O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2019 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Pr - Prazeodym

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
ICP-OES

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie prazeodymu - Pr

Liczba atomowa: 59
Masa atomowa: 140.908
Temperatura topnienia: 931 °C
Temperatura wrzenia: 3520 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania prazeodymu - Pr

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
prazeodymu (Pr)
do technik

Stężenie
ppm

Objętość
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

MP ICP

1000

100

5% HNO3    

5190-8505

MP ICP

1000

500

5% HNO3    

5190-8506

MP ICP

10000

100

5% HNO3    

5190-8434

MP ICP

10000

500

5% HNO3    

5190-8435

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Pr do techniki AAS wzorce Pr do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katodą wnękową HCL - prazeodym

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Pr

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Pr:

  Agilent 5610104300

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Pr:

  Agilent 5610126300

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  szkło / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 20 mA  

   

   

Pr - lampy katodowe firmy PHOTRON  Pr - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Pr
Linie widmowe Pr

Intensywności względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywności)
Czułości względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czułości = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Pr

  Intensywność linii:

  100(100) 

495,1 nm

  Czułość linii:

  100(100) 


Linia Pr

  Intensywność linii:

  80(80) 

513,3 nm

  Czułość linii:

  50(50)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie prazeodymu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Prąd lampy: 

    10 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-podtlenek azotu - redukujący

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

495.1

0.5

100-5000

20

10

513.3

0.5

300-8000

25

473.7

0.2

400-8200

40

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla prazeodymu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

W płomieniu acetylen-podtlenek azotu prazeodym częściowo jonizuje. Zalecany jest dodatek KCl na poziomie 1000-2000 ppm (do wzorców, próbek i do ślepej).
Obecność innych lantanowców powoduje interferncje.
Wysokie stężenia krzemu (>2000 ppm) powodują obniżenie sygnału Pr.
Przy niskich stężeniach prazeodymu (poniżej 800 ppm) zalecane jest stosowanie emisji (należy precyzyjnie ustawić długość fali przy minimalnej szczelinie). W emisji bywa również stosowana linia 495.1 nm.
Wzrost prądu lampy powoduje istotne zmniejszenie absorbancji.
Lampy typu UltrAA jak i lampy wielopierwiastkowe nie są produkowane. Okno lampy Pr wykonane jest ze szkła.
Korekcja deuterowa nie działa dla prazeodymu i powinna być wyłączona.
Wzorce Pr przygotowuje się na ogół w HCl.
 

Sugerowane bufory jonizacyjne/czynniki uwalniające:

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-361

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-362

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-365

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie prazeodymu

 

    

 Linia emisyjna:

    284 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

ICP-OES - oznaczanie prazeodymu

Linie ICP dla prazeodymu (poszczególne linie linkują do wykresów linii sąsiadujących).

λ 414.311

nm

SBR:

1.2

λ 417.939

nm

SBR:

0.9

λ 390.844

nm

SBR:

0.7

λ 525.973

nm

SBR:

0.7

λ 422.535

nm

SBR:

1

λ 422.293

nm

SBR:

0.8

λ 411.846

nm

SBR:

0.7

λ 410.072

nm

SBR:

0.9

λ 406.281

nm

SBR:

0.8

λ 440.882

nm

SBR:

0.7


Granica wykrywalności dla linii 417.939 nm: 0.2 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Pr techniką ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Determination of rare earth elements in geological samples using the Agilent SVDV ICP-OES

Oznaczanie metali ziem rzadkich w próbkach geologicznych techniką Agilent SVDV ICP-OES
(5-2016)

Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Tb, Th, Tm 

próbki geologiczne

ICP
5100
SVDV

786 k

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2019
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt