O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2019 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Ta - Tantal

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
ICP-OES

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie tantalu - Ta

Liczba atomowa: 73
Masa atomowa: 180.948
Temperatura topnienia: 3017 °C
Temperatura wrzenia: 5458 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania tantalu - Ta

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
tantalu (Ta)
do technik

Stężenie
ppm

Objętość
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

MP ICP

1000

100

2% HF    

5190-8531

MP ICP

1000

500

2% HF    

5190-8532

MP ICP

10000

100

2% HF    

5190-8211

MP ICP

10000

500

2% HF    

5190-8212

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Ta do techniki AAS wzorce Ta do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katodą wnękową HCL - tantal

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Ta

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Ta:

  Agilent 5610105500

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Ta:

  Agilent 5610127500

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  20 / 20 mA  

   

   

Ta - lampy katodowe firmy PHOTRON  Ta - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Ta
Linie widmowe Ta

Intensywności względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywności)
Czułości względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czułości = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Ta

  Intensywność linii:

  50(50) 

271,5 nm

  Czułość linii:

  100(100) 


Linia Ta

  Intensywność linii:

  100(100) 

275,8 nm

  Czułość linii:

  20(20)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie tantalu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Prąd lampy: 

    20 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-podtlenek azotu - redukujący

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

271.5

0.2

20-3000

10

2

275.8

0.5

100-10000

50

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla tantalu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

W nieobecności metali alkalicznych fluorki i jon amonowy zwiększają sygał tantalu. W obecności fluorków i metali alkalicznych sygnał tantalu się zmniejsza. Siarczany zmniejszają sygnał. Fosforany przy stężeniach (kwasu) do 2% zwiększają sygnał, a powyżej 2% zmniejszają.
W nieobecności metali alkalicznych zalecany jest dodatek do wszystkich roztworów 0.1 M NH4F. Zwiększa to sygnał tantalu i usuwa interferencje od kwasów.
W obecności metali alkalicznych nie ma znanego czynnika uwalniającego.
Dodatek 2000 ppm Al polepsza liniowość krzywej kalibracyjnej.
Ze względu na złożoność interferencji zalecana jest wstępna ekstrakcja tantalu:
1 - w postaci kompleksu z kupferronem (N-nitrozofenylohydroksyloamina, NH4[C6H5N(O)NO]) z roztworu z 0.5% winianu o pH=0 alkoholem izoamylowym.
albo
2 - ze środowiska 6 M kwasu siarkowego za pomocą 10 M HF + 2.2 M NH4F ketonem metylowo-izobutylowym (MIBK).
W niektórych przypadkach dla dużych stężeń tantalu krzywa kalibracyjna może osiągać ujemne nachylenie (prawdopodobnie efekt powstawania tlenków w płomieniu).
Większość wzorców tantalu przygotowywana jest w oparciu o HF.
Należy pamiętać o przechowywaniu roztworów tantalu w naczyniach polietylenowych.
Lampa UltrAA oraz lampy wielopierwiastkowe nie są produkowane.

 

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie tantalu

 

    

 Linia emisyjna:

    481.3 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

ICP-OES - oznaczanie tantalu

Linie ICP dla tantalu (poszczególne linie linkują do wykresów linii sąsiadujących).

λ 263.558

nm

SBR:

3.5

λ 279.776

nm

SBR:

1.8

λ 248.87

nm

SBR:

1.5

λ 253.212

nm

SBR:

1.2

λ 268.517

nm

SBR:

3

λ 269.452

nm

SBR:

1.8

λ 267.59

nm

SBR:

1.5

λ 240.063

nm

SBR:

2.5

λ 238.706

nm

SBR:

1.8

λ 275.23

nm

SBR:

1.5

λ 296.513

nm

SBR:

2

λ 226.142

nm

SBR:

1.5

λ 226.23

nm

SBR:

1.2


Granica wykrywalności dla linii 263.558 nm: 1.3 ppb

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2019
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt