O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2019 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Rh - Rod

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
AAS
kuweta grafit.
ICP-OES

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie rodu - Rh

Liczba atomowa: 45
Masa atomowa: 102.906
Temperatura topnienia: 1964 °C
Temperatura wrzenia: 3695 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania rodu - Rh

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
rodu (Rh)
do technik

Stężenie
ppm

Objętość
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

MP ICP

1000

100

20% HCl    

5190-8509

MP ICP

1000

500

20% HCl    

5190-8510

MP ICP

10000

100

20% HCl    

5190-8438

MP ICP

10000

500

20% HCl    

5190-8439

ICP ICP-MS

10

100

2% HCl    

8500-6945

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Rh do techniki AAS wzorce Rh do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katodą wnękową HCL - rod

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Rh

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Rh:

  Agilent 5610104500

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Rh:

  Agilent 5610126500

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  szkło / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  5 / 15 mA  

   

   

Rh - lampy katodowe firmy PHOTRON  Rh - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Rh
Linie widmowe Rh

Intensywności względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywności)
Czułości względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czułości = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Rh

  Intensywność linii:

  100(100) 

343,5 nm

  Czułość linii:

  100(100)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie rodu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Prąd lampy: 

    5 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-powietrze - utleniający

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

343.5

0.5

0.05-30

0.076

0.004

328.1

0.2

5-1600

2.5

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla rodu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

W płomieniu acetylen-powietrze interferują praktycznie wszystkie pierwiastki, a interferencje silnie zależą od stężenia.
Kwas siarkowy i fosforowy obniżają sygnał. Siarczany metali alkalicznych zwiększają sygnał Rh. Wpływ innych siarczanów jest zmienny.

Zalecane są trzy czynniki uwalniające:
 3% NaHSO4 w 10% HCl
 1% La jako La2(SO4)3 w 2% HCl
 1000 ppm U jako azotan uranylu (UO2(NO3)2)
Ich skuteczność bywa ograniczona w obecności innych metali szlachetnych.
Roztwory wzorcowe przygotowywane są na ogół z soli (NH4)3RhCl6.
Należy upewnić się, że końcowe roztwory robocze wzorców zawierają minimum 3% HCl.

W płomieniu acetylen-podtlenek azotu interferencje są znacznie mniejsze ale czułość ponad 4x gorsza. Praktycznie w tym płomieniu interferują tylko Ru i Ir, ich wpływ usuwa dodatek 0,5% Zn.
Lampy typu UltrAA oraz lampy wielopierwiastkowe nie są produkowane.
Okno lampy Rh wykonywane jest ze szkła.

 

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie rodu

 

    

 Linia emisyjna:

    369.2 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS/ASA - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie rodu

technika bezpłomieniowa - kuweta grafitowa
 

 Linia analityczna / szczelina: 

    343.5 / 0.5 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    900 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2850 °C

 Masa charakterystyczna: 

    8 pg

 Stężenie charakterystyczne (20µl): 

    0.4 ppb

 Absorbancja maksymalna: 

    0.6 (ok. 54.5 ppb)

 

 

 Linie alternatywne: 

    0 / 0 nm

 

    0 / 0 nm

 

 

 UWAGI:

 

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   µl   


Zeeman

 Linia analityczna / szczelina: 

    343.5 / 0.5 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    900 °C 

 Temperatura atomizacji: 

    2850 °C

 Natężenie pola: 

    0.8 T

 Masa charakterystyczna: 

    8 pg

 MSR: 

    95 %

 

    


TYPOWY PROGRAM TEMPERATUROWY DLA KUWETY GRAFITOWEJ (D2 i Zeeman)

Krok

Temp.
[°C]

Czas
[s]

Przepływ
gazu [l/min]

Odczyt

1

85

5

3

-

2

95

40

3

-

3

120

10

3

-

4

900

5

3

-

5

900

1

3

-

6

900

2

0

-

7

2850

1

0

tak

8

2850

2

0

tak

9

2900

2

3

-


   

ICP-OES - oznaczanie rodu

Linie ICP dla rodu (poszczególne linie linkują do wykresów linii sąsiadujących).

λ 343.489

nm

SBR:

2.5

λ 339.682

nm

SBR:

1

λ 350.252

nm

SBR:

0.9

λ 370.091

nm

SBR:

0.7

λ 369.236

nm

SBR:

1.8

λ 365.799

nm

SBR:

0.9

λ 249.077

nm

SBR:

0.9

λ 233.477

nm

SBR:

1

λ 352.802

nm

SBR:

0.9

λ 332.309

nm

SBR:

0.7


Granica wykrywalności dla linii 343.489 nm: 0.5 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Rh techniką ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Measuring elemental impurities in pharmaceutical materials

Pomiar zanieczyszczeń pierwiastkowych w materiałach farmaceutycznych
(5-2017)

Cd, Pb, As, Hg, Co, V, Ni, Tl, Au, Pd, Ir, Os, Rh, Ru, Se, Ag, Pt, Li, Sb, Ba, Mo, Cu, Sn, Cr 

farmaceutyki

ICP
5110


1467 k

Simplify testing of elemental impurities in pharmaceuticals with Agilent’s certified reference materials kit
ICH Q3D/USP <233> Elemental Impurities Kit

Uproszczenie analiz zanieczyszczeń pierwiastkowych w farmaceutykach przy zastosowaniu zestawu certyfikowanych materiałów odniesienia
ICH Q3D/USP <233> Elemental Impurities Kit
(5-2017)

Hg, As, Cd, Pb, Ni, Ag, Se, V, Tl, Co, Au, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Cr, Sn, Cu, Mo, Ba, Sb, Li, Te, Sc, Ge, In, Lu, Bi 

CRM
(farmaceutyki)

ICP
5110


908 k

USP <232>/<233> and ICH Q3D Elemental Impurities Analysis: Agilent’s ICP-OES solution

Analiza pierwiastkowa zanieczyszczeń wg USP <232>/<233> oraz ICH Q3D: Agilent ICP-OES
(5-2017)

Cd, Pb, As, Hg, Co, V, Ni, Tl, Au, Pd, Ir, Os, Rh, Ru, Se, Ag, Pt, Li, Sb, Ba, Mo, Cu, Sn, Cr 

farmaceutyki

ICP
5110


1285 k

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2019
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt