O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA ¦lesin 2019 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrz±dach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Na - Sód

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
AAS
kuweta grafit.
ICP-OES MP-AES

Klikaj±c w kwadracikach zaznacz interesuj±ce Cię parametry pierwiastków i naci¶nij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie sodu - Na

Liczba atomowa: 11
Masa atomowa: 22.9898
Temperatura topnienia: 98 °C
Temperatura wrzenia: 892 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania sodu - Na

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
sodu (Na)
do technik

Stężenie
ppm

Objęto¶ć
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

AAS MP

1000

100

5% HNO3    

5190-8311

AAS MP

1000

500

5% HNO3    

5190-8312

MP ICP

1000

100

5% HNO3    

5190-8525

MP ICP

1000

500

5% HNO3    

5190-8526

MP ICP

10000

100

5% HNO3    

5190-8454

MP ICP

10000

500

5% HNO3    

5190-8206

AAS

1000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8781

AAS

5000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8782

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Na do techniki AAS wzorce Na do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katod± wnękow± HCL - sód

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Na

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Na:

  Agilent 5610105300

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Na:

  Agilent 5610127300

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniaj±cy:

  szkło / Ne 

     pr±d lampy nominalny / maksymalny

  5 / 10 mA  

   

   

LAMPY wielopierwiastkowe

   

   Lampa: Agilent Na/K

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Na/K:

  Agilent 5610107000

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Na/K:

  Agilent 5610129000

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniaj±cy:

  szkło / Ne 

     pr±d lampy nominalny / maksymalny

  10 / 12 mA  

   

   

Na - lampy katodowe firmy PHOTRON  Na - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Na
Linie widmowe Na

Intensywno¶ci względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywno¶ci)
Czuło¶ci względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czuło¶ci = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Na

  Intensywno¶ć linii:

  100(100) 

589,0 nm

  Czuło¶ć linii:

  100(100) 


Linia Na

  Intensywno¶ć linii:

  60(60) 

589,6 nm

  Czuło¶ć linii:

  50(50) 


Linia Na

  Intensywno¶ć linii:

  2(2) 

330,3 nm

  Czuło¶ć linii:

  0(0)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie sodu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Pr±d lampy: 

    5 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-powietrze - utleniaj±cy

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalno¶ci
[ppm]

    

589

0.5

0.002-1

0.0031

0.00026

589.6

1

0.01-2

0.0083

0.00041

330.2

0.5

2-400

330.3

0.5

2-400

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla sodu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

Sód ulega w płomieniu silnej jonizacji. Zalecane jest stosowanie dodatku bufora dejonizuj±cego do wszystkich wzorców i próbek na poziomie 1000-2000 ppm (KCl, KNO3, RbCl, CsCl).
W obecno¶ci wyższych stężeń kwasów sygnał absorpcji Na ulega obniżeniu.
Linie 589.0 nm/589.6 nm oraz 330.2 nm/330.4 nm należy traktować jako dublety.
Ze względu duże rozpowszechnienie zwi±zków sodu, ryzyko kontaminacji wzorców, próbek i ¶lepych prób jest wyj±tkowo duże.
Lampy wielopierwiastkowe zawieraj± (poza Na) K oraz K i Ni.
Okna lamp Na oraz K/Na wykonane s± standardowo ze szkła.
Dla linii 589.0 nm i 589.6 nm korekcja deuterowa nie działa i powinna być wył±czona.
 

Sugerowane bufory jonizacyjne/czynniki uwalniaj±ce:

Cs 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-241

Cs 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-242

Cs 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-245

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-361

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-362

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-365

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-391

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-392

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-395

Cs 10000 ppm (1 %) w 5% HNO3 objęt. 500 ml   nr katalog.5190-8343 (Agilent)

K 100000 ppm (10 %) w H2O objęt. 500 ml   nr katalog.5190-9420 (Agilent)

Noty aplikacyjne powi±zane z oznaczaniem Na technik± płomieniow± AAS / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrz±d

link

rozmiar

Determination of K, Na, and Zn in Albumin Using Flame AAS

Oznaczanie potasu (K), sodu (Na) i cynku (Zn) w albuminie technik± płomieniowej AAS
(11-2010)

K, Na, Zn 

albumina

AAS
płomień


158 k

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie sodu

 

    

 Linia emisyjna:

    589 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-powietrze

 

    

 

AAS/ASA - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie sodu

technika bezpłomieniowa - kuweta grafitowa
 

 Linia analityczna / szczelina: 

    589.6 / 0.2 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    700 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2000 °C

 Masa charakterystyczna: 

    0.1 pg

 Stężenie charakterystyczne (20µl): 

    0.005 ppb

 Absorbancja maksymalna: 

    1.5 (ok. 1.7 ppb)

 

 

 Linie alternatywne: 

    589 / 0.2 nm

 

    330.3 / 0.5 nm

 

 

 UWAGI:

Ze względu na bardzo wysok± czuło¶ć oraz fakt, że sód jest niezwykle popularnym zanieczyszczeniem w wodzie, odczynnikach i w otoczeniu - oznaczanie sodu w kuwecie grafitowej jest niezwykle trudne i wymagaj±ce.
W technice Zeemana preferowana jest linia 589.6 nm.
Należy uwzględniać/optymalizować ustawienie kuwety/szczeliny ze względu na emisję własn± kuwety.

 

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objęto¶ć:   µl   


Zeeman

 Linia analityczna / szczelina: 

    589.6 / 0.5 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    700 °C 

 Temperatura atomizacji: 

    2000 °C

 Natężenie pola: 

    0.8 T

 Masa charakterystyczna: 

    0.1 pg

 MSR: 

    92 %

 

    


TYPOWY PROGRAM TEMPERATUROWY DLA KUWETY GRAFITOWEJ (D2 i Zeeman)

Krok

Temp.
[°C]

Czas
[s]

Przepływ
gazu [l/min]

Odczyt

1

85

5

3

-

2

95

40

3

-

3

120

10

3

-

4

700

5

3

-

5

700

1

3

-

6

700

2

0

-

7

2000

0.9

0

tak

8

2000

2

0

tak

9

2500

2

3

-


   

ICP-OES - oznaczanie sodu

Linie ICP dla sodu (poszczególne linie linkuj± do wykresów linii s±siaduj±cych).

λ 588.995

nm

SBR:

9

λ 330.237

nm

SBR:

0.08

λ 568.82

nm

SBR:

0.03

λ 616.075

nm

SBR:

0.01

λ 589.592

nm

SBR:

5

λ 330.298

nm

SBR:

0.03

λ 568.263

nm

SBR:

0.012


Granica wykrywalno¶ci dla linii 588.995 nm: 0.1 ppb

Noty aplikacyjne powi±zane z oznaczaniem Na technik± ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrz±d

link

rozmiar

MILK POWDER ANALYSIS USING CHINESE GB 5413.21—2010 METHOD & AGILENT 5100 SVDV ICP-OES

Analiza mleka w proszku wg metodyki GB 5413.21—2010 za pomoc± AGILENT 5100 SVDV ICP-OES
(10-2016)

Ca, Fe, Zn, Na, K, Mg, Mn, Cu 

mleko w proszku

ICP
5100
SVDV

1290 k

Analysis of ethanol fuel according to standard methods using the Agilent 5100 SVDV ICP-OES


(9-2015)

Cu, Fe, Na, S 

paliwa na bazie etanolu

ICP
5100
SVDV

312 k

Analysis of biodiesel oil (as per ASTM D6751 & EN 14214) using the Agilent 5100 SVDV ICP-OES


(11-2014)

Ca, K, Mg, Na, P, S 

biodiesel

ICP
5100
SVDV

190 k

Improved productivity for the determination of metals in oil samples using the Agilent 5110 Radial View (RV) ICP-OES with Advanced Valve System

Poprawa wydajno¶ci oznaczania metali w próbkach olejów technik± ICP-OES Agilent 5110 Radial View (RV) z sytemem zaworów AVS
(5-2016)

Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn 

oleje silnikowe

ICP
5110
RV
AVS 6

468 k

High throughput, low cost analysis of environmental samples according to US EPA 6010C using the Agilent 5100 SVDV ICP-OES

Wysokowydajne, o niskich kosztach, analizy próbek ¶rodowiskowych zgodnie z US EPA 6010C przy zastosowaniu Agilent 5100 ICP-OES SVDV
(7-2015)

Ag, Al, As, B, Ba, Be, Cd, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn 

osady rzeczne

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

386 k

Analysis of Bovine Liver using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View (SVDV) ICP-OES

Analiza w±troby wołowej za pomoc± Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View (SVDV ICP-OES)
(7-2014)

K, Na, Fe, Cu, Zn, Mn, Se, Pb, Cd, As, Ca, Co, Mg, Mo, Ag, Tl 

w±troba wołowa

ICP
5100
SVDV

904 k

Analysis of milk powders based on Chinese standard method using the Agilent 5100 SVDV ICP-OES

Analiza mleka w proszku na podstawie chińskiej metody przy zastosowaniu Agilent 5100 SVDV ICP-OES
(7-2014)

Ca, Fe, Zn, Na, K, Mg, Cu, Mn, P, S, Sr, Mo 

mleko w proszku

ICP
5100
SVDV

290 k

Ultra-fast determination of trace elements in water, conforming to US EPA 200.7 using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View ICP-OES

Bardzo szybkie oznaczanie ¶ladowych składników w wodzie zgodnie z US EPA 200.7 przy zastosowaniu Agilent 5100 SVDV ICP-OES
(7-2014)

Al, Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Ca, Ce, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, K, Se, Si, Ag, Na, Sr, Tl, Sn, V, Zn 

woda

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

1252 k

Elemental Profiling of Whiskey using the Agilent 5100/5110 ICP-OES and MPP Chemometrics Software

Profilowanie pierwiastkowe Whiskey przy zastosowaniu spektrometru Agilent 5100/5110 ICP-OES i oprogramowania MPP Chemometrics
(2-2017)

Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Si, Sr, Ti, V, Zn 

whiskey

ICP
5110
SVDV
MPP

827 k

 

MP (plazma mikrofalowa) - oznaczanie sodu

Długo¶ć fali: 588.995 nm

Granica wykrywalno¶ci (ciekły azot): 0.1 ppb

Granica wykrywalno¶ci (generator N2): 0.1 ppb

Noty aplikacyjne powi±zane z oznaczaniem Na technik± MP-AES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrz±d

link

rozmiar

Determination of major elements in fruit juices using the Agilent 4200 MP-AES with the Agilent 4107 Nitrogen Generator

Oznaczanie pierwiastków w sokach owocowych za pomoc± Agilent 4200 MP-AES z generatorem azotu Agilent 4107
(1-2014)

Ca, Mg, Na, K 

sok jabłkowy, sok grapefruitowy

MP
4200


624 k

Cognac analysis using the Agilent 4200 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer (MP-AES)

Analizy koniaku za pomoc± spektrometru 4200 MP-AES
(9-2014)

Al, Ca, Cd, Cu, Fe, K, Na, Pb, Zn 

koniaki

MP
4200


513 k

Cost-Effective Analysis of Major, Minor, and Trace Elements in Foodstuffs Using the 4100 MP-AES


(6-2013)

Al, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Pb, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Sr, Zn, P 

żywno¶ć

MP
4100


1362 k

Determination of exchangeable cations in soil extracts using the Agilent 4100 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer

Oznaczanie kationów w ekstraktach glebowych przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4100
(9-2016)

Ca, K, Mg, Mn, Na 

ekstrakty glebowe

MP
4100


659 k

Total metals analysis of digested plant tissue using an Agilent 4200 Microwave Plasma-AES

Oznaczanie metali w materiale ro¶linnym przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4200
(9-2016)

Cu, Fe, Mn, Zn, Na, K, Ca, Mg, B, P 

ro¶liny

MP
4200


145 k

Determination of major elements in milk using the Agilent 4200 MP-AES

Oznaczanie składników mleka przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4200
(9-2015)

Ca, K, Mg, Na, P 

mleko

MP
4200


208 k

Elemental profiling of Malbec Wines for geographical origin using an Agilent 4200 MP-AES


(9-2015)

Sr, Rb, Ca, K, Na, Mg 

wino

MP
4200


482 k

Analysis of Chinese herbal medicines by microwave plasma-atomic emission spectrometry (MP-AES)

Analiza chińskich ziół leczniczych przy zastosowaniu techniki atomowej emisyjnej plazmy mikrofalowej (MP-AES)
(3-2012)

Al, Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Zn 

zioła lecznicze

MP
4100


168 k

Determination of metals in wine using the Agilent 4100 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer

Oznaczanie metali w winie przy zastosowaniu techniki atomowej emisyjnej plazmy mikrofalowej Agilent 4100
(2-2015)

Ca, K, Na, Mg, Fe 

wino

MP
4100


596 k

Elemental analysis of river sediment using the Agilent 4200 MP-AES

Oznaczanie metali w osadach rzecznych przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4200
(9-2015)

Ca, K, Mg, Na, Al, Fe, Zn, Cu, Mn 

osady rzeczne

MP
4200


379 k

Determination of trace elements in isopropyl alcohol using an Agilent 4200 MP-AES with External Gas Control Module

Analiza pierwiastków ¶ladowych w alkoholu izopropylowym przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4200 z modułem External Gas Control
(7-2016)

Na, K, Mg, Ca 

alkohol izopropylowy

MP
4200


361 k

Analysis of wear metals and contaminants in engine oils using the 4100 MP-AES

Oznaczanie metali i dodatków w olejach silnikowych przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4100
(9-2011)

Fe, Mn, Cd, Cr, Si, Ni, Cu, Ag, Pb, V, Ti, Sn, Mo, Al, Na 

oleje silnikowe

MP
4100


140 k

Analysis of diesel using the 4100 MP-AES

Analizy oleju napędowego przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4100
(9-2011)

Mg, Ca, Na, K 

olej napędowy

MP
4100


193 k

Determination of major elements in methanol using the Agilent 4200 MP‑AES with External Gas Control Module

Oznaczane pierwiastków w metanolu przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4100 z zewnętrznym modułem gazowym
(11-2015)

Mg, Ca, Na, K 

metanol

MP
4200


444 k

High Throughput Multi-Elemental Profiling of Plant Samples with the 4200 MP-AES

Oznaczanie z duż± wydajno¶ci± wielopierwiastkowych profili próbek ro¶linnych przy zastosowaniu spektrometru 4200 MP-AES
(3-2017)

Cu, Fe, Mn, Zn, Na, K, Ca, Mg, Ba, P, Al, Cd, Sr, Cr 

ro¶liny

MP
4210


1346 k

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
¶lesin 2019
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatno¶ci
Kontakt