O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA ¦lesin 2020 Wyprzedaż

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrz±dach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Sr - Stront

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
AAS
kuweta grafit.
ICP-OES

Klikaj±c w kwadracikach zaznacz interesuj±ce Cię parametry pierwiastków i naci¶nij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie strontu - Sr

Liczba atomowa: 38
Masa atomowa: 87.62
Temperatura topnienia: 770 °C
Temperatura wrzenia: 1380 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania strontu - Sr

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
strontu (Sr)
do technik

Stężenie
ppm

Objęto¶ć
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

AAS MP

1000

100

5% HNO3    

5190-8313

AAS MP

1000

500

5% HNO3    

5190-8314

MP ICP

1000

100

5% HNO3    

5190-8527

MP ICP

1000

500

5% HNO3    

5190-8528

MP ICP

10000

100

5% HNO3    

5190-8207

MP ICP

10000

500

5% HNO3    

5190-8208

AAS

1000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8783

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Sr do techniki AAS wzorce Sr do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katod± wnękow± HCL - stront

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Sr

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Sr:

  Agilent 5610105400

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Sr:

  Agilent 5610127400

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniaj±cy:

  szkło / Ne 

     pr±d lampy nominalny / maksymalny

  10 / 15 mA  

   

   

Sr - lampy katodowe firmy PHOTRON  Sr - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Sr
Linie widmowe Sr

Intensywno¶ci względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywno¶ci)
Czuło¶ci względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czuło¶ci = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Sr

  Intensywno¶ć linii:

  100(100) 

460,7 nm

  Czuło¶ć linii:

  100(100)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie strontu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Pr±d lampy: 

    10 mA

 Rodzaj płomienia (podstawowy): 

    acetylen-podtlenek azotu - silnie utleniaj±cy

 Rodzaj płomienia (opcjonalny): 

    acetylen-powietrze

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalno¶ci
[ppm]

    

460.7

0.5

0.02-10

0.05

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla strontu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

W płomieniu acetylen-powietrze Si, Al, Ti, Zr, fosforany i siarczany obniżaj± sygnał Sr. Efekt ten można usun±ć dodaj±c do wszystkich roztworów 1% chlorek lub azotan lantanu (lub 2000 ppm La w 0.01 M EDTA). Interferencje te nie występuj± w płomieniu acetylen-podtlenek azotu.
W obu rodzajach płomienia stront czę¶ciowo jonizuje. Zalecany jest dodatek KNO3 lub KCl na poziomie 2000 ppm (do wzorców, próbek i do ¶lepej).
W płomieniu acetylen-powietrze czuło¶ć jest nieco gorsza.
Dla linii strontu 460.7 nm korekcja deuterowa nie działa i powinna być wył±czona.
Lampa UltrAA nie jest produkowana.
Okno lampy Sr wykonane jest ze szkła.

 

Sugerowane bufory jonizacyjne/czynniki uwalniaj±ce:

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-361

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-362

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-365

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-391

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-392

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-395

K 100000 ppm (10 %) w H2O objęt. 500 ml   nr katalog.5190-9420 (Agilent)

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie strontu

 

    

 Linia emisyjna:

    460.7 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS/ASA - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie strontu

technika bezpłomieniowa - kuweta grafitowa
 

 Linia analityczna / szczelina: 

    460.7 / 0.5 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1000 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2700 °C

 Masa charakterystyczna: 

    2 pg

 Stężenie charakterystyczne (20µl): 

    0.1 ppb

 Absorbancja maksymalna: 

    2 (ok. 45.5 ppb)

 

 

 

 

 UWAGI:

Stront powoduje często powstawanie efektu pamięci. Zalecane jest czyszczenie kuwety w wyższych temperaturach.
Zalecane s± pomiary w trybie wysoko¶ci piku (nie powierzchni).
Krzywa kalibacyjna może zakrzywiać się ku górze (w zakresie wyższych stężeń strontu).
Należy zoptymalizować ustawienie kuwety/wysoko¶ć szczeliny (emisja własna).

 

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objęto¶ć:   µl   


Zeeman

 Linia analityczna / szczelina: 

    460.7 / 0.5 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1000 °C 

 Temperatura atomizacji: 

    2700 °C

 Natężenie pola: 

    0.8 T

 Masa charakterystyczna: 

    2 pg

 MSR: 

    94 %

 

    


TYPOWY PROGRAM TEMPERATUROWY DLA KUWETY GRAFITOWEJ (D2 i Zeeman)

Krok

Temp.
[°C]

Czas
[s]

Przepływ
gazu [l/min]

Odczyt

1

85

5

3

-

2

95

40

3

-

3

120

10

3

-

4

1000

5

3

-

5

1000

1

3

-

6

1000

2

0

-

7

2700

1.3

0

tak

8

2700

2

0

tak

9

2750

2

3

-


   

ICP-OES - oznaczanie strontu

Linie ICP dla strontu (poszczególne linie linkuj± do wykresów linii s±siaduj±cych).

λ 407.771

nm

SBR:

300

λ 338.071

nm

SBR:

3

λ 347.489

nm

SBR:

0.5

λ 232.236

nm

SBR:

0.2

λ 421.552

nm

SBR:

150

λ 215.284

nm

SBR:

2

λ 416.18

nm

SBR:

0.4

λ 346.446

nm

SBR:

4

λ 460.733

nm

SBR:

1.8

λ 177.839

nm

SBR:

0.3

λ 216.596

nm

SBR:

3

λ 430.545

nm

SBR:

1

λ 176.963

nm

SBR:

0.2


Granica wykrywalno¶ci dla linii 407.771 nm: 0.01 ppb

Noty aplikacyjne powi±zane z oznaczaniem Sr technik± ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrz±d

link

rozmiar

Plant nutrient analysis using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View ICP OES

Analiza zawarto¶ci metali w produktach ro¶linnych za pomoc± Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View ICP OES
(11-2015)

Al, B, Ba, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, S, Sr, P, Zn 

materiał ro¶linny

ICP
5100
SVDV

545 k

High throughput, low cost analysis of environmental samples according to US EPA 6010C using the Agilent 5100 SVDV ICP-OES

Wysokowydajne, o niskich kosztach, analizy próbek ¶rodowiskowych zgodnie z US EPA 6010C przy zastosowaniu Agilent 5100 ICP-OES SVDV
(7-2015)

Ag, Al, As, B, Ba, Be, Cd, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn 

osady rzeczne

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

386 k

Analysis of milk powders based on Chinese standard method using the Agilent 5100 SVDV ICP-OES

Analiza mleka w proszku na podstawie chińskiej metody przy zastosowaniu Agilent 5100 SVDV ICP-OES
(7-2014)

Ca, Fe, Zn, Na, K, Mg, Cu, Mn, P, S, Sr, Mo 

mleko w proszku

ICP
5100
SVDV

290 k

Ultra-fast determination of trace elements in water, conforming to US EPA 200.7 using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View ICP-OES

Bardzo szybkie oznaczanie ¶ladowych składników w wodzie zgodnie z US EPA 200.7 przy zastosowaniu Agilent 5100 SVDV ICP-OES
(7-2014)

Al, Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Ca, Ce, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, K, Se, Si, Ag, Na, Sr, Tl, Sn, V, Zn 

woda

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

1252 k

Elemental Profiling of Whiskey using the Agilent 5100/5110 ICP-OES and MPP Chemometrics Software

Profilowanie pierwiastkowe Whiskey przy zastosowaniu spektrometru Agilent 5100/5110 ICP-OES i oprogramowania MPP Chemometrics
(2-2017)

Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Si, Sr, Ti, V, Zn 

whiskey

ICP
5110
SVDV
MPP

827 k

Noty aplikacyjne powi±zane z oznaczaniem Sr technik± MP-AES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrz±d

link

rozmiar

Cost-Effective Analysis of Major, Minor, and Trace Elements in Foodstuffs Using the 4100 MP-AES


(6-2013)

Al, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Pb, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Sr, Zn, P 

żywno¶ć

MP
4100


1362 k

Elemental profiling of Malbec Wines for geographical origin using an Agilent 4200 MP-AES


(9-2015)

Sr, Rb, Ca, K, Na, Mg 

wino

MP
4200


482 k

High Throughput Multi-Elemental Profiling of Plant Samples with the 4200 MP-AES

Oznaczanie z duż± wydajno¶ci± wielopierwiastkowych profili próbek ro¶linnych przy zastosowaniu spektrometru 4200 MP-AES
(3-2017)

Cu, Fe, Mn, Zn, Na, K, Ca, Mg, Ba, P, Al, Cd, Sr, Cr 

ro¶liny

MP
4210


1346 k

 
 
O FIRMIE
LABORATORIA APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
¦lesin 2020
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatno¶ci
Kontakt