O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2019 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Th - Tor

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
ICP-OES

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie toru - Th

Liczba atomowa: 90
Masa atomowa: 232.038
Temperatura topnienia: 1755 °C
Temperatura wrzenia: 4788 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania toru - Th

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
toru (Th)
do technik

Stężenie
ppm

Objętość
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

MP ICP

1000

100

5% HNO3    

5190-8539

MP ICP

1000

500

5% HNO3    

5190-8540

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Th do techniki AAS wzorce Th do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katodą wnękową HCL - tor

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   

Th - lampy katodowe firmy PHOTRON  Th - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Th
Linie widmowe Th

Intensywności względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywności)
Czułości względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czułości = najmniejsze stęż. charakter.)


 

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie toru

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Prąd lampy: 

    8 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-podtlenek azotu -

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

371.9

0.2

380.3

0.2

330.4

0.2

570.7

0.2

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   


 

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie toru

 

    

 Linia emisyjna:

    570.7 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

ICP-OES - oznaczanie toru

Linie ICP dla toru (poszczególne linie linkują do wykresów linii sąsiadujących).

λ 283.73

nm

SBR:

3.5

λ 339.204

nm

SBR:

2

λ 269.242

nm

SBR:

1.5

λ 310.83

nm

SBR:

1.2

λ 318.02

nm

SBR:

3.5

λ 374.118

nm

SBR:

2

λ 287.041

nm

SBR:

1.5

λ 335.123

nm

SBR:

1.2

λ 283.231

nm

SBR:

3

λ 318.823

nm

SBR:

1.8

λ 316.992

nm

SBR:

1.5

λ 372.182

nm

SBR:

1.2

λ 332.512

nm

SBR:

2.5

λ 274.716

nm

SBR:

1.8

λ 401.913

nm

SBR:

1.5

Wykres dla linii ICP znajdujących się w pobliżu linii toru 374.118 nm (okno = ± 0.54 nm).
okno: ± 0,2    0,54   2    nm


Granica wykrywalności dla linii 283.73 nm: 0.8 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Th techniką ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Determination of rare earth elements in geological samples using the Agilent SVDV ICP-OES

Oznaczanie metali ziem rzadkich w próbkach geologicznych techniką Agilent SVDV ICP-OES
(5-2016)

Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Tb, Th, Tm 

próbki geologiczne

ICP
5100
SVDV

786 k

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2019
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt