O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA ¦lesin 2020 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrz±dach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Nd - Neodym

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
ICP-OES

Klikaj±c w kwadracikach zaznacz interesuj±ce Cię parametry pierwiastków i naci¶nij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie neodymu - Nd

Liczba atomowa: 60
Masa atomowa: 144.24
Temperatura topnienia: 1016 °C
Temperatura wrzenia: 3074 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania neodymu - Nd

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
neodymu (Nd)
do technik

Stężenie
ppm

Objęto¶ć
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

MP ICP

1000

100

5% HNO3    

5190-8489

MP ICP

1000

500

5% HNO3    

5190-8490

MP ICP

10000

100

5% HNO3    

5190-8420

MP ICP

10000

500

5% HNO3    

5190-8421

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Nd do techniki AAS wzorce Nd do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katod± wnękow± HCL - neodym

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Nd

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Nd:

  Agilent 5610103600

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Nd:

  Agilent 5610125500

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniaj±cy:

  szkło / Ne 

     pr±d lampy nominalny / maksymalny

  20 / 20 mA  

   

   

Nd - lampy katodowe firmy PHOTRON  Nd - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Nd
Linie widmowe Nd

Intensywno¶ci względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywno¶ci)
Czuło¶ci względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czuło¶ci = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Nd

  Intensywno¶ć linii:

  100(100) 

492,5 nm

  Czuło¶ć linii:

  100(100) 


Linia Nd

  Intensywno¶ć linii:

  20(20) 

486,7 nm

  Czuło¶ć linii:

  14(14)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie neodymu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Pr±d lampy: 

    20 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-podtlenek azotu - redukuj±cy

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalno¶ci
[ppm]

    

492.4

0.2

10-1500

4.8

1

486.7

0.2

80-10000

6

463.4

0.2

40-10000

7

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla neodymu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

W płomieniu acetylen-podtlenek azotu neodym czę¶ciowo jonizuje. Zalecany jest dodatek KCl lub KNO3 na poziomie 1000-2000 ppm (do wzorców, próbek i do ¶lepej). Obecno¶ć innych lantanowców powoduje interferncje. Możliwe interferencje od prazeodymu dla linii 492.4 nm na skutek nakładania się linii.
Krzem, glin, żelazo, tytan oraz fluorki (800 ppm) powoduj± obniżenie sygnału Nd. W płomieniu bardziej utleniaj±cym interferencje zmniejszaj± się. Cer powoduje wzrost sygnału.
Przy niskich stężeniach neodymu (poniżej 350 ppm) zalecane jest stosowanie emisji (należy precyzyjnie ustawić długo¶ć fali przy minimalnej szczelinie). W emisji bywa również stosowana linia 495.1 nm.
Lampy typu UltrAA jak i lampy wielopierwiastkowe nie s± produkowane. Okno lampy Pr wykonane jest ze szkła. Korekcja deuterowa nie działa dla neodymu i powinna być wył±czona.
 

Sugerowane bufory jonizacyjne/czynniki uwalniaj±ce:

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-361

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-362

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-365

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-391

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-392

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-395

K 100000 ppm (10 %) w H2O objęt. 500 ml   nr katalog.5190-9420 (Agilent)

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie neodymu

 

    

 Linia emisyjna:

    660.8 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

ICP-OES - oznaczanie neodymu

Linie ICP dla neodymu (poszczególne linie linkuj± do wykresów linii s±siaduj±cych).

λ 401.225

nm

SBR:

0.8

λ 410.946

nm

SBR:

0.5

λ 380.536

nm

SBR:

0.4

λ 415.608

nm

SBR:

0.35

λ 406.109

nm

SBR:

0.6

λ 529.317

nm

SBR:

0.4

λ 378.425

nm

SBR:

0.4

λ 430.358

nm

SBR:

0.6

λ 386.333

nm

SBR:

0.4

λ 404.08

nm

SBR:

0.35


Granica wykrywalno¶ci dla linii 401.224 nm: 0.4 ppb

Noty aplikacyjne powi±zane z oznaczaniem Nd technik± ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrz±d

link

rozmiar

Determination of rare earth elements in geological samples using the Agilent SVDV ICP-OES

Oznaczanie metali ziem rzadkich w próbkach geologicznych technik± Agilent SVDV ICP-OES
(5-2016)

Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Tb, Th, Tm 

próbki geologiczne

ICP
5100
SVDV

786 k

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
¦lesin 2020
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatno¶ci
Kontakt