O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA ¦lesin 2021 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrz±dach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Sc - Skand

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
ICP-OES

Klikaj±c w kwadracikach zaznacz interesuj±ce Cię parametry pierwiastków i naci¶nij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie skandu - Sc

Liczba atomowa: 21
Masa atomowa: 44.9559
Temperatura topnienia: 1539 °C
Temperatura wrzenia: 2727 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania skandu - Sc

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
skandu (Sc)
do technik

Stężenie
ppm

Objęto¶ć
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

MP ICP

1000

100

5% HNO3    

5190-8517

MP ICP

1000

500

5% HNO3    

5190-8518

MP ICP

10000

100

5% HNO3    

5190-8446

MP ICP

10000

500

5% HNO3    

5190-8447

AAS

1000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8775

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Sc do techniki AAS wzorce Sc do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katod± wnękow± HCL - skand

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Sc

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Sc:

  Agilent 5610104900

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Sc:

  Agilent 5610126900

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniaj±cy:

  szkło / Ne 

     pr±d lampy nominalny / maksymalny

  10 / 15 mA  

   

   

Sc - lampy katodowe firmy PHOTRON  Sc - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Sc
Linie widmowe Sc

Intensywno¶ci względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywno¶ci)
Czuło¶ci względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czuło¶ci = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Sc

  Intensywno¶ć linii:

  100(100) 

391,2 nm

  Czuło¶ć linii:

  100(100) 


Linia Sc

  Intensywno¶ć linii:

  20(20) 

327,4 nm

  Czuło¶ć linii:

  33(33) 


Linia Sc

  Intensywno¶ć linii:

  10(10) 

326,9 nm

  Czuło¶ć linii:

  20(20)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie skandu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Pr±d lampy: 

    10 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-podtlenek azotu - redukuj±cy

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalno¶ci
[ppm]

    

391.2

0.2

0.5-80

0.4

327.4

0.2

2-200

1.2

326.9

0.2

3-320

2

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla skandu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

W płomieniu acetylen-podtlenek azotu skand czę¶ciowo jonizuje. Zalecany jest dodatek KNO3 lub KCl na poziomie 2000 ppm (do wzorców, próbek i do ¶lepej).
Nawet niewielkie ilo¶ci siarczanów oraz fluorków bardzo silnie obniżaj± sygnał Sc. Również większo¶ć kationów wpływa na zmianę sygnału Sc. Zalecane jest dokładne odwzorowanie matrycy.
Lampy UltrAA oraz lampy wielopierwiastkowe dla Sc nie s± produkowane.
Linia 391.2 nm znajduje się na granicy działania korekcji D2.
 

Sugerowane bufory jonizacyjne/czynniki uwalniaj±ce:

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-361

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-362

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-365

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-391

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-392

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-395

K 100000 ppm (10 %) w H2O objęt. 500 ml   nr katalog.5190-9420 (Agilent)

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie skandu

 

    

 Linia emisyjna:

    402 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

ICP-OES - oznaczanie skandu

Linie ICP dla skandu (poszczególne linie linkuj± do wykresów linii s±siaduj±cych).

λ 361.384

nm

SBR:

120

λ 336.895

nm

SBR:

15

λ 552.682

nm

SBR:

4

λ 402.04

nm

SBR:

0.6

λ 363.075

nm

SBR:

90

λ 255.237

nm

SBR:

12

λ 441.556

nm

SBR:

3.5

λ 564.098

nm

SBR:

0.6

λ 357.253

nm

SBR:

80

λ 358.964

nm

SBR:

12

λ 335.968

nm

SBR:

3

λ 624.563

nm

SBR:

0.5

λ 364.279

nm

SBR:

60

λ 359.048

nm

SBR:

12

λ 256.321

nm

SBR:

2

λ 566.904

nm

SBR:

0.5

λ 424.683

nm

SBR:

45

λ 431.409

nm

SBR:

12

λ 565.788

nm

SBR:

1.8

λ 430.571

nm

SBR:

0.5

λ 357.635

nm

SBR:

45

λ 353.573

nm

SBR:

10

λ 503.102

nm

SBR:

1.8

λ 384.303

nm

SBR:

0.5

λ 335.373

nm

SBR:

45

λ 432.074

nm

SBR:

9

λ 254.522

nm

SBR:

1.5

λ 327.363

nm

SBR:

0.5

λ 337.215

nm

SBR:

30

λ 256.025

nm

SBR:

8

λ 255.582

nm

SBR:

1.2

λ 306.511

nm

SBR:

0.5

λ 358.094

nm

SBR:

30

λ 336.194

nm

SBR:

8

λ 391.181

nm

SBR:

1.2

λ 325.132

nm

SBR:

0.45

λ 356.77

nm

SBR:

25

λ 432.501

nm

SBR:

6

λ 467.04

nm

SBR:

1.2

λ 326.99

nm

SBR:

0.4

λ 364.531

nm

SBR:

20

λ 437.446

nm

SBR:

5

λ 523.982

nm

SBR:

0.9

λ 365.18

nm

SBR:

15

λ 336.127

nm

SBR:

5

λ 402.369

nm

SBR:

0.8

λ 355.855

nm

SBR:

15

λ 440.037

nm

SBR:

4.5

λ 390.749

nm

SBR:

0.7

Wykres dla linii ICP znajduj±cych się w pobliżu linii skandu 327.363 nm (okno = ± 0.54 nm).
okno: ± 0,2    0,54   2    nm


Granica wykrywalno¶ci dla linii 361.384 nm: 0.02 ppb

Noty aplikacyjne powi±zane z oznaczaniem Sc technik± ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrz±d

link

rozmiar

Determination of rare earth elements in geological samples using the Agilent SVDV ICP-OES

Oznaczanie metali ziem rzadkich w próbkach geologicznych technik± Agilent SVDV ICP-OES
(5-2016)

Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Tb, Th, Tm 

próbki geologiczne

ICP
5100
SVDV

k

Simplify testing of elemental impurities in pharmaceuticals with Agilent’s certified reference materials kit
ICH Q3D/USP <233> Elemental Impurities Kit

Uproszczenie analiz zanieczyszczeń pierwiastkowych w farmaceutykach przy zastosowaniu zestawu certyfikowanych materiałów odniesienia
ICH Q3D/USP <233> Elemental Impurities Kit
(5-2017)

Hg, As, Cd, Pb, Ni, Ag, Se, V, Tl, Co, Au, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Cr, Sn, Cu, Mo, Ba, Sb, Li, Te, Sc, Ge, In, Lu, Bi 

CRM
(farmaceutyki)

ICP
5110


k k

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
¦lesin 2021
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatno¶ci
Kontakt