O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2020 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Os - Osm

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
ICP-OES

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie osmu - Os

Liczba atomowa: 76
Masa atomowa: 190.2
Temperatura topnienia: 3033 °C
Temperatura wrzenia: 5012 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania osmu - Os

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
osmu (Os)
do technik

Stężenie
ppm

Objętość
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

MP ICP

1000

100

20% HCl    

5190-8495

MP ICP

1000

500

20% HCl    

5190-8496

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Os do techniki AAS wzorce Os do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katodą wnękową HCL - osm

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Os

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Os:

  Agilent 5610103900

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Os:

  Agilent 5610125800

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  20 / 20 mA  

   

   

Os - lampy katodowe firmy PHOTRON  Os - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Os
Linie widmowe Os

Intensywności względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywności)
Czułości względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czułości = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Os

  Intensywność linii:

  20(20) 

290,9 nm

  Czułość linii:

  100(100) 


Linia Os

  Intensywność linii:

  100(100) 

426,1 nm

  Czułość linii:

  6(6)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie osmu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Prąd lampy: 

    20 mA

 Rodzaj płomienia (podstawowy): 

    acetylen-podtlenek azotu - redukujący

 Rodzaj płomienia (opcjonalny): 

    acetylen-powietrze

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

290.9

0.2

1-300

1

0.1

426.1

1

20-3200

16

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla osmu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

UWAGA: Osm oraz związki osmu są lotne oraz niezwykle toksyczne! Roztwory osmu przygotowuje sie na ogół z tlenku OsO4 - lotnego i toksycznego.
Roztwory osmu powinny być przechowywane wyłącznie w naczyniach szklanych. Wzorce bazowe najczęściej przygotowywane są w roztworach zawierających NaOH. Roztwory (wzorce) robocze często przygotowywuje się w 1% H2SO4. Trwałość roztworów roboczych jest bardzo ograniczona.
Dla linii 426,1 nm korekcja deuterowa praktycznie nie działa.
Czułość w płomieniu acetylen-powietrze jest ok. 5x gorsza.
Jako linie emisyjne stosowane są linie 426,1 nm oraz 442,1 nm.
Lampa typu UltrAA oraz lampy wielopierwiastkowe nie są produkowane.

 

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie osmu

 

    

 Linia emisyjna:

    442.1 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

ICP-OES - oznaczanie osmu

Linie ICP dla osmu (poszczególne linie linkują do wykresów linii sąsiadujących).

λ 225.585

nm

SBR:

10

λ 233.68

nm

SBR:

3

λ 219.439

nm

SBR:

1

λ 189.37

nm

SBR:

0.7

λ 228.226

nm

SBR:

6

λ 206.721

nm

SBR:

1.2

λ 192.43

nm

SBR:

0.8

λ 207.067

nm

SBR:

0.7

λ 189.8

nm

SBR:

3

λ 236.735

nm

SBR:

1

λ 248.624

nm

SBR:

0.8

λ 290.906

nm

SBR:

0.6


Granica wykrywalności dla linii 225.585 nm: 0.9 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Os techniką ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Measuring elemental impurities in pharmaceutical materials

Pomiar zanieczyszczeń pierwiastkowych w materiałach farmaceutycznych
(5-2017)

Cd, Pb, As, Hg, Co, V, Ni, Tl, Au, Pd, Ir, Os, Rh, Ru, Se, Ag, Pt, Li, Sb, Ba, Mo, Cu, Sn, Cr 

farmaceutyki

ICP
5110


1467 k

Simplify testing of elemental impurities in pharmaceuticals with Agilent’s certified reference materials kit
ICH Q3D/USP <233> Elemental Impurities Kit

Uproszczenie analiz zanieczyszczeń pierwiastkowych w farmaceutykach przy zastosowaniu zestawu certyfikowanych materiałów odniesienia
ICH Q3D/USP <233> Elemental Impurities Kit
(5-2017)

Hg, As, Cd, Pb, Ni, Ag, Se, V, Tl, Co, Au, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Cr, Sn, Cu, Mo, Ba, Sb, Li, Te, Sc, Ge, In, Lu, Bi 

CRM
(farmaceutyki)

ICP
5110


908 k

USP <232>/<233> and ICH Q3D Elemental Impurities Analysis: Agilent’s ICP-OES solution

Analiza pierwiastkowa zanieczyszczeń wg USP <232>/<233> oraz ICH Q3D: Agilent ICP-OES
(5-2017)

Cd, Pb, As, Hg, Co, V, Ni, Tl, Au, Pd, Ir, Os, Rh, Ru, Se, Ag, Pt, Li, Sb, Ba, Mo, Cu, Sn, Cr 

farmaceutyki

ICP
5110


1285 k

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2020
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt