O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA ¦lesin 2020 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrz±dach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Ru - Ruten

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
AAS
kuweta grafit.
ICP-OES

Klikaj±c w kwadracikach zaznacz interesuj±ce Cię parametry pierwiastków i naci¶nij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie rutenu - Ru

Liczba atomowa: 44
Masa atomowa: 101.07
Temperatura topnienia: 2334 °C
Temperatura wrzenia: 4150 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania rutenu - Ru

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
rutenu (Ru)
do technik

Stężenie
ppm

Objęto¶ć
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

MP ICP

1000

100

20% HCl    

5190-8513

MP ICP

1000

500

20% HCl    

5190-8514

MP ICP

10000

100

20% HCl    

5190-8442

MP ICP

10000

500

20% HCl    

5190-8443

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Ru do techniki AAS wzorce Ru do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katod± wnękow± HCL - ruten

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Ru

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Ru:

  Agilent 5610104700

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Ru:

  Agilent 5610126700

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniaj±cy:

  szkło / Ne 

     pr±d lampy nominalny / maksymalny

  10 / 15 mA  

   

   

Ru - lampy katodowe firmy PHOTRON  Ru - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Ru
Linie widmowe Ru

Intensywno¶ci względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywno¶ci)
Czuło¶ci względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czuło¶ci = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Ru

  Intensywno¶ć linii:

  100(100) 

349,9 nm

  Czuło¶ć linii:

  100(100) 


Linia Ru

  Intensywno¶ć linii:

  60(60) 

392,6 nm

  Czuło¶ć linii:

  10(10)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie rutenu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Pr±d lampy: 

    10 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-powietrze - utleniaj±cy

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalno¶ci
[ppm]

    

349.9

0.2

1-150

0.4

0.1

392.6

0.2

15-1600

4

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla rutenu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

W płomieniu acetylen-powietrze interferuj± praktycznie wszystkie pierwiastki i większo¶ć kwasów.
Jedynym zalecanym czynnikiem uwalniaj±cym jest azotan uranylu (4 g UO2(NO3)2 w 100 ml), który usuwa wszystkie interferencje z wyj±tkiem pochodz±cych od Ti(III).
W szczególno¶ci azotan uranylu zmniejsza wzajemne inerferencje od innych metali szlachetnych.
Stosowana bywa również mieszanina siarczanu miedzi i siarczanu kadmu (po 0,5%).
W płomieniu acetylen-podtlenek azotu interferencje s± znacznie mniejsze ale czuło¶ć ok 4x gorsza. Poprawę czuło¶ci w tym płomieniu umożliwia dodatek azotanu lantanu (0,1 M) i 0,8 M HCl.
Roztwory Ru o pH obojętnym s± niestabilne.
Lampy typu UltrAA nie s± produkowane.
Lampę wielopierwiastkow± o składzie Ru/Pt oferuje firma Photron.
Okno lampy Ru wykonywane jest ze szkła.

 

Sugerowane bufory jonizacyjne/czynniki uwalniaj±ce:

La 50000 ppm (5 %) w 5% HNO3 objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-451

La 50000 ppm (5 %) w 5% HNO3 objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-452

La 50000 ppm (5 %) w 5% HNO3 objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-455

La 100000 ppm (10 %) w 10% HNO3 objęt. 500 ml   nr katalog.5190-8801 (Agilent)

La 50000 ppm (5 %) w 5% HNO3 objęt. ml   nr katalog.MMLA2-100 (SPEX)

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie rutenu

 

    

 Linia emisyjna:

    372.8 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-powietrze

 

    

 

AAS/ASA - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie rutenu

technika bezpłomieniowa - kuweta grafitowa
 

 Linia analityczna / szczelina: 

    349.9 / 0.2 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1000 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2600 °C

 Masa charakterystyczna: 

    15 pg

 Stężenie charakterystyczne (20µl): 

    0.75 ppb

 Absorbancja maksymalna: 

    1.4 (ok. 238.6 ppb)

 

 

 Linie alternatywne: 

    392.6 / 0.2 nm

 

    0 / 0 nm

 

 

 UWAGI:

Konieczne jest stosowanie zmniejszonej wysoko¶ci szczeliny (R).
Istotne jest dokładne ustawienie kuwety (emisja własna).

 

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objęto¶ć:   µl   


Zeeman

 Linia analityczna / szczelina: 

    349.9 / 0.2 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1000 °C 

 Temperatura atomizacji: 

    2600 °C

 Natężenie pola: 

    0.8 T

 Masa charakterystyczna: 

    15 pg

 MSR: 

    100 %

 

    


TYPOWY PROGRAM TEMPERATUROWY DLA KUWETY GRAFITOWEJ (D2 i Zeeman)

Krok

Temp.
[°C]

Czas
[s]

Przepływ
gazu [l/min]

Odczyt

1

85

5

3

-

2

95

40

3

-

3

120

10

3

-

4

1000

5

3

-

5

1000

1

3

-

6

1000

2

0

-

7

2600

1.2

0

tak

8

2600

2

0

tak

9

2650

2

3

-


   

ICP-OES - oznaczanie rutenu

Linie ICP dla rutenu (poszczególne linie linkuj± do wykresów linii s±siaduj±cych).

λ 267.876

nm

SBR:

2.5

λ 349.894

nm

SBR:

1.2

λ 379.935

nm

SBR:

0.7

λ 343.674

nm

SBR:

0.6

λ 240.272

nm

SBR:

2

λ 372.803

nm

SBR:

1

λ 269.206

nm

SBR:

0.7

λ 372.693

nm

SBR:

0.6

λ 245.644

nm

SBR:

1.5

λ 266.161

nm

SBR:

0.8

λ 273.435

nm

SBR:

0.6

λ 184.414

nm

SBR:

0.55


Granica wykrywalno¶ci dla linii 267.876 nm: 0.7 ppb

Noty aplikacyjne powi±zane z oznaczaniem Ru technik± ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrz±d

link

rozmiar

Measuring elemental impurities in pharmaceutical materials

Pomiar zanieczyszczeń pierwiastkowych w materiałach farmaceutycznych
(5-2017)

Cd, Pb, As, Hg, Co, V, Ni, Tl, Au, Pd, Ir, Os, Rh, Ru, Se, Ag, Pt, Li, Sb, Ba, Mo, Cu, Sn, Cr 

farmaceutyki

ICP
5110


k

Simplify testing of elemental impurities in pharmaceuticals with Agilent’s certified reference materials kit
ICH Q3D/USP <233> Elemental Impurities Kit

Uproszczenie analiz zanieczyszczeń pierwiastkowych w farmaceutykach przy zastosowaniu zestawu certyfikowanych materiałów odniesienia
ICH Q3D/USP <233> Elemental Impurities Kit
(5-2017)

Hg, As, Cd, Pb, Ni, Ag, Se, V, Tl, Co, Au, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Cr, Sn, Cu, Mo, Ba, Sb, Li, Te, Sc, Ge, In, Lu, Bi 

CRM
(farmaceutyki)

ICP
5110


k k

USP <232>/<233> and ICH Q3D Elemental Impurities Analysis: Agilent’s ICP-OES solution

Analiza pierwiastkowa zanieczyszczeń wg USP <232>/<233> oraz ICH Q3D: Agilent ICP-OES
(5-2017)

Cd, Pb, As, Hg, Co, V, Ni, Tl, Au, Pd, Ir, Os, Rh, Ru, Se, Ag, Pt, Li, Sb, Ba, Mo, Cu, Sn, Cr 

farmaceutyki

ICP
5110


k k k

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
¦lesin 2020
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatno¶ci
Kontakt