O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2020 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
P - Fosfor

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
AAS
kuweta grafit.
ICP-OES MP-AES

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie fosforu - P

Liczba atomowa: 15
Masa atomowa: 30.9738
Temperatura topnienia: °C
Temperatura wrzenia: 275 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania fosforu - P

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
fosforu (P)
do technik

Stężenie
ppm

Objętość
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

MP ICP

1000

100

5% HNO3    

5190-8499

MP ICP

1000

500

5% HNO3    

5190-8500

MP ICP

10000

100

5% HNO3    

5190-8428

MP ICP

10000

500

5% HNO3    

5190-8429

AAS

1000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8771

AAS

5000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8772

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce P do techniki AAS wzorce P do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katodą wnękową HCL - fosfor

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent P

   

     nr katalogowy lampy kodowanej P:

  Agilent 5610107700

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej P:

  Agilent 5610126000

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  20 / 20 mA  

   

   

P - lampy katodowe firmy PHOTRON  P - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych P
Linie widmowe P

Intensywności względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywności)
Czułości względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czułości = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia P

  Intensywność linii:

  100(100) 

213,6 nm

  Czułość linii:

  100(100)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie fosforu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Prąd lampy: 

    20 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-podtlenek azotu - silnie redukujący

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

213.6

1

400-30000

120

26

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla fosforu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

Oznaczanie fosforu w technice płomieniowej charakteryzuje się niską (złą) czułością i jest stosunkowo rzadko spotykane. Jedyną spotykaną w literaturze rekomendacją jest stosowanie odwzorowania składu matrycy próbek we wzorcach.
Lepszą liniowość krzywej i lepszy stosunek sygnał/szum można uzyskać stosując węższą szczelinę.
Alternatywną linią jest 214.9 nm (o ok. 2x gorszej czułości).
Linia 213.6 nm jest w rzeczywistości dubletem (213.44/213.62 nm).
Lampy wielopierwiastkowe HCL produkowane są w kombinacjach In/P/Ag oraz Ir/P.
SuperLampa P produkowana jest przez firmę Photron.
Pomiary w trybie emisji nie są zalecane.

 

 

AAS/ASA - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie fosforu

technika bezpłomieniowa - kuweta grafitowa
 

 Linia analityczna / szczelina: 

    213.6 / 1 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    700 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2700 °C

 Masa charakterystyczna: 

    2200 pg

 Stężenie charakterystyczne (20µl): 

    110 ppb

 Absorbancja maksymalna: 

    0.65 (ok. 16250 ppb)

 

 

 

 

 UWAGI:

 

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   µl   


Zeeman

 Linia analityczna / szczelina: 

    213.6 / 1 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    700 °C 

 Temperatura atomizacji: 

    2700 °C

 Natężenie pola: 

    0.8 T

 Masa charakterystyczna: 

    2200 pg

 MSR: 

    69 %

 

    


 Modyfikator matrycy: La - 5 µL roztworu 1000 ppm

 alternatywnie:

   Modyfikator matrycy (2): Ni(NO3)2 - 2000 ppm
 


TYPOWY PROGRAM TEMPERATUROWY DLA KUWETY GRAFITOWEJ (D2 i Zeeman)

Krok

Temp.
[°C]

Czas
[s]

Przepływ
gazu [l/min]

Odczyt

1

85

5

3

-

2

95

40

3

-

3

120

10

3

-

4

700

5

3

-

5

700

1

3

-

6

700

2

0

-

7

2700

1

0

tak

8

2700

2

0

tak

9

2750

2

3

-


   

ICP-OES - oznaczanie fosforu

Linie ICP dla fosforu (poszczególne linie linkują do wykresów linii sąsiadujących).

λ 177.495

nm

SBR:

2

λ 185.828

nm

SBR:

0.2

λ 215.408

nm

SBR:

0.07

λ 203.245

nm

SBR:

0.025

λ 178.284

nm

SBR:

1.5

λ 184.719

nm

SBR:

0.16

λ 185.059

nm

SBR:

0.05

λ 167.248

nm

SBR:

0.02

λ 213.618

nm

SBR:

0.9

λ 168.599

nm

SBR:

0.11

λ 202.347

nm

SBR:

0.04

λ 167.461

nm

SBR:

0.02

λ 178.766

nm

SBR:

0.8

λ 203.349

nm

SBR:

0.1

λ 253.401

nm

SBR:

0.04

λ 202.455

nm

SBR:

0.02

λ 214.914

nm

SBR:

0.5

λ 169.406

nm

SBR:

0.09

λ 255.493

nm

SBR:

0.04

λ 167.107

nm

SBR:

0.012

λ 253.565

nm

SBR:

0.2

λ 255.328

nm

SBR:

0.09

λ 167.971

nm

SBR:

0.035

λ 167.168

nm

SBR:

0.01

λ 185.88

nm

SBR:

0.2

λ 213.547

nm

SBR:

0.08

λ 215.294

nm

SBR:

0.03


Granica wykrywalności dla linii 177.495 nm: 2.2 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem P techniką ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Plant nutrient analysis using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View ICP OES

Analiza zawartości metali w produktach roślinnych za pomocą Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View ICP OES
(11-2015)

Al, B, Ba, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, S, Sr, P, Zn 

materiał roślinny

ICP
5100
SVDV

k

Analysis of steel and its alloys using the GB/T 20125-2006 standard and an Agilent 5100 ICP-OES in dual view mode

Analizy stali i stali stopowych wg metodyki GB/T 20125-2006 za pomocą Agilent 5100 ICP-OES w tybie dual view
(11-2015)

Al, As, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, P, S, Si, Ti, V 

stal

ICP
5100
VDV

k k

Analysis of biodiesel oil (as per ASTM D6751 & EN 14214) using the Agilent 5100 SVDV ICP-OES


(11-2014)

Ca, K, Mg, Na, P, S 

biodiesel

ICP
5100
SVDV

k k k

Improved productivity for the determination of metals in oil samples using the Agilent 5110 Radial View (RV) ICP-OES with Advanced Valve System

Poprawa wydajności oznaczania metali w próbkach olejów techniką ICP-OES Agilent 5110 Radial View (RV) z sytemem zaworów AVS
(5-2016)

Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn 

oleje silnikowe

ICP
5110
RV
AVS 6

k k k k

High throughput, low cost analysis of environmental samples according to US EPA 6010C using the Agilent 5100 SVDV ICP-OES

Wysokowydajne, o niskich kosztach, analizy próbek środowiskowych zgodnie z US EPA 6010C przy zastosowaniu Agilent 5100 ICP-OES SVDV
(7-2015)

Ag, Al, As, B, Ba, Be, Cd, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn 

osady rzeczne

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

k k k k k

Analysis of milk powders based on Chinese standard method using the Agilent 5100 SVDV ICP-OES

Analiza mleka w proszku na podstawie chińskiej metody przy zastosowaniu Agilent 5100 SVDV ICP-OES
(7-2014)

Ca, Fe, Zn, Na, K, Mg, Cu, Mn, P, S, Sr, Mo 

mleko w proszku

ICP
5100
SVDV

k k k k k k

Ultra-fast determination of trace elements in water, conforming to US EPA 200.7 using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View ICP-OES

Bardzo szybkie oznaczanie śladowych składników w wodzie zgodnie z US EPA 200.7 przy zastosowaniu Agilent 5100 SVDV ICP-OES
(7-2014)

Al, Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Ca, Ce, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, K, Se, Si, Ag, Na, Sr, Tl, Sn, V, Zn 

woda

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

k k k k k k k

 

MP (plazma mikrofalowa) - oznaczanie fosforu

Długość fali: 213.618 nm

Granica wykrywalności (ciekły azot): 66 ppb

Granica wykrywalności (generator N2): 125 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem P techniką MP-AES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Determination of major, minor and trace elements in rice flour using the 4200 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer (MP-AES)

Oznaczanie pierwiastków w mące ryżowej za pomocą spektrometru 4200 MP-AES
(12-2013)

P, Cd, Mg, Zn, Mn, K, Cu, Fe, Ca 

mąka ryżowa

MP
4200


k

Cost-Effective Analysis of Major, Minor, and Trace Elements in Foodstuffs Using the 4100 MP-AES


(6-2013)

Al, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Pb, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Sr, Zn, P 

żywność

MP
4100


k k

Total metals analysis of digested plant tissue using an Agilent 4200 Microwave Plasma-AES

Oznaczanie metali w materiale roślinnym przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4200
(9-2016)

Cu, Fe, Mn, Zn, Na, K, Ca, Mg, B, P 

rośliny

MP
4200


k k k

Determination of major elements in milk using the Agilent 4200 MP-AES

Oznaczanie składników mleka przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4200
(9-2015)

Ca, K, Mg, Na, P 

mleko

MP
4200


k k k k

Analysis of Chinese herbal medicines by microwave plasma-atomic emission spectrometry (MP-AES)

Analiza chińskich ziół leczniczych przy zastosowaniu techniki atomowej emisyjnej plazmy mikrofalowej (MP-AES)
(3-2012)

Al, Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Zn 

zioła lecznicze

MP
4100


k k k k k

Direct determination of Cu, Fe, Mn, P, Pb and Ti in HF acid-digested soils using the Agilent 4200 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer

Bezpośrednie oznaczanie Cu, Fe, Mn, P, Pb i Ti w glebach rozpuszczonych w HF przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4200
(7-2017)

Cu, Fe, Mn, P, Pb, Ti 

gleby

MP
4200


k k k k k k

Measurement of additives in lubricating oils using the Agilent 4100 MP-AES

Oznaczanie dodatków do olejów smarnych przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4100
(10-2012)

Mg, Ca, Zn, Ba, P 

oleje smarne

MP
4100


k k k k k k k

Determination of macro and micronutrients in plants using the Agilent 4200 MP AES

Oznaczane makro i mikro składników w roślinach przy zastosowaniu spektrometru MP-AES - Agilent 4200
(3-2017)

N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cl, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Si, Zn 

rośliny

MP
4200


k k k k k k k k

High Throughput Multi-Elemental Profiling of Plant Samples with the 4200 MP-AES

Oznaczanie z dużą wydajnością wielopierwiastkowych profili próbek roślinnych przy zastosowaniu spektrometru 4200 MP-AES
(3-2017)

Cu, Fe, Mn, Zn, Na, K, Ca, Mg, Ba, P, Al, Cd, Sr, Cr 

rośliny

MP
4210


k k k k k k k k k

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2020
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt