O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2020 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Tb - Terb

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
AAS
kuweta grafit.
ICP-OES

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie terbu - Tb

Liczba atomowa: 65
Masa atomowa: 158.925
Temperatura topnienia: 1356 °C
Temperatura wrzenia: 3230 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania terbu - Tb

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
terbu (Tb)
do technik

Stężenie
ppm

Objętość
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

MP ICP

1000

100

5% HNO3    

5190-8535

MP ICP

1000

500

5% HNO3    

5190-8536

MP ICP

10000

100

5% HNO3    

5190-8215

MP ICP

10000

500

5% HNO3    

5190-8216

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Tb do techniki AAS wzorce Tb do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katodą wnękową HCL - terb

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Tb

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Tb:

  Agilent 5610105700

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Tb:

  Agilent 5610127700

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  20 / 20 mA  

   

   

Tb - lampy katodowe firmy PHOTRON  Tb - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Tb
Linie widmowe Tb

Intensywności względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywności)
Czułości względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czułości = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Tb

  Intensywność linii:

  100(100) 

432,7 nm

  Czułość linii:

  100(100) 


Linia Tb

  Intensywność linii:

  80(80) 

431,9 nm

  Czułość linii:

  50(50) 


Linia Tb

  Intensywność linii:

  70(70) 

433,9 nm

  Czułość linii:

  33(33)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie terbu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Prąd lampy: 

    20 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-podtlenek azotu - redukujący

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

432.7

0.2

7-2000

7

0.7

431.9

0.2

15-4000

15

433.9

0.2

20-5200

20

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla terbu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

W płomieniu acetylen-podtlenek azotu terb częściowo jonizuje. Zalecany jest dodatek KCl na poziomie 1000-2000 ppm (do wzorców, próbek i do ślepej).
Fe, Al, Si oraz HCl powodują obniżenie sygnału terbu. Zalecane jest dokładne odwzorowanie składu matrycy.
Obecność innych lantanowców powoduje interferencje.
W emisji bywa również stosowana linia 431.9 nm.
Lampy typu UltrAA jak i lampy wielopierwiastkowe nie są produkowane. Okno lampy Tb wykonane jest z kwarcu.
Korekcja deuterowa dla terbu nie działa i powinna być wyłączona.
Wzorce Tb przygotowuje się na ogół w HCl.
 

Sugerowane bufory jonizacyjne/czynniki uwalniające:

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-361

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-362

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-365

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie terbu

 

    

 Linia emisyjna:

    596.6 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS/ASA - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie terbu

technika bezpłomieniowa - kuweta grafitowa
 

 Linia analityczna / szczelina: 

    432.7 / 0.2 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1200 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2600 °C

 Masa charakterystyczna: 

    3.5 pg

 Stężenie charakterystyczne (20µl): 

    0.175 ppb

 Absorbancja maksymalna: 

    0 (ok. 0 ppb)

 

 

 Linie alternatywne: 

    0 / 0 nm

 

    0 / 0 nm

 

 

 UWAGI:

Informacje związane z ozaczaniem terbu w kuwecie grafitowej należy traktować jako dane orientacyjne.

 

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   µl   


Zeeman

 Linia analityczna / szczelina: 

    432.7 / 0.2 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1200 °C 

 Temperatura atomizacji: 

    2600 °C

 Natężenie pola: 

    0.8 T

 Masa charakterystyczna: 

    3.5 pg

 MSR: 

    90 %

 

    


TYPOWY PROGRAM TEMPERATUROWY DLA KUWETY GRAFITOWEJ (D2 i Zeeman)

Krok

Temp.
[°C]

Czas
[s]

Przepływ
gazu [l/min]

Odczyt

1

85

5

3

-

2

95

40

3

-

3

120

10

3

-

4

1200

5

3

-

5

1200

1

3

-

6

1200

2

0

-

7

2600

1.5

0

tak

8

2600

2

0

tak

9

2650

2

3

-


   

ICP-OES - oznaczanie terbu

Linie ICP dla terbu (poszczególne linie linkują do wykresów linii sąsiadujących).

λ 350.917

nm

SBR:

3.5

λ 321.998

nm

SBR:

1.8

λ 321.893

nm

SBR:

1.5

λ 360.044

nm

SBR:

1.2

λ 332.44

nm

SBR:

3

λ 370.286

nm

SBR:

1.8

λ 356.174

nm

SBR:

1.2

λ 367.635

nm

SBR:

2

λ 329.307

nm

SBR:

1.5

λ 356.852

nm

SBR:

1.2


Granica wykrywalności dla linii 350.914 nm: 0.3 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Tb techniką ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Determination of rare earth elements in geological samples using the Agilent SVDV ICP-OES

Oznaczanie metali ziem rzadkich w próbkach geologicznych techniką Agilent SVDV ICP-OES
(5-2016)

Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Tb, Th, Tm 

próbki geologiczne

ICP
5100
SVDV

k

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2020
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt