O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2019 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Sn - Cyna

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
AAS
kuweta grafit.
ICP-OES MP-AES

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie cyny - Sn

Liczba atomowa: 50
Masa atomowa: 118.69
Temperatura topnienia: 232 °C
Temperatura wrzenia: 2602 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania cyny - Sn

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
cyny (Sn)
do technik

Stężenie
ppm

Objętość
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

AAS MP

1000

100

20% HCl    

5190-8318

AAS MP

1000

500

20% HCl    

5190-8319

MP ICP

1000

100

20% HCl    

5190-8543

MP ICP

1000

500

20% HCl    

5190-8544

MP ICP

10000

100

20% HCl    

5190-8221

MP ICP

10000

500

20% HCl    

5190-8222

AAS

1000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8787

AAS

5000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8788

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

Odczynniki do techniki generacji wodorków/zimnych par

Borowododorek sodowy NaBH4 / Sodium tetrahydridoborate(NaBH4), 500 g, nr katalogowy Agilent 8210029100 MSDS

    wzorce Sn do techniki AAS wzorce Sn do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katodą wnękową HCL - cyna

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Sn

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Sn:

  Agilent 5610106100

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Sn:

  Agilent 5610128100

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  7 / 15 mA  

   

   

LAMPY UltrAA

   

   Lampa: Agilent Sn

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Sn:

  Agilent 5610133900

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 15 mA  

   

   

Sn - lampy katodowe firmy PHOTRON  Sn - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Sn
Linie widmowe Sn

Intensywności względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywności)
Czułości względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czułości = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Sn

  Intensywność linii:

  60(60) 

235,5 nm

  Czułość linii:

  100(100) 


Linia Sn

  Intensywność linii:

  100(100) 

286,3 nm

  Czułość linii:

  50(50) 


Linia Sn

  Intensywność linii:

  80(80) 

300,9 nm

  Czułość linii:

  25(25) 


Linia Sn

  Intensywność linii:

  10(10) 

266,1 nm

  Czułość linii:

  5(5)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie cyny

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Prąd lampy: 

    7 mA

 Prąd lampy UltrAA: 

    10 mA

 Rodzaj płomienia (podstawowy): 

    acetylen-podtlenek azotu - redukujący, słabo świecący

 Rodzaj płomienia (opcjonalny): 

    acetylen-powietrze

 Cyna można oznaczać techniką generacji wodorków

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

235.5

0.5

1-200

0.69

0.14

286.3

0.5

10-300

2.4

0.2

224.6

0.2

5-400

233.5

0.5

266.1

0.5

40-3200

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla cyny / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

Interferencje w płomieniu acetylen-powietrze są stosunkowo duże. Zalecany jest płomień acetylen-podtlenek azotu.
Czułość w płomieniu acetylen-powietrze jest tylko o ok. 10% gorsza niż w płomieniu acetylen-podtlenek azotu.
Należy zwrócić uwagę, że wszystkie roztwory pośrednie i końcowe muszą zawierać minimum 4% HCl (1:9) lub ewentualnie 1% kwas winowy.
Produkowana jest lampa UltrAA. Nie są produkowane lampy wielopierwiastkowe.
Linia 266.1 nm ma niską intensywność (duży poziom szumów).
Cynę można oznaczać techniką generacji wodorków z człością nieco lepszą lub zbliżoną do kuwety grafitowej.

 

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Sn techniką płomieniową AAS / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

The Measurement of Silicon, Tin, and Titanium in Jet-Engine Oil

Oznaczanie krzemu (Si), cyny (Sn) i tytanu (Ti) w olejach silników odrzutowych
(11-2010)

Si, Sn, Ti 

oleje silników odrzutowych

AAS
płomień
kuweta


298 k

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie cyny

 

    

 Linia emisyjna:

    284 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS/ASA - Generacja wodorków / zimne pary - oznaczanie cyny


 Generator wodorków/zimnych par VGA77
 

Linie: 286.3 nm

Skład reduktora: NaBH4 0.6% w/v + NaOH 0.5% w/v (2.5 g NaOH + 3 g NaBH4 rozpuścić na zimno w 500 ml dejonizowanej wody, w podanej kolejności - [1] NaOH; [2] NaBH4)

Skład kwasu: 0.5 M HCl (max.) (do 475 ml dejonizowanej wody dodać 25 ml stężonego kwasu)

Skład próbki (i wzorców): próbka powinna zawierać kwas winowy o stężeniu 1% i pH w granicach 2.0 - 3.0

Reduktor/dodatki do prób: sugerowany jest ok 1% dodatek L-cysteiny (mniejsze interferencje, lepsza precyzja i czułość)

Zalecana temperatura dla ogrzewacza ETC60: 900 °C

Stężenie charakterystyczne dla lampy HCL:    0.3 ppb

Granica wykrywalności dla lampy HCL:    0 ppb
Granica wykrywalności dla lampy UltrAA: 0.15 ppb

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)  286.3nm   

Opis: Powszechnie zalecany jest dodatek 1% kwasu winowego lub L-cysteiny (do wszystkich próbek, wzorców i ślepych) przy zachowaniu pH na poziomie 2-3.
Stężenie kwasu solnego może być parametrem krytycznym - należy unikać stężeń wyższych niż 0.5M.
Linia 235.5 nm w technice wodorkowej nie jest zalecana.
Dla alternatywnej linii 224.6 nm należy zwrócić uwagę na zakrzywienie krzywej kalibracyjnej powyżej absorbancji 0.3.

Wg innych źródeł można stosować jako reduktor 0.5% w/v NaBH4 plus 0.1% w/v NaOH. W naczyniu na kwas umieszcza się czystą wodę.
Próbki muszą wówczas zawierać 1% kwas winowy i 1% L-cysteinę.

 

AAS/ASA - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie cyny

technika bezpłomieniowa - kuweta grafitowa
 

 Linia analityczna / szczelina: 

    235.5 / 0.5 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    700 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2600 °C

 Masa charakterystyczna: 

    10 pg

 Stężenie charakterystyczne (20µl): 

    0.5 ppb

 Absorbancja maksymalna: 

    1.6 (ok. 181.8 ppb)

 

 

 Linie alternatywne: 

    286.3 / 0.5 nm

 

    300.9 / 0.5 nm

 

 

 UWAGI:

Przy korekcji deuterowej zalecana jest linia 235.5 nm, natomiast przy korekcji Zeemana zalecana jest linia 286.3 nm.
Dadatek cytrynianu dwuamonowego bezpośrednio do roztworów (na poziomie 0.1%) daje efekt modyfikatora matrycy równocześnie korzystnie stabilizując roztwory Sn.
Jeżeli w matrycy próbek obecny jest chlorek sodu, stosowanie modyfikatorów jest konieczne.

 

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   µl   


Zeeman

 Linia analityczna / szczelina: 

    286.3 / 0.5 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    700 °C 

 Temperatura atomizacji: 

    2600 °C

 Natężenie pola: 

    0.8 T

 Masa charakterystyczna: 

    10 pg

 MSR: 

    93 %

 

    


 Modyfikator matrycy: Pd + kw. askorbinowy - 1000 ppm azotan palladu + 1% kwas askorbinowy, w sumie 5µl

 alternatywnie:

   Modyfikator matrycy (2): (NH4)2HC6H5O7 - 0.1% cytrynian dwuamonowy
 
   Modyfikator matrycy (3): Na3C6H5O7 - 0.1% cytrynian trójsodowy
 
   Modyfikator matrycy (4): EDTA -
 


TYPOWY PROGRAM TEMPERATUROWY DLA KUWETY GRAFITOWEJ (D2 i Zeeman)

Krok

Temp.
[°C]

Czas
[s]

Przepływ
gazu [l/min]

Odczyt

1

85

5

3

-

2

95

40

3

-

3

120

10

3

-

4

700

5

3

-

5

700

1

3

-

6

700

2

0

-

7

2600

1.2

0

tak

8

2600

2

0

tak

9

2650

2

3

-


 

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Sn techniką GF AAS / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

The Measurement of Silicon, Tin, and Titanium in Jet-Engine Oil

Oznaczanie krzemu (Si), cyny (Sn) i tytanu (Ti) w olejach silników odrzutowych
(11-2010)

Si, Sn, Ti 

oleje silników odrzutowych

AAS
płomień
kuweta


298 k

Evaluation of a New Forked Platform Design for Graphite Furnace AAS

Ocena nowej konstrukcji platformy w technice GFAAS
(11-2010)

As, Se, Cd, Pb, Sn 

woda

AAS
kuweta
(D2 i Zeeman)


117 k

Determination of Trace Metals in High-Purity Copper Using the GTA-95 Graphite Tube Atomizer

Oznaczanie metali śladowych w miedzi wysokiej czystości techniką GFAAS
(11-2010)

As, Sn, Pb, Sb, Bi, Se, Te 

Cu

AAS
kuweta


79 k

 

ICP-OES - oznaczanie cyny

Linie ICP dla cyny (poszczególne linie linkują do wykresów linii sąsiadujących).

λ 189.926

nm

SBR:

1.5

λ 226.891

nm

SBR:

0.7

λ 224.605

nm

SBR:

0.5

λ 270.651

nm

SBR:

0.45

λ 283.999

nm

SBR:

1

λ 235.484

nm

SBR:

0.7

λ 286.333

nm

SBR:

0.5

λ 303.412

nm

SBR:

0.45

λ 242.949

nm

SBR:

0.9

λ 242.17

nm

SBR:

0.6

λ 317.505

nm

SBR:

0.5


Granica wykrywalności dla linii 189.926 nm: 1 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Sn techniką ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Improved productivity for the determination of metals in oil samples using the Agilent 5110 Radial View (RV) ICP-OES with Advanced Valve System

Poprawa wydajności oznaczania metali w próbkach olejów techniką ICP-OES Agilent 5110 Radial View (RV) z sytemem zaworów AVS
(5-2016)

Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn 

oleje silnikowe

ICP
5110
RV
AVS 6

468 k

Analysis of extractable and leachable metals in plastic materials of construction as per USP <661.1> acid extraction procedure using the Agilent 5110 VDV ICP-OES


(7-2016)

As, Cr, Cd, Pb, Al, Co, Hg, Ni, Ti, V, Zn, Zr, Ba, Ca, Mn, Sn 

opakowania z tworzyw sztucznych

ICP
5110
VDV
MSIS

1297 k

High throughput, low cost analysis of environmental samples according to US EPA 6010C using the Agilent 5100 SVDV ICP-OES

Wysokowydajne, o niskich kosztach, analizy próbek środowiskowych zgodnie z US EPA 6010C przy zastosowaniu Agilent 5100 ICP-OES SVDV
(7-2015)

Ag, Al, As, B, Ba, Be, Cd, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn 

osady rzeczne

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

386 k

Ultra-fast determination of trace elements in water, conforming to US EPA 200.7 using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View ICP-OES

Bardzo szybkie oznaczanie śladowych składników w wodzie zgodnie z US EPA 200.7 przy zastosowaniu Agilent 5100 SVDV ICP-OES
(7-2014)

Al, Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Ca, Ce, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, K, Se, Si, Ag, Na, Sr, Tl, Sn, V, Zn 

woda

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

1252 k

Simultaneous determination of hydride and non-hydride elements in fish samples using the Agilent 5110 SVDV ICP-OES with MSIS accessory

Jednoczesne oznaczanie pierwiastków wodorkowych i nie tworzących wodorków w próbkach ryb przy zastosowaniu spektrometeru Agilent 5110 SVDV ICP-OES z przystawką MSIS
(3-2017)

Cd, Cr, Cu, Ni, Fe, Pb, Zn, As, Se, Hg, Sn 

ryby

ICP
5110
SVDV
MSIS

662 k

Measuring elemental impurities in pharmaceutical materials

Pomiar zanieczyszczeń pierwiastkowych w materiałach farmaceutycznych
(5-2017)

Cd, Pb, As, Hg, Co, V, Ni, Tl, Au, Pd, Ir, Os, Rh, Ru, Se, Ag, Pt, Li, Sb, Ba, Mo, Cu, Sn, Cr 

farmaceutyki

ICP
5110


1467 k

Simplify testing of elemental impurities in pharmaceuticals with Agilent’s certified reference materials kit
ICH Q3D/USP <233> Elemental Impurities Kit

Uproszczenie analiz zanieczyszczeń pierwiastkowych w farmaceutykach przy zastosowaniu zestawu certyfikowanych materiałów odniesienia
ICH Q3D/USP <233> Elemental Impurities Kit
(5-2017)

Hg, As, Cd, Pb, Ni, Ag, Se, V, Tl, Co, Au, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Cr, Sn, Cu, Mo, Ba, Sb, Li, Te, Sc, Ge, In, Lu, Bi 

CRM
(farmaceutyki)

ICP
5110


908 k

USP <232>/<233> and ICH Q3D Elemental Impurities Analysis: Agilent’s ICP-OES solution

Analiza pierwiastkowa zanieczyszczeń wg USP <232>/<233> oraz ICH Q3D: Agilent ICP-OES
(5-2017)

Cd, Pb, As, Hg, Co, V, Ni, Tl, Au, Pd, Ir, Os, Rh, Ru, Se, Ag, Pt, Li, Sb, Ba, Mo, Cu, Sn, Cr 

farmaceutyki

ICP
5110


1285 k

 

MP (plazma mikrofalowa) - oznaczanie cyny

Długość fali: 303.412 nm

Granica wykrywalności (ciekły azot): 4.4 ppb

Granica wykrywalności (generator N2): 7.3 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Sn techniką MP-AES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Analysis of wear metals and contaminants in engine oils using the 4100 MP-AES

Oznaczanie metali i dodatków w olejach silnikowych przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4100
(9-2011)

Fe, Mn, Cd, Cr, Si, Ni, Cu, Ag, Pb, V, Ti, Sn, Mo, Al, Na 

oleje silnikowe

MP
4100


140 k

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2019
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt