O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2019 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Si - Krzem

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
AAS
kuweta grafit.
ICP-OES MP-AES

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie krzemu - Si

Liczba atomowa: 14
Masa atomowa: 28.0855
Temperatura topnienia: 1420 °C
Temperatura wrzenia: 2600 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania krzemu - Si

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
krzemu (Si)
do technik

Stężenie
ppm

Objętość
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

AAS MP

1000

100

H2O    

5190-8308

AAS MP

1000

500

H2O    

MP ICP

1000

100

H2O    

5190-8521

MP ICP

1000

500

H2O    

5190-8522

MP ICP

10000

100

H2O    

5190-8450

MP ICP

10000

500

H2O    

5190-8451

AAS

1000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8777

AAS

5000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8778

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Si do techniki AAS wzorce Si do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katodą wnękową HCL - krzem

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Si

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Si:

  Agilent 5610105100

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Si:

  Agilent 5610127100

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 15 mA  

   

   

LAMPY UltrAA

   

   Lampa: Agilent Si

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Si:

  Agilent 5610133400

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 15 mA  

   

   

LAMPY wielopierwiastkowe

   

   Lampa: Agilent Cu/Fe/Si/Zn

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Cu/Fe/Si/Zn:

  Agilent 5610109700

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 12 mA  

   

   

LAMPY wielopierwiastkowe UltrAA

   

   Lampa: Agilent Cu/Fe/Si/Zn

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Cu/Fe/Si/Zn:

  Agilent 5610135100

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 12 mA  

   

Si - lampy katodowe firmy PHOTRON  Si - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Si
Linie widmowe Si

Intensywności względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywności)
Czułości względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czułości = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Si

  Intensywność linii:

  100(100) 

251,6 nm

  Czułość linii:

  100(100) 


Linia Si

  Intensywność linii:

  60(60) 

250,7 nm

  Czułość linii:

  33(33) 


Linia Si

  Intensywność linii:

  50(50) 

252,4 nm

  Czułość linii:

  25(25) 


Linia Si

  Intensywność linii:

  80(80) 

288,2 nm

  Czułość linii:

  5(5)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie krzemu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Prąd lampy: 

    10 mA

 Prąd lampy UltrAA: 

    10 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-podtlenek azotu - silnie redukujący

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

251.6

0.2

3-400

0.8

0.07

250.7

0.5

10-800

2.4

251.4

0.2

15-1000

3.2

252.4

0.5

15-1000

3.2

288.2

0.2

60-4000

16

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla krzemu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

W roztworach kwaśnych krzem ulega wytrąceniu. Można temu zapobiec dodając do roztworów kwas HF (na poziomie ok. 1% - ok. 2 ml stęż. HF do kolby 100 ml). Roztwory alkaliczne lub z dodatkiem HF muszą być przygotowywane i przechowywane w naczyniach polietylenowych!
Skład płomienia powinien być zoptymalizowany w zakresie redukującym.
HF, kwas borowy oraz potas powodują niewielkie obniżenie sygnału Si (o ok. 1%). Wpływy te można zmnieszyć stosując płomień stechiometryczny (mniejsza czułość).
W płomieniu acetylen-podtlenek azotu krzem nieco jonizuje. Zaleca się dodanie do próbek i wzorców bufora dejonizującego na poziomie ok. 2000 ppm (typowo Na jako NaCl).
Produkowana jest lampa Si - UltrAA, nr katalogowy: Agilent 5610133400. Krzem występuje w wielu lampach wielopierwiastkowych, typowy zestaw pierwiastków to Cu/Fe/Si/Zn.
Przy stosowaniu lampy wielopierwiastkowej zawierającej żelazo (np. P505/P605), szczególnie w obecności matrycy Fe w próbkach, należy wybrać inną linię analityczną krzemu (np. 250.7 nm).
 

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Si techniką płomieniową AAS / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

The Measurement of Silicon, Tin, and Titanium in Jet-Engine Oil

Oznaczanie krzemu (Si), cyny (Sn) i tytanu (Ti) w olejach silników odrzutowych
(11-2010)

Si, Sn, Ti 

oleje silników odrzutowych

AAS
płomień
kuweta


298 k

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie krzemu

 

    

 Linia emisyjna:

    251.6 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS/ASA - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie krzemu

technika bezpłomieniowa - kuweta grafitowa
 

 Linia analityczna / szczelina: 

    251.6 / 0.2 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    900 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2700 °C

 Masa charakterystyczna: 

    15 pg

 Stężenie charakterystyczne (20µl): 

    0.75 ppb

 Absorbancja maksymalna: 

    2 (ok. 340.9 ppb)

 

 

 Linie alternatywne: 

    250.7 / 0.5 nm

 

    252.4 / 0.5 nm

 

 

 UWAGI:

Maksymalna temperatura rozkładu termicznego wynosi 1000°C.
W środowisku kwaśnym krzem ulega wytrąceniu.

 

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   µl   


Zeeman

 Linia analityczna / szczelina: 

    251.6 / 0.2 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    900 °C 

 Temperatura atomizacji: 

    2700 °C

 Natężenie pola: 

    0.8 T

 Masa charakterystyczna: 

    15 pg

 MSR: 

    100 %

 

    


TYPOWY PROGRAM TEMPERATUROWY DLA KUWETY GRAFITOWEJ (D2 i Zeeman)

Krok

Temp.
[°C]

Czas
[s]

Przepływ
gazu [l/min]

Odczyt

1

85

5

3

-

2

95

40

3

-

3

120

10

3

-

4

900

5

3

-

5

900

1

3

-

6

900

2

0

-

7

2700

1.3

0

tak

8

2700

2

0

tak

9

2750

2

3

-


 

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Si techniką GF AAS / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

The Measurement of Silicon, Tin, and Titanium in Jet-Engine Oil

Oznaczanie krzemu (Si), cyny (Sn) i tytanu (Ti) w olejach silników odrzutowych
(11-2010)

Si, Sn, Ti 

oleje silników odrzutowych

AAS
płomień
kuweta


298 k

 

ICP-OES - oznaczanie krzemu

Linie ICP dla krzemu (poszczególne linie linkują do wykresów linii sąsiadujących).

λ 251.612

nm

SBR:

6

λ 221.089

nm

SBR:

1.2

λ 205.813

nm

SBR:

0.4

λ 197.694

nm

SBR:

0.2

λ 212.412

nm

SBR:

3

λ 251.92

nm

SBR:

1.2

λ 184.553

nm

SBR:

0.35

λ 184.816

nm

SBR:

0.2

λ 288.158

nm

SBR:

2.5

λ 198.833

nm

SBR:

0.9

λ 221.808

nm

SBR:

0.35

λ 169.796

nm

SBR:

0.17

λ 221.667

nm

SBR:

2

λ 243.515

nm

SBR:

0.8

λ 198.57

nm

SBR:

0.3

λ 184.147

nm

SBR:

0.17

λ 250.69

nm

SBR:

2

λ 184.747

nm

SBR:

0.7

λ 185.184

nm

SBR:

0.25

λ 184.115

nm

SBR:

0.16

λ 252.851

nm

SBR:

1.8

λ 190.07

nm

SBR:

0.5

λ 197.855

nm

SBR:

0.25

λ 197.996

nm

SBR:

0.15

λ 252.411

nm

SBR:

1.5

λ 221.175

nm

SBR:

0.4

λ 263.128

nm

SBR:

0.25

λ 169.62

nm

SBR:

0.11

λ 251.432

nm

SBR:

1.5

λ 220.798

nm

SBR:

0.4

λ 198.258

nm

SBR:

0.2

λ 181.694

nm

SBR:

0.1


Granica wykrywalności dla linii 251.612 nm: 0.5 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Si techniką ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Analysis of steel and its alloys using the GB/T 20125-2006 standard and an Agilent 5100 ICP-OES in dual view mode

Analizy stali i stali stopowych wg metodyki GB/T 20125-2006 za pomocą Agilent 5100 ICP-OES w tybie dual view
(11-2015)

Al, As, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, P, S, Si, Ti, V 

stal

ICP
5100
VDV

391 k

Multi-elemental determination of gasoline using Agilent 5100 ICP-OES with oxygen injection and a temperature controlled spray chamber


(9-2015)

Si, Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn 

benzyna

ICP
5100
SVDV

302 k

Improved productivity for the determination of metals in oil samples using the Agilent 5110 Radial View (RV) ICP-OES with Advanced Valve System

Poprawa wydajności oznaczania metali w próbkach olejów techniką ICP-OES Agilent 5110 Radial View (RV) z sytemem zaworów AVS
(5-2016)

Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn 

oleje silnikowe

ICP
5110
RV
AVS 6

468 k

Ultra-fast determination of trace elements in water, conforming to US EPA 200.7 using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View ICP-OES

Bardzo szybkie oznaczanie śladowych składników w wodzie zgodnie z US EPA 200.7 przy zastosowaniu Agilent 5100 SVDV ICP-OES
(7-2014)

Al, Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Ca, Ce, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, K, Se, Si, Ag, Na, Sr, Tl, Sn, V, Zn 

woda

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

1252 k

Elemental Profiling of Whiskey using the Agilent 5100/5110 ICP-OES and MPP Chemometrics Software

Profilowanie pierwiastkowe Whiskey przy zastosowaniu spektrometru Agilent 5100/5110 ICP-OES i oprogramowania MPP Chemometrics
(2-2017)

Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Si, Sr, Ti, V, Zn 

whiskey

ICP
5110
SVDV
MPP

827 k

 

MP (plazma mikrofalowa) - oznaczanie krzemu

Długość fali: 251.611 nm

Granica wykrywalności (ciekły azot): 2.8 ppb

Granica wykrywalności (generator N2): 4.8 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Si techniką MP-AES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Analysis of wear metals and contaminants in engine oils using the 4100 MP-AES

Oznaczanie metali i dodatków w olejach silnikowych przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4100
(9-2011)

Fe, Mn, Cd, Cr, Si, Ni, Cu, Ag, Pb, V, Ti, Sn, Mo, Al, Na 

oleje silnikowe

MP
4100


140 k

Determination of silicon in diesel and biodiesel by Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometry

Oznaczanie krzemu (Si) w oleju napędowym i biodieslu przy zastosowaniu techniki atomowej emisyjnej plazmy mikrofalowej (MP-AES)
(5-2012)

Si 

olej napędowy
biodiesel

MP
4100


79 k

Determination of macro and micronutrients in plants using the Agilent 4200 MP AES

Oznaczane makro i mikro składników w roślinach przy zastosowaniu spektrometru MP-AES - Agilent 4200
(3-2017)

N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cl, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Si, Zn 

rośliny

MP
4200


767 k

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2019
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt