O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2019 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Pt - Platyna

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
AAS
kuweta grafit.
ICP-OES MP-AES

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie platyny - Pt

Liczba atomowa: 78
Masa atomowa: 195.08
Temperatura topnienia: 1768 °C
Temperatura wrzenia: 3825 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania platyny - Pt

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
platyny (Pt)
do technik

Stężenie
ppm

Objętość
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

AAS MP

1000

100

20% HCl    

5190-8302

AAS MP

1000

500

20% HCl    

5190-8303

MP ICP

1000

100

20% HCl    

5190-8501

MP ICP

1000

500

20% HCl    

5190-8502

MP ICP

10000

100

20% HCl    

5190-8430

MP ICP

10000

500

20% HCl    

5190-8431

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Pt do techniki AAS wzorce Pt do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katodą wnękową HCL - platyna

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Pt

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Pt:

  Agilent 5610104100

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Pt:

  Agilent 5610126100

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 20 mA  

   

   

LAMPY UltrAA

   

   Lampa: Agilent Pt

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Pt:

  Agilent 5610135900

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 12 mA  

   

   

Pt - lampy katodowe firmy PHOTRON  Pt - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Pt
Linie widmowe Pt

Intensywności względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywności)
Czułości względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czułości = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Pt

  Intensywność linii:

  30(30) 

265,9 nm

  Czułość linii:

  100(100) 


Linia Pt

  Intensywność linii:

  100(100) 

299,8 nm

  Czułość linii:

  16(16)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie platyny

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Prąd lampy: 

    10 mA

 Prąd lampy UltrAA: 

    10 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-powietrze - utleniający

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

265.9

0.2

1-300

1

0.1

299.8

0.5

10-1200

6

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla platyny / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

Większość platynowców obniża sygnał Pt. Podobnie działają kwasy.
Typowa lista: Li, Na, K, Mg, Ca Cu, Pb, Sr, Ba, Cr, Fe, Co, Ni, Ru, Rh, Ir, Pd, H2SO4, H3PO4, HClO4, HBr, NH4+, Zn i Hg. Interferencje te można zmniejszyć (ale nie wyeliminować) stosując bardziej utleniający płomień.
Interferencje usuwa dodatek (do wszystkich roztworów) 20 000 ppm Cu lub 10 000 ppm La (stosowany jest również 2000 ppm La w 1% HCl.
Można również zastosować płomień acetylen-podtlenek azotu ale wiąże się to z ok. 6x pogorszeniem czułości.
Produkowana jest lampa typu UltrAA.

 

Sugerowane bufory jonizacyjne/czynniki uwalniające:

La 50000 ppm (5 %) w 5% HCl objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-421

La 50000 ppm (5 %) w 5% HCl objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-422

La 50000 ppm (5 %) w 5% HCl objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-425

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie platyny

 

    

 Linia emisyjna:

    266 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS/ASA - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie platyny

technika bezpłomieniowa - kuweta grafitowa
 

 Linia analityczna / szczelina: 

    265.9 / 0.2 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1000 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2700 °C

 Masa charakterystyczna: 

    70 pg

 Stężenie charakterystyczne (20µl): 

    3.5 ppb

 Absorbancja maksymalna: 

    1.1 (ok. 875 ppb)

 

 

 Linie alternatywne: 

    299.8 / 0.5 nm

 

    0 / 0 nm

 

 

 UWAGI:

 

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   µl   


Zeeman

 Linia analityczna / szczelina: 

    265.9 / 0.2 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1000 °C 

 Temperatura atomizacji: 

    2700 °C

 Natężenie pola: 

    0.8 T

 Masa charakterystyczna: 

    70 pg

 MSR: 

    82 %

 

    


TYPOWY PROGRAM TEMPERATUROWY DLA KUWETY GRAFITOWEJ (D2 i Zeeman)

Krok

Temp.
[°C]

Czas
[s]

Przepływ
gazu [l/min]

Odczyt

1

85

5

3

-

2

95

40

3

-

3

120

10

3

-

4

1000

5

3

-

5

1000

1

3

-

6

1000

2

0

-

7

2700

1.3

0

tak

8

2700

2

0

tak

9

2750

2

3

-


 

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Pt techniką GF AAS / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Determination of Platinum and Palladium in Chelated Systems by GFAAS

Oznaczanie platyny (Pt) i palladu (Pd) w połączeniach chelatowanych techniką GFAAS
(11-2010)

Pt, Pd 

cisplatyna

AAS
kuweta


122 k

 

ICP-OES - oznaczanie platyny

Linie ICP dla platyny (poszczególne linie linkują do wykresów linii sąsiadujących).

λ 214.423

nm

SBR:

1.5

λ 203.646

nm

SBR:

1

λ 299.797

nm

SBR:

0.8

λ 292.979

nm

SBR:

0.6

λ 265.945

nm

SBR:

1.5

λ 224.552

nm

SBR:

1

λ 273.396

nm

SBR:

0.7

λ 306.471

nm

SBR:

1.5

λ 217.467

nm

SBR:

0.9

λ 193.67

nm

SBR:

0.6


Granica wykrywalności dla linii 214.423 nm: 1.2 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Pt techniką ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Measuring elemental impurities in pharmaceutical materials

Pomiar zanieczyszczeń pierwiastkowych w materiałach farmaceutycznych
(5-2017)

Cd, Pb, As, Hg, Co, V, Ni, Tl, Au, Pd, Ir, Os, Rh, Ru, Se, Ag, Pt, Li, Sb, Ba, Mo, Cu, Sn, Cr 

farmaceutyki

ICP
5110


1467 k

Simplify testing of elemental impurities in pharmaceuticals with Agilent’s certified reference materials kit
ICH Q3D/USP <233> Elemental Impurities Kit

Uproszczenie analiz zanieczyszczeń pierwiastkowych w farmaceutykach przy zastosowaniu zestawu certyfikowanych materiałów odniesienia
ICH Q3D/USP <233> Elemental Impurities Kit
(5-2017)

Hg, As, Cd, Pb, Ni, Ag, Se, V, Tl, Co, Au, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Cr, Sn, Cu, Mo, Ba, Sb, Li, Te, Sc, Ge, In, Lu, Bi 

CRM
(farmaceutyki)

ICP
5110


908 k

USP <232>/<233> and ICH Q3D Elemental Impurities Analysis: Agilent’s ICP-OES solution

Analiza pierwiastkowa zanieczyszczeń wg USP <232>/<233> oraz ICH Q3D: Agilent ICP-OES
(5-2017)

Cd, Pb, As, Hg, Co, V, Ni, Tl, Au, Pd, Ir, Os, Rh, Ru, Se, Ag, Pt, Li, Sb, Ba, Mo, Cu, Sn, Cr 

farmaceutyki

ICP
5110


1285 k

 

MP (plazma mikrofalowa) - oznaczanie platyny

Długość fali: 265.945 nm

Granica wykrywalności (ciekły azot): 6.1 ppb

Granica wykrywalności (generator N2): 7.5 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Pt techniką MP-AES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

New methodology for determination of gold and precious metals using the Agilent 4100 MP-AES

Nowa metoda oznaczanie złota i metali szlachetnych techniką MP-AES - Agilent 4100
(9-2011)

Au, Pt, Pd 

próbki geologiczne

MP
4100


406 k

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2019
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt