:

  40(40) 

365,4 nm

  Czułość linii:

  100(100) 


Linia Ti

  Intensywność linii:

  90(90) 

399,0 nm

  Czułość linii:

  50(50)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie tytanu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Prąd lampy: 

    20 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-podtlenek azotu - redukujący

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

364.3

0.5

1-300

1.2

0.05

365.4

0.2

3-400

1.2

399

0.5

6-800

2.4

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla tytanu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

Większość kationów (powyżej 500 ppm) oraz fluorki, chlorki i jon amonowy zwiększają sygnał Ti. Sód przy stężeniach powyżej 1000 ppm obniża sygnał Ti.
Typowymi dodatkami uwalniającymi są:
Al w HCl (1000 ppm)
KCl (2000 ppm)
NH4F (0.1 M)
Okna lamp Ti wykonywane są ze szkła.
Lampy typu UltrAA nie są produkowane.
Lampy wielopierwiastkowe dostępne są w połączeniu z Ag, Mg, Si, Al, Ni, Cr, Fe, Mn, Ti i V.

Podczas przygotowywania wzorców należy zwrócić uwagę, aby wszystkie roztwory zawierały HCl 10% v/v (10 ml stęż. HCL do kolby '100 ml.)
 

Sugerowane bufory jonizacyjne/czynniki uwalniające:

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-361

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-362

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-365

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Ti techniką płomieniową AAS / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

The Measurement of Silicon, Tin, and Titanium in Jet-Engine Oil

Oznaczanie krzemu (Si), cyny (Sn) i tytanu (Ti) w olejach silników odrzutowych
(11-2010)

Si, Sn, Ti 

oleje silników odrzutowych

AAS
płomień
kuweta


k

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie tytanu

 

    

 Linia emisyjna:

    399.8 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS/ASA - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie tytanu

technika bezpłomieniowa - kuweta grafitowa
 

 Linia analityczna / szczelina: 

    364.3 / 0.5 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1100 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2700 °C

 Masa charakterystyczna: 

    50 pg

 Stężenie charakterystyczne (20µl): 

    2.5 ppb

 Absorbancja maksymalna: 

    1.9 (ok. 1079.5 ppb)

 

 

 Linie alternatywne: 

    365.4 / 0.2 nm

 

    339 / 0.5 nm

 

 

 UWAGI:

Pomiary należy wykonywać w trybie pomiaru wysokości piku (nie powierzchni).
Usunięcie pozostałości Ti może wymagać przepalenia kuwety po każdym pomiarze.

 

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   µl   


Zeeman

 Linia analityczna / szczelina: 

    364.3 / 0.5 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1100 °C 

 Temperatura atomizacji: 

    2700 °C

 Natężenie pola: 

    0.8 T

 Masa charakterystyczna: 

    50 pg

 MSR: 

    100 %

 

    


TYPOWY PROGRAM TEMPERATUROWY DLA KUWETY GRAFITOWEJ (D2 i Zeeman)

Krok

Temp.
[°C]

Czas
[s]

Przepływ
gazu [l/min]

Odczyt

1

85

5

3

-

2

95

40

3

-

3

120

10

3

-

4

1100

5

3

-

5

1100

1

3

-

6

1100

2

0

-

7

2700

1.3

0

tak

8

2700

2

0

tak

9

2750

2

3

-


 

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Ti techniką GF AAS / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

The Measurement of Silicon, Tin, and Titanium in Jet-Engine Oil

Oznaczanie krzemu (Si), cyny (Sn) i tytanu (Ti) w olejach silników odrzutowych
(11-2010)

Si, Sn, Ti 

oleje silników odrzutowych

AAS
płomień
kuweta


k

 

ICP-OES - oznaczanie tytanu

Linie ICP dla tytanu (poszczególne linie linkują do wykresów linii sąsiadujących).

λ 334.941

nm

SBR:

50

λ 375.93

nm

SBR:

15

λ 307.864

nm

SBR:

12

λ 316.852

nm

SBR:

7

λ 323.452

nm

SBR:

35

λ 368.52

nm

SBR:

15

λ 376.132

nm

SBR:

12

λ 399.864

nm

SBR:

7

λ 323.657

nm

SBR:

25

λ 334.188

nm

SBR:

15

λ 332.294

nm

SBR:

9

λ 365.35

nm

SBR:

6

λ 336.121

nm

SBR:

25

λ 324.199

nm

SBR:

15

λ 307.522

nm

SBR:

8

λ 364.267

nm

SBR:

5

λ 337.28

nm

SBR:

25

λ 323.904

nm

SBR:

15

λ 332.946

nm

SBR:

7

λ 398.976

nm

SBR:

4

λ 338.376

nm

SBR:

25

λ 308.802

nm

SBR:

15

λ 325.291

nm

SBR:

7


Granica wykrywalności dla linii 334.941 nm: 0.05 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Ti techniką ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Analysis of steel and its alloys using the GB/T 20125-2006 standard and an Agilent 5100 ICP-OES in dual view mode

Analizy stali i stali stopowych wg metodyki GB/T 20125-2006 za pomocą Agilent 5100 ICP-OES w tybie dual view
(11-2015)

Al, As, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, P, S, Si, Ti, V 

stal

ICP
5100
VDV

k

Ultra-fast determination of base metals in geochemical samples using the 5100 SVDV ICP-OES

Bardzo szybkie oznaczanie metali w próbkach geologicznych za pomocą 5100 SVDV ICP-OES
(7-2015)

Ag, Cd, Mo, Ti, Zr, Al, As, Ba, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K 

próbki geologiczne

ICP
5100
SVDV

k k

Improved productivity for the determination of metals in oil samples using the Agilent 5110 Radial View (RV) ICP-OES with Advanced Valve System

Poprawa wydajności oznaczania metali w próbkach olejów techniką ICP-OES Agilent 5110 Radial View (RV) z sytemem zaworów AVS
(5-2016)

Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn 

oleje silnikowe

ICP
5110
RV
AVS 6

k k k

Analysis of extractable and leachable metals in plastic materials of construction as per USP <661.1> acid extraction procedure using the Agilent 5110 VDV ICP-OES


(7-2016)

As, Cr, Cd, Pb, Al, Co, Hg, Ni, Ti, V, Zn, Zr, Ba, Ca, Mn, Sn 

opakowania z tworzyw sztucznych

ICP
5110
VDV
MSIS

k k k k

High throughput, low cost analysis of environmental samples according to US EPA 6010C using the Agilent 5100 SVDV ICP-OES

Wysokowydajne, o niskich kosztach, analizy próbek środowiskowych zgodnie z US EPA 6010C przy zastosowaniu Agilent 5100 ICP-OES SVDV
(7-2015)

Ag, Al, As, B, Ba, Be, Cd, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn 

osady rzeczne

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

k k k k k

Elemental Profiling of Whiskey using the Agilent 5100/5110 ICP-OES and MPP Chemometrics Software

Profilowanie pierwiastkowe Whiskey przy zastosowaniu spektrometru Agilent 5100/5110 ICP-OES i oprogramowania MPP Chemometrics
(2-2017)

Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Si, Sr, Ti, V, Zn 

whiskey

ICP
5110
SVDV
MPP

k k k k k k

 

MP (plazma mikrofalowa) - oznaczanie tytanu

Długość fali: 334.941 nm

Granica wykrywalności (ciekły azot): 2.1 ppb

Granica wykrywalności (generator N2): 2.5 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Ti techniką MP-AES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Direct determination of Al, B, Co, Cr, Mo, Ti, V and Zr in HF acid-digested nickel alloy using the Agilent 4210 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer

Bezpośrednie oznaczanie Al, B, Co, Cr, Mo, Ti, V i Zr w stopach niklu rozpuszczanych w HF przy zastosowaniu spektrometru 4210 MP-AES firmy Agilent
(9-2016)

Al, B, Co, Cr, Mo, Ti, V, Zr 

stopy niklu

MP
4210


k

Direct determination of Cu, Fe, Mn, P, Pb and Ti in HF acid-digested soils using the Agilent 4200 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer

Bezpośrednie oznaczanie Cu, Fe, Mn, P, Pb i Ti w glebach rozpuszczonych w HF przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4200
(7-2017)

Cu, Fe, Mn, P, Pb, Ti 

gleby

MP
4200


k k

Analysis of wear metals and contaminants in engine oils using the 4100 MP-AES

Oznaczanie metali i dodatków w olejach silnikowych przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4100
(9-2011)

Fe, Mn, Cd, Cr, Si, Ni, Cu, Ag, Pb, V, Ti, Sn, Mo, Al, Na 

oleje silnikowe

MP
4100


k k k

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2020
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt