O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2019 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Pd - Pallad

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
AAS
kuweta grafit.
ICP-OES MP-AES

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie palladu - Pd

Liczba atomowa: 46
Masa atomowa: 106.42
Temperatura topnienia: 1555 °C
Temperatura wrzenia: 2963 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania palladu - Pd

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
palladu (Pd)
do technik

Stężenie
ppm

Objętość
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

AAS MP

1000

100

20% HCl    

5190-8300

AAS MP

1000

500

20% HCl    

5190-8301

MP ICP

1000

100

5% HNO3    

5190-8497

MP ICP

1000

500

5% HNO3    

5190-8498

MP ICP

10000

100

10% HNO3    

5190-8426

MP ICP

10000

500

10% HNO3    

5190-8427

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Pd do techniki AAS wzorce Pd do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katodą wnękową HCL - pallad

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Pd

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Pd:

  Agilent 5610104000

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Pd:

  Agilent 5610125900

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  5 / 15 mA  

   

   

LAMPY UltrAA

   

   Lampa: Agilent Pd

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Pd:

  Agilent 5610135800

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  5 / 12 mA  

   

   

Pd - lampy katodowe firmy PHOTRON  Pd - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Pd
Linie widmowe Pd

Intensywności względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywności)
Czułości względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czułości = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Pd

  Intensywność linii:

  1(1) 

244,8 nm

  Czułość linii:

  100(100) 


Linia Pd

  Intensywność linii:

  1(1) 

247,6 nm

  Czułość linii:

  50(50) 


Linia Pd

  Intensywność linii:

  100(100) 

340,5 nm

  Czułość linii:

  14(14)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie palladu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Prąd lampy: 

    5 mA

 Prąd lampy UltrAA: 

    5 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-powietrze - utleniający

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

244.8

0.2

0.1-15

0.05

0.01

247.6

0.2

0.2-28

0.1

0.015

340.5

1

1-140

0.4

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla palladu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

W płomieniu powietrze-acetylen Al, Co, Ni i HF powodują obniżenie sygnału Pd. Interferencje te można usunąć stosując lantan (5000 ppm LaCl3) lub roztwór EDTA (0.01 M).
Interferencje zmniejsza również zastosowanie bardziej utleniającego płomienia i wykonywanie pomiarów w górnej strefie płomienia.
W płomieniu acetylen-podtlenek azotu interferencje praktycznie nie występują ale czułość jest ponad 10x gorsza.
Produkowana jest lampa typu UltrAA, natomiast lampy wielopierwiastkowe nie występują w standardowej ofercie.

 

Sugerowane bufory jonizacyjne/czynniki uwalniające:

La 50000 ppm (5 %) w 5% HCl objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-421

La 50000 ppm (5 %) w 5% HCl objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-422

La 50000 ppm (5 %) w 5% HCl objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-425

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie palladu

 

    

 Linia emisyjna:

    363.5 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS/ASA - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie palladu

technika bezpłomieniowa - kuweta grafitowa
 

 Linia analityczna / szczelina: 

    244.8 / 0.2 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1000 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2500 °C

 Masa charakterystyczna: 

    8.6 pg

 Stężenie charakterystyczne (20µl): 

    0.43 ppb

 Absorbancja maksymalna: 

    0.9 (ok. 88 ppb)

 

 

 Linie alternatywne: 

    247.6 / 0.2 nm

 

    340.5 / 1 nm

 

 

 UWAGI:

Ze względu na znacznie szerszy zakres pomiarowy i tylko mnimalnie gorszą czułość (o ok. 20%) bardzo często stosuje się linię 247,6 nm.
Należy zwrócić uwagę, że Pd jest jest wyjątkowo często stosowany jako modyfikator matrycy przy oznaczaniu wielu innych pierwiastków. Kontaminacja kuwety palladem może uniemożliwić pomiary.

 

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   µl   


Zeeman

 Linia analityczna / szczelina: 

    244.8 / 0.2 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1000 °C 

 Temperatura atomizacji: 

    2500 °C

 Natężenie pola: 

    0.8 T

 Masa charakterystyczna: 

    8.6 pg

 MSR: 

    100 %

 

    


TYPOWY PROGRAM TEMPERATUROWY DLA KUWETY GRAFITOWEJ (D2 i Zeeman)

Krok

Temp.
[°C]

Czas
[s]

Przepływ
gazu [l/min]

Odczyt

1

85

5

3

-

2

95

40

3

-

3

120

10

3

-

4

1000

5

3

-

5

1000

1

3

-

6

1000

2

0

-

7

2500

1.2

0

tak

8

2500

2

0

tak

9

2550

2

3

-


 

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Pd techniką GF AAS / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Determination of Platinum and Palladium in Chelated Systems by GFAAS

Oznaczanie platyny (Pt) i palladu (Pd) w połączeniach chelatowanych techniką GFAAS
(11-2010)

Pt, Pd 

cisplatyna

AAS
kuweta


122 k

 

ICP-OES - oznaczanie palladu

Linie ICP dla palladu (poszczególne linie linkują do wykresów linii sąsiadujących).

λ 340.458

nm

SBR:

4

λ 360.955

nm

SBR:

1.8

λ 248.892

nm

SBR:

1.2

λ 324.27

nm

SBR:

2

λ 342.124

nm

SBR:

1.5

λ 351.694

nm

SBR:

0.8

λ 363.47

nm

SBR:

2

λ 229.651

nm

SBR:

1.2

λ 355.308

nm

SBR:

0.8


Granica wykrywalności dla linii 340.458 nm: 0.6 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Pd techniką ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Measuring elemental impurities in pharmaceutical materials

Pomiar zanieczyszczeń pierwiastkowych w materiałach farmaceutycznych
(5-2017)

Cd, Pb, As, Hg, Co, V, Ni, Tl, Au, Pd, Ir, Os, Rh, Ru, Se, Ag, Pt, Li, Sb, Ba, Mo, Cu, Sn, Cr 

farmaceutyki

ICP
5110


1467 k

Simplify testing of elemental impurities in pharmaceuticals with Agilent’s certified reference materials kit
ICH Q3D/USP <233> Elemental Impurities Kit

Uproszczenie analiz zanieczyszczeń pierwiastkowych w farmaceutykach przy zastosowaniu zestawu certyfikowanych materiałów odniesienia
ICH Q3D/USP <233> Elemental Impurities Kit
(5-2017)

Hg, As, Cd, Pb, Ni, Ag, Se, V, Tl, Co, Au, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Cr, Sn, Cu, Mo, Ba, Sb, Li, Te, Sc, Ge, In, Lu, Bi 

CRM
(farmaceutyki)

ICP
5110


908 k

USP <232>/<233> and ICH Q3D Elemental Impurities Analysis: Agilent’s ICP-OES solution

Analiza pierwiastkowa zanieczyszczeń wg USP <232>/<233> oraz ICH Q3D: Agilent ICP-OES
(5-2017)

Cd, Pb, As, Hg, Co, V, Ni, Tl, Au, Pd, Ir, Os, Rh, Ru, Se, Ag, Pt, Li, Sb, Ba, Mo, Cu, Sn, Cr 

farmaceutyki

ICP
5110


1285 k

 

MP (plazma mikrofalowa) - oznaczanie palladu

Długość fali: 340.458 nm

Granica wykrywalności (ciekły azot): 1.6 ppb

Granica wykrywalności (generator N2): 1 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Pd techniką MP-AES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

New methodology for determination of gold and precious metals using the Agilent 4100 MP-AES

Nowa metoda oznaczanie złota i metali szlachetnych techniką MP-AES - Agilent 4100
(9-2011)

Au, Pt, Pd 

próbki geologiczne

MP
4100


406 k

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2019
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt