O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2019 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Se - Selen

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
AAS
kuweta grafit.
ICP-OES MP-AES

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie selenu - Se

Liczba atomowa: 34
Masa atomowa: 78.96
Temperatura topnienia: 221 °C
Temperatura wrzenia: 685 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania selenu - Se

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
selenu (Se)
do technik

Stężenie
ppm

Objętość
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

AAS MP

1000

100

5% HNO3    

5190-8306

AAS MP

1000

500

5% HNO3    

5190-8307

MP ICP

1000

100

5% HNO3    

5190-8519

MP ICP

1000

500

5% HNO3    

5190-8520

MP ICP

10000

100

5% HNO3    

5190-8448

MP ICP

10000

500

5% HNO3    

5190-8449

AAS

1000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8776

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

Odczynniki do techniki generacji wodorków/zimnych par

Borowododorek sodowy NaBH4 / Sodium tetrahydridoborate(NaBH4), 500 g, nr katalogowy Agilent 8210029100 MSDS

    wzorce Se do techniki AAS wzorce Se do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katodą wnękową HCL - selen

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Se

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Se:

  Agilent 5610105000

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Se:

  Agilent 5610127000

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 12 mA  

   

   

LAMPY UltrAA

   

   Lampa: Agilent Se

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Se:

  Agilent 5610108300

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 12 mA  

   

   

LAMPY wielopierwiastkowe UltrAA

   

   Lampa: Agilent Ni/Se

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Ni/Se:

  Agilent 5610135400

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 12 mA  

   

Se - lampy katodowe firmy PHOTRON  Se - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Se
Linie widmowe Se

Intensywności względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywności)
Czułości względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czułości = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Se

  Intensywność linii:

  100(100) 

196,0 nm

  Czułość linii:

  100(100) 


Linia Se

  Intensywność linii:

  60(60) 

204,0 nm

  Czułość linii:

  6(6)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie selenu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Prąd lampy: 

    10 mA

 Prąd lampy UltrAA: 

    10 mA

 Rodzaj płomienia (podstawowy): 

    acetylen-podtlenek azotu - silnie redukujący

 Rodzaj płomienia (opcjonalny): 

    acetylen-powietrze

 Selen można oznaczać techniką generacji wodorków

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

196

1

5-250

0.9

0.5

204

0.5

90-1200

4.4

206.3

0.5

207.5

0.5

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla selenu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

Głównym źródłem interferencji jest absorpcja molekularna (płomienia w zakresie dalekiego ultrafioletu).
Włączenie korekcji tła jest konieczne.
Płomień acetylen-powietrze bardzo silnie absorbuje linie Se (ponad 40%). Absorpcja płomienia acetylen-podtlenek azotu jest mniejsza ale czułość w tym płomieniu również jest mniejsza (nawet 4-krotnie).
Produkowana jest lampa UltrAA i jest ona zalecana ze względu na silne osłabienie światła w powietrzu i przez płomień.
Przy stosowaniu lampy UltrAA należy stosować prąd 15 mA (zamiast domyślnego 10 mA).
Produkowana jest lampa wielopierwiastkowa Ni/Se, zarówno w wersji standardowej jak i UltrAA.
Oznaczanie selenu w trybie emisji nie jest stosowane.

 

 

AAS/ASA - Generacja wodorków / zimne pary - oznaczanie selenu


 Generator wodorków/zimnych par VGA77
 

Linie: 196 nm lub 204 nm

Skład reduktora: NaBH4 0.6% w/v + NaOH 0.5% w/v (2.5 g NaOH + 3 g NaBH4 rozpuścić na zimno w 500 ml dejonizowanej wody, w podanej kolejności - [1] NaOH; [2] NaBH4)

Skład kwasu: 10 M HCl (do 100 ml dejonizowanej wody dodać 400 ml stężonego kwasu)

Skład próbki (i wzorców): próbka powinna zawierać kwas solny (HCl) o stężeniu 6-7 M

Stopień utlenienia dla próbki (i wzorców): w próbce i wzorcach powinien być obecny Se wyłącznie na +4 stopniu utlenienia

Reduktor/dodatki do prób: przy stężeniu HCl na poziomie 6-7 M, po ogrzaniu prób do 70-90 °C przez minimum 10 minut przebiega redukcja Se (6+) do Se (4+)

Zalecana temperatura dla ogrzewacza ETC60: 850 °C

Stężenie charakterystyczne dla lampy HCL:    0.2 ppb
Stężenie charakterystyczne dla lampy UltrAA: 0.2 ppb

Granica wykrywalności dla lampy HCL:    0 ppb
Granica wykrywalności dla lampy UltrAA: 0.1 ppb

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)  196nm   

Opis:
Przy stosowaniu lampy Se typu UltrAA prąd lampy powinien być zwiększony do 15mA (pomimo, że typową wartością jest 10mA).

Selen w analizowanych roztworach/próbkach musi być:
1.) w formie nieorganicznej (w przypadku obecości form organicznych konieczna jest odpowiednia mineralizacja)
2.) na 4 stopniu utlenienia (wymagana redukcja przez ogrzewanie z HCl).

Podczas oznaczania w tych samych próbkach zarówno selenu, jak i arsenu, pierwszy należy oznaczać selen.
Obecność jonów jodkowych w analizowanych próbkach (nawet w śladowych ilościach) bardzo utrudnia lub uniemożliwia uzyskanie miarodajnych wyników. Jony jodkowe (KI) są powszechnie stosowane jako typowy reduktor podczas oznaczania arsenu.

Roztwory zawierające bardzo niskie stężenia Se na 4 stopniu utlenienia w 7M HCl są niestabile; analizy należy wykonywać natychmiast po przygotowaniu roztworów.

Interferencje: w roztworach zawierajacych wysokie stężenia miedzi, żelaza i/lub niklu zaobserwowano kilka interferencji dla Se (i As); interferencje te są szczególnie widoczne przy stosowaniu niższych stężeń NaBH4 (0,3%).

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Se techniką generacji wodorków AAS / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Some Studies with an Agilent VGA-76 Hydride Generator for Selenium Determination


(11-2010)

Se 

AAS
wodorki


42 k

 

AAS/ASA - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie selenu

technika bezpłomieniowa - kuweta grafitowa
 

 Linia analityczna / szczelina: 

    196 / 1 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1000 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2600 °C

 Masa charakterystyczna: 

    14 pg

 Stężenie charakterystyczne (20µl): 

    0.7 ppb

 Absorbancja maksymalna: 

    1.2 (ok. 190.9 ppb)

 

 

 Linie alternatywne: 

    204 / 0.5 nm

 

 

 UWAGI:

Podane informacje dotyczą analiz z modyfikatorem palladowym.
Przy stosowaniu lampy UltrAA należy stosować prąd 15 mA (zamiast domyślnego 10 mA)

 

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   µl   


Zeeman

 Linia analityczna / szczelina: 

    196 / 1 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1000 °C (modyf. Pd)

 Temperatura atomizacji: 

    2600 °C

 Natężenie pola: 

    0.8 T

 Masa charakterystyczna: 

    14 pg

 MSR: 

    92 %

 

    


 Modyfikator matrycy: Pd - Pd 500 ppm / 10 µl

 alternatywnie:

   Modyfikator matrycy (2): Ni - Ni(NO3)2 50 ppm
 


TYPOWY PROGRAM TEMPERATUROWY DLA KUWETY GRAFITOWEJ (D2 i Zeeman)

Krok

Temp.
[°C]

Czas
[s]

Przepływ
gazu [l/min]

Odczyt

1

85

5

3

-

2

95

40

3

-

3

120

10

3

-

4

1000

5

3

-

5

1000

1

3

-

6

1000

2

0

-

7

2600

0.8

0

tak

8

2600

2

0

tak

9

2650

2

3

-


 

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Se techniką GF AAS / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Selenium in Serum Measured by Zeeman GFAAS

Oznaczanie selenu w osoczu techniką GFAAS-Zeeman
(9-2010)

Se 

osocze

AAS
kuweta (Zeeman)


156 k

Determination of As and Se by AAS Using High Intensity Hollow Cathode Lamps

Oznaczanie arsenu (As) i selenu (Se) techniką AAS przy zastosowaniu lamp o podwyższonej jasności
(11-2010)

As, Se 

żywność
osocze

AAS
kuweta (Zeeman)


201 k

Direct Determination of Selenium in Blood and Urine Samples by Platform Furnace Atomic Absorption Spectrometry

Bezpośrednie oznaczanie selenu w próbkach krwi i moczu na platformie techniką GFAAS
(11-2010)

Se 

krew
mocz

AAS
kuweta
platforma


122 k

The Determination of Trace Elements in Stainless Steel by Forked Platform GFAAS

Oznaczanie pierwiastków śladowych w stali kwasoodpornej na platformie techniką GFAAS
(11-2010)

As, Se, Pb, Cd, Sb, Bi, Ag 

stal

AAS
kuweta (Zeeman)


108 k

Evaluation of a New Forked Platform Design for Graphite Furnace AAS

Ocena nowej konstrukcji platformy w technice GFAAS
(11-2010)

As, Se, Cd, Pb, Sn 

woda

AAS
kuweta
(D2 i Zeeman)


117 k

The Determination of Toxic Metals in Waters and Wastes by Furnace Atomic Absorption

Oznaczanie metali toksycznych w wodach i ściekach techniką GFAAS
(11-2010)

As, Ba, Cd, Cr, Pb, Se, Ag 

woda
ścieki

AAS
kuweta


228 k

Determination of Trace Metals in High-Purity Copper Using the GTA-95 Graphite Tube Atomizer

Oznaczanie metali śladowych w miedzi wysokiej czystości techniką GFAAS
(11-2010)

As, Sn, Pb, Sb, Bi, Se, Te 

Cu

AAS
kuweta


79 k

 

ICP-OES - oznaczanie selenu

Linie ICP dla selenu (poszczególne linie linkują do wykresów linii sąsiadujących).

λ 196.026

nm

SBR:

1.2

λ 207.479

nm

SBR:

0.08

λ 167.115

nm

SBR:

0.02

λ 216.416

nm

SBR:

0.015

λ 203.985

nm

SBR:

0.6

λ 185.457

nm

SBR:

0.06

λ 199.446

nm

SBR:

0.018

λ 206.279

nm

SBR:

0.25

λ 185.821

nm

SBR:

0.03

λ 167.527

nm

SBR:

0.017


Granica wykrywalności dla linii 196.026 nm: 2 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Se techniką ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

High throughput, low cost analysis of environmental samples according to US EPA 6010C using the Agilent 5100 SVDV ICP-OES

Wysokowydajne, o niskich kosztach, analizy próbek środowiskowych zgodnie z US EPA 6010C przy zastosowaniu Agilent 5100 ICP-OES SVDV
(7-2015)

Ag, Al, As, B, Ba, Be, Cd, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn 

osady rzeczne

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

386 k

Analysis of Bovine Liver using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View (SVDV) ICP-OES

Analiza wątroby wołowej za pomocą Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View (SVDV ICP-OES)
(7-2014)

K, Na, Fe, Cu, Zn, Mn, Se, Pb, Cd, As, Ca, Co, Mg, Mo, Ag, Tl 

wątroba wołowa

ICP
5100
SVDV

904 k

Ultra-fast determination of trace elements in water, conforming to US EPA 200.7 using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View ICP-OES

Bardzo szybkie oznaczanie śladowych składników w wodzie zgodnie z US EPA 200.7 przy zastosowaniu Agilent 5100 SVDV ICP-OES
(7-2014)

Al, Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Ca, Ce, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, K, Se, Si, Ag, Na, Sr, Tl, Sn, V, Zn 

woda

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

1252 k

Simultaneous determination of hydride and non-hydride elements in fish samples using the Agilent 5110 SVDV ICP-OES with MSIS accessory

Jednoczesne oznaczanie pierwiastków wodorkowych i nie tworzących wodorków w próbkach ryb przy zastosowaniu spektrometeru Agilent 5110 SVDV ICP-OES z przystawką MSIS
(3-2017)

Cd, Cr, Cu, Ni, Fe, Pb, Zn, As, Se, Hg, Sn 

ryby

ICP
5110
SVDV
MSIS

662 k

Elemental Profiling of Whiskey using the Agilent 5100/5110 ICP-OES and MPP Chemometrics Software

Profilowanie pierwiastkowe Whiskey przy zastosowaniu spektrometru Agilent 5100/5110 ICP-OES i oprogramowania MPP Chemometrics
(2-2017)

Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Si, Sr, Ti, V, Zn 

whiskey

ICP
5110
SVDV
MPP

827 k

Measuring elemental impurities in pharmaceutical materials

Pomiar zanieczyszczeń pierwiastkowych w materiałach farmaceutycznych
(5-2017)

Cd, Pb, As, Hg, Co, V, Ni, Tl, Au, Pd, Ir, Os, Rh, Ru, Se, Ag, Pt, Li, Sb, Ba, Mo, Cu, Sn, Cr 

farmaceutyki

ICP
5110


1467 k

Simplify testing of elemental impurities in pharmaceuticals with Agilent’s certified reference materials kit
ICH Q3D/USP <233> Elemental Impurities Kit

Uproszczenie analiz zanieczyszczeń pierwiastkowych w farmaceutykach przy zastosowaniu zestawu certyfikowanych materiałów odniesienia
ICH Q3D/USP <233> Elemental Impurities Kit
(5-2017)

Hg, As, Cd, Pb, Ni, Ag, Se, V, Tl, Co, Au, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Cr, Sn, Cu, Mo, Ba, Sb, Li, Te, Sc, Ge, In, Lu, Bi 

CRM
(farmaceutyki)

ICP
5110


908 k

USP <232>/<233> and ICH Q3D Elemental Impurities Analysis: Agilent’s ICP-OES solution

Analiza pierwiastkowa zanieczyszczeń wg USP <232>/<233> oraz ICH Q3D: Agilent ICP-OES
(5-2017)

Cd, Pb, As, Hg, Co, V, Ni, Tl, Au, Pd, Ir, Os, Rh, Ru, Se, Ag, Pt, Li, Sb, Ba, Mo, Cu, Sn, Cr 

farmaceutyki

ICP
5110


1285 k

 

MP (plazma mikrofalowa) - oznaczanie selenu

Długość fali: 196.026 nm

Granica wykrywalności (ciekły azot): 77 ppb

Granica wykrywalności (generator N2): 124 ppb

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2019
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt