O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2019 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Nb - Niob

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
ICP-OES

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie niobu - Nb

Liczba atomowa: 41
Masa atomowa: 92.9064
Temperatura topnienia: 2477 °C
Temperatura wrzenia: 4744 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania niobu - Nb

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
niobu (Nb)
do technik

Stężenie
ppm

Objętość
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

MP ICP

1000

100

2% HF    

5190-8493

MP ICP

1000

500

2% HF    

5190-8494

MP ICP

10000

100

2% HF    

5190-8424

MP ICP

10000

500

2% HF    

5190-8425

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Nb do techniki AAS wzorce Nb do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katodą wnękową HCL - niob

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Nb

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Nb:

  Agilent 5610103800

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Nb:

  Agilent 5610125700

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  szkło / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  20 / 20 mA  

   

   

Nb - lampy katodowe firmy PHOTRON  Nb - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Nb
Linie widmowe Nb

Intensywności względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywności)
Czułości względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czułości = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Nb

  Intensywność linii:

  10(10) 

334,9 nm

  Czułość linii:

  100(100) 


Linia Nb

  Intensywność linii:

  50(50) 

358,0 nm

  Czułość linii:

  100(100) 


Linia Nb

  Intensywność linii:

  70(70) 

408,0 nm

  Czułość linii:

  100(100) 


Linia Nb

  Intensywność linii:

  100(100) 

405,9 nm

  Czułość linii:

  100(100)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie niobu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Prąd lampy: 

    20 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-podtlenek azotu - redukujący

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

334.9

0.2

20-6000

20

2

358

0.5

20-6000

408

0.5

22-7000

405.9

0.5

22-7000

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

Preparatyka próbek i wzorców niobu wymaga obecności HF.
HF przy niskich stężeniach (poniżej 2%) zwiększa absorbancję niobu, natomiast przy wyższych stężenich powoduje spadek sygnału. Sód w obecności 2% HF obniża sygnał niobu.
Sugerowany jest dodatek 0.1 M NH4F. Niektóre źródła proponują dodatek 0.2 % Al i 1 % HF. Za przegięcie (odwrócenie) krzywej kalibracyjnej przy wyższych stężeniach niobu może odpowiadać tworzenie się tlenków.
W płomieniu acetylen-podtlenek azotu niob częściowo jonizuje. Zalecany jest dodatek bufora (1000 ppm KCl).
Lampy typu UltrAA ani wielopierwiastkowe nie są produkowane.
Okno lampy Nb wykonywane jest ze szkła.

 

Sugerowane bufory jonizacyjne/czynniki uwalniające:

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-361

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-362

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-365

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie niobu

 

    

 Linia emisyjna:

    405.9 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

ICP-OES - oznaczanie niobu

Linie ICP dla niobu (poszczególne linie linkują do wykresów linii sąsiadujących).

λ 309.418

nm

SBR:

10

λ 319.498

nm

SBR:

8

λ 269.706

nm

SBR:

3

λ 288.318

nm

SBR:

2

λ 313.079

nm

SBR:

9

λ 322.548

nm

SBR:

5

λ 292.781

nm

SBR:

2.5

λ 316.34

nm

SBR:

9

λ 295.088

nm

SBR:

3.5

λ 272.198

nm

SBR:

2


Granica wykrywalności dla linii 309.418 nm: 0.3 ppb

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2019
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt