O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Zakopane 2019 Wyprzedaż

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrz±dach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Rb - Rubid

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
AAS
kuweta grafit.
ICP-OES

Klikaj±c w kwadracikach zaznacz interesuj±ce Cię parametry pierwiastków i naci¶nij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie rubidu - Rb

Liczba atomowa: 37
Masa atomowa: 85.4678
Temperatura topnienia: 39 °C
Temperatura wrzenia: 688 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania rubidu - Rb

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
rubidu (Rb)
do technik

Stężenie
ppm

Objęto¶ć
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

MP ICP

1000

100

5% HNO3    

5190-8511

MP ICP

1000

500

5% HNO3    

5190-8512

MP ICP

10000

100

5% HNO3    

5190-8440

MP ICP

10000

500

5% HNO3    

5190-8441

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Rb do techniki AAS wzorce Rb do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katod± wnękow± HCL - rubid

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Rb

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Rb:

  Agilent 5610104600

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Rb:

  Agilent 5610126600

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniaj±cy:

  szkło / Ne 

     pr±d lampy nominalny / maksymalny

  20 / 20 mA  

   

   

Rb - lampy katodowe firmy PHOTRON  Rb - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Rb
Linie widmowe Rb

Intensywno¶ci względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywno¶ci)
Czuło¶ci względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czuło¶ci = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Rb

  Intensywno¶ć linii:

  100(100) 

780,0 nm

  Czuło¶ć linii:

  100(100) 


Linia Rb

  Intensywno¶ć linii:

  60(60) 

794,8 nm

  Czuło¶ć linii:

  33(33) 


Linia Rb

  Intensywno¶ć linii:

  20(20) 

420,2 nm

  Czuło¶ć linii:

  1(1) 


Linia Rb

  Intensywno¶ć linii:

  10(10) 

421,6 nm

  Czuło¶ć linii:

  0(0)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie rubidu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Pr±d lampy: 

    20 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-powietrze - utleniaj±cy

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalno¶ci
[ppm]

    

780

0.2

0.1-10

0.018

0.0043

794.8

0.2

0.5-20

0.079

0.023

420.2

0.2

10-800

0.18

421.6

0.2

30-2200

0.54

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla rubidu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

Rubid ulega w płomieniu silnej jonizacji (na poziomie 40-50%). Zalecane jest stosowanie dodatku bufora dejonizuj±cego do wszystkich wzorców, próbek i ¶lepych prób na poziomie 2000 ppm (KCl, KNO3).
W obecno¶ci wyższych stężeń (0,1 M) kwasów (HCl) sygnał absorpcji Rb ulega obniżeniu w zakresie niskich stężeń (ale nie w zakresie wyższych stężeń).
Glin może powodować obniżenie sygnału.
Dla wszystkich linii rubidu korekcja deuterowa nie działa i powinna być wył±czona.
Okno lampy Rb wykonane jest standardowo ze szkła.
Lampy UltrAA dla rubidu nie s± produkowane.

 

Sugerowane bufory jonizacyjne/czynniki uwalniaj±ce:

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-361

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-362

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-365

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-391

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-392

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-395

Cs 10000 ppm (1 %) w 5% HNO3 objęt. 500 ml   nr katalog.5190-8343 (Agilent)

K 100000 ppm (10 %) w H2O objęt. 500 ml   nr katalog.5190-9420 (Agilent)

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie rubidu

 

    

 Linia emisyjna:

    780 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-powietrze

 

    

 

AAS/ASA - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie rubidu

technika bezpłomieniowa - kuweta grafitowa
 

 Linia analityczna / szczelina: 

    780 / 0.2 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    500 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2000 °C

 Masa charakterystyczna: 

    1 pg

 Stężenie charakterystyczne (20µl): 

    0.05 ppb

 Absorbancja maksymalna: 

    2 (ok. 22.7 ppb)

 

 

 Linie alternatywne: 

    794.8 / 0.2 nm

 

    420.2 / 0.2 nm

 

 

 UWAGI:

Przy wyższych stężeniach rubidu krzywa kalibracyjna często ulega zakrzywieniu do góry.
Należy uwzględniać/optymalizować ustawienie kuwety/szczeliny ze względu na emisję własn± kuwety.

 

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objęto¶ć:   µl   


Zeeman

 Linia analityczna / szczelina: 

    780 / 0.2 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    500 °C 

 Temperatura atomizacji: 

    2000 °C

 Natężenie pola: 

    0.8 T

 Masa charakterystyczna: 

    1 pg

 MSR: 

    90 %

 

    


TYPOWY PROGRAM TEMPERATUROWY DLA KUWETY GRAFITOWEJ (D2 i Zeeman)

Krok

Temp.
[°C]

Czas
[s]

Przepływ
gazu [l/min]

Odczyt

1

85

5

3

-

2

95

40

3

-

3

120

10

3

-

4

500

5

3

-

5

500

1

3

-

6

500

2

0

-

7

2000

0.9

0

tak

8

2000

2

0

tak

9

2500

2

3

-


   

ICP-OES - oznaczanie rubidu

Linie ICP dla rubidu (poszczególne linie linkuj± do wykresów linii s±siaduj±cych).

λ 780.023

nm

SBR:

0.25

λ 794.76

nm

SBR:

0.083

λ 420.185

nm

SBR:

0.002

λ 421.556

nm

SBR:

0.001

Wykres dla linii ICP znajduj±cych się w pobliżu linii rubidu 420.185 nm (okno = ± 0.54 nm).
okno: ± 0,2    0,54   2    nm


Granica wykrywalno¶ci dla linii 780.023 nm: 0.5 ppb

Noty aplikacyjne powi±zane z oznaczaniem Rb technik± ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrz±d

link

rozmiar

Elemental Profiling of Whiskey using the Agilent 5100/5110 ICP-OES and MPP Chemometrics Software

Profilowanie pierwiastkowe Whiskey przy zastosowaniu spektrometru Agilent 5100/5110 ICP-OES i oprogramowania MPP Chemometrics
(2-2017)

Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Si, Sr, Ti, V, Zn 

whiskey

ICP
5110
SVDV
MPP

827 k

Noty aplikacyjne powi±zane z oznaczaniem Rb technik± MP-AES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrz±d

link

rozmiar

Elemental profiling of Malbec Wines for geographical origin using an Agilent 4200 MP-AES


(9-2015)

Sr, Rb, Ca, K, Na, Mg 

wino

MP
4200


482 k

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
zakopane 2019
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatno¶ci
Kontakt