O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2020 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Mo - Molibden

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
AAS
kuweta grafit.
ICP-OES MP-AES

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie molibdenu - Mo

Liczba atomowa: 42
Masa atomowa: 95.94
Temperatura topnienia: 2623 °C
Temperatura wrzenia: 4639 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania molibdenu - Mo

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
molibdenu (Mo)
do technik

Stężenie
ppm

Objętość
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

AAS MP

1000

100

1% NH4OH    

5190-8297

AAS MP

1000

500

1% NH4OH    

MP ICP

10000

100

1% NH4OH    

5190-8418

MP ICP

10000

500

1% NH4OH    

5190-8419

AAS

1000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8767

AAS

5000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8768

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Mo do techniki AAS wzorce Mo do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katodą wnękową HCL - molibden

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Mo

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Mo:

  Agilent 5610103500

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Mo:

  Agilent 5610125400

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  7 / 15 mA  

   

   

LAMPY wielopierwiastkowe

   

   Lampa: Agilent Co/Mo/Pb/Zn

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Co/Mo/Pb/Zn:

  Agilent 5610109800

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 12 mA  

   

   

LAMPY wielopierwiastkowe UltrAA

   

   Lampa: Agilent Co/Mo/Pb/Zn

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Co/Mo/Pb/Zn:

  Agilent 5610135200

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 12 mA  

   

Mo - lampy katodowe firmy PHOTRON  Mo - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Mo
Linie widmowe Mo

Intensywności względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywności)
Czułości względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czułości = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Mo

  Intensywność linii:

  100(100) 

313,3 nm

  Czułość linii:

  100(100) 


Linia Mo

  Intensywność linii:

  10(10) 

320,9 nm

  Czułość linii:

  6(6)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie molibdenu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Prąd lampy: 

    7 mA

 Rodzaj płomienia (podstawowy): 

    acetylen-podtlenek azotu - silnie redukujący

 Rodzaj płomienia (opcjonalny): 

    acetylen-powietrze

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

313.3

0.5

0.2-100

0.2

0.015

320.9

0.2

5-1000

3

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla molibdenu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

W literaturze można spotkać różne/sprzeczne doniesienia na temat interferencji. Najczęściej spotyka się informacje o obniżeniu sygnału molibdenu w obecności Ca, Sr, Fe i siarczanów. Stosowane są bardzo różne dodatki. Najczęściej Al (500 - 1000 ppm jako AlCl3) oraz NH4Cl (2000 ppm) lub Na2SO4 (100 ppm).
Należy zwrócić uwagę na bardzo odmienne preparatyki wzorców: molibdenian amonowy (NH4)6Mo7O24 w NH4OH, MoO3 w HCl czy Mo w HNO3.
Można stosować również płomień acetylen-powietrze. Czułość jest nieco gorsza, a interfernecje większe.
Lampa UltrAA nie jest produkowana, natomiast lampa wielopierwiastkowa Co/Mo/Pb/Zn jest dostępna zarówno w wersji standardowej jak i UltrAA.
Firma Photron posiada wyjątkowo szeroką ofertę lamp wielopierwiastkowych:
Cr Co Fe Mn Mo
Cr Ni Mo
Si Mo
Cr Fe Mn Mo
itd.. pełna oferta lamp Mo Photron
 

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie molibdenu

 

    

 Linia emisyjna:

    390.3 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS/ASA - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie molibdenu

technika bezpłomieniowa - kuweta grafitowa
 

 Linia analityczna / szczelina: 

    313.3 / 0.5 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1000 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2800 °C

 Masa charakterystyczna: 

    7 pg

 Stężenie charakterystyczne (20µl): 

    0.35 ppb

 Absorbancja maksymalna: 

    2 (ok. 159.1 ppb)

 

 

 Linie alternatywne: 

    320.9 / 0.2 nm

 

 

 UWAGI:

 

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   µl   


Zeeman

 Linia analityczna / szczelina: 

    313.3 / 0.5 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1000 °C 

 Temperatura atomizacji: 

    2800 °C

 Natężenie pola: 

    0.8 T

 Masa charakterystyczna: 

    7 pg

 MSR: 

    96 %

 

    


TYPOWY PROGRAM TEMPERATUROWY DLA KUWETY GRAFITOWEJ (D2 i Zeeman)

Krok

Temp.
[°C]

Czas
[s]

Przepływ
gazu [l/min]

Odczyt

1

85

5

3

-

2

95

40

3

-

3

120

10

3

-

4

1000

5

3

-

5

1000

1

3

-

6

1000

2

0

-

7

2800

1.3

0

tak

8

2800

2

0

tak

9

2850

2

3

-


   

ICP-OES - oznaczanie molibdenu

Linie ICP dla molibdenu (poszczególne linie linkują do wykresów linii sąsiadujących).

λ 202.03

nm

SBR:

5

λ 313.259

nm

SBR:

3

λ 287.151

nm

SBR:

2

λ 201.511

nm

SBR:

1.5

λ 281.615

nm

SBR:

4

λ 379.825

nm

SBR:

3

λ 277.54

nm

SBR:

2

λ 268.414

nm

SBR:

1.5

λ 204.598

nm

SBR:

3

λ 203.844

nm

SBR:

2.5

λ 319.397

nm

SBR:

1.8

λ 278.004

nm

SBR:

1.5

λ 284.823

nm

SBR:

3

λ 317.035

nm

SBR:

2

λ 386.411

nm

SBR:

1.8

λ 292.339

nm

SBR:

1.5


Granica wykrywalności dla linii 202.03 nm: 0.4 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Mo techniką ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Analysis of steel and its alloys using the GB/T 20125-2006 standard and an Agilent 5100 ICP-OES in dual view mode

Analizy stali i stali stopowych wg metodyki GB/T 20125-2006 za pomocą Agilent 5100 ICP-OES w tybie dual view
(11-2015)

Al, As, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, P, S, Si, Ti, V 

stal

ICP
5100
VDV

391 k

Ultra-fast determination of base metals in geochemical samples using the 5100 SVDV ICP-OES

Bardzo szybkie oznaczanie metali w próbkach geologicznych za pomocą 5100 SVDV ICP-OES
(7-2015)

Ag, Cd, Mo, Ti, Zr, Al, As, Ba, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K 

próbki geologiczne

ICP
5100
SVDV

383 k

Improved productivity for the determination of metals in oil samples using the Agilent 5110 Radial View (RV) ICP-OES with Advanced Valve System

Poprawa wydajności oznaczania metali w próbkach olejów techniką ICP-OES Agilent 5110 Radial View (RV) z sytemem zaworów AVS
(5-2016)

Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn 

oleje silnikowe

ICP
5110
RV
AVS 6

468 k

High throughput, low cost analysis of environmental samples according to US EPA 6010C using the Agilent 5100 SVDV ICP-OES

Wysokowydajne, o niskich kosztach, analizy próbek środowiskowych zgodnie z US EPA 6010C przy zastosowaniu Agilent 5100 ICP-OES SVDV
(7-2015)

Ag, Al, As, B, Ba, Be, Cd, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn 

osady rzeczne

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

386 k

Analysis of Bovine Liver using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View (SVDV) ICP-OES

Analiza wątroby wołowej za pomocą Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View (SVDV ICP-OES)
(7-2014)

K, Na, Fe, Cu, Zn, Mn, Se, Pb, Cd, As, Ca, Co, Mg, Mo, Ag, Tl 

wątroba wołowa

ICP
5100
SVDV

904 k

Analysis of milk powders based on Chinese standard method using the Agilent 5100 SVDV ICP-OES

Analiza mleka w proszku na podstawie chińskiej metody przy zastosowaniu Agilent 5100 SVDV ICP-OES
(7-2014)

Ca, Fe, Zn, Na, K, Mg, Cu, Mn, P, S, Sr, Mo 

mleko w proszku

ICP
5100
SVDV

290 k

Ultra-fast determination of trace elements in water, conforming to US EPA 200.7 using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View ICP-OES

Bardzo szybkie oznaczanie śladowych składników w wodzie zgodnie z US EPA 200.7 przy zastosowaniu Agilent 5100 SVDV ICP-OES
(7-2014)

Al, Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Ca, Ce, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, K, Se, Si, Ag, Na, Sr, Tl, Sn, V, Zn 

woda

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

1252 k

Elemental Profiling of Whiskey using the Agilent 5100/5110 ICP-OES and MPP Chemometrics Software

Profilowanie pierwiastkowe Whiskey przy zastosowaniu spektrometru Agilent 5100/5110 ICP-OES i oprogramowania MPP Chemometrics
(2-2017)

Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Si, Sr, Ti, V, Zn 

whiskey

ICP
5110
SVDV
MPP

827 k

Measuring elemental impurities in pharmaceutical materials

Pomiar zanieczyszczeń pierwiastkowych w materiałach farmaceutycznych
(5-2017)

Cd, Pb, As, Hg, Co, V, Ni, Tl, Au, Pd, Ir, Os, Rh, Ru, Se, Ag, Pt, Li, Sb, Ba, Mo, Cu, Sn, Cr 

farmaceutyki

ICP
5110


1467 k

Simplify testing of elemental impurities in pharmaceuticals with Agilent’s certified reference materials kit
ICH Q3D/USP <233> Elemental Impurities Kit

Uproszczenie analiz zanieczyszczeń pierwiastkowych w farmaceutykach przy zastosowaniu zestawu certyfikowanych materiałów odniesienia
ICH Q3D/USP <233> Elemental Impurities Kit
(5-2017)

Hg, As, Cd, Pb, Ni, Ag, Se, V, Tl, Co, Au, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Cr, Sn, Cu, Mo, Ba, Sb, Li, Te, Sc, Ge, In, Lu, Bi 

CRM
(farmaceutyki)

ICP
5110


908 k

USP <232>/<233> and ICH Q3D Elemental Impurities Analysis: Agilent’s ICP-OES solution

Analiza pierwiastkowa zanieczyszczeń wg USP <232>/<233> oraz ICH Q3D: Agilent ICP-OES
(5-2017)

Cd, Pb, As, Hg, Co, V, Ni, Tl, Au, Pd, Ir, Os, Rh, Ru, Se, Ag, Pt, Li, Sb, Ba, Mo, Cu, Sn, Cr 

farmaceutyki

ICP
5110


1285 k

 

MP (plazma mikrofalowa) - oznaczanie molibdenu

Długość fali: 379.825 nm

Granica wykrywalności (ciekły azot): 0.8 ppb

Granica wykrywalności (generator N2): 0.5 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Mo techniką MP-AES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Cost-Effective Analysis of Major, Minor, and Trace Elements in Foodstuffs Using the 4100 MP-AES


(6-2013)

Al, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Pb, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Sr, Zn, P 

żywność

MP
4100


1362 k

Direct determination of Al, B, Co, Cr, Mo, Ti, V and Zr in HF acid-digested nickel alloy using the Agilent 4210 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer

Bezpośrednie oznaczanie Al, B, Co, Cr, Mo, Ti, V i Zr w stopach niklu rozpuszczanych w HF przy zastosowaniu spektrometru 4210 MP-AES firmy Agilent
(9-2016)

Al, B, Co, Cr, Mo, Ti, V, Zr 

stopy niklu

MP
4210


631 k

Determination of major and minor elements in geological samples using the 4100 MP-AES

Oznaczanie głównych i śladowych pierwiastków w próbkach geologicznych za pomocą spektrometru 4100 MP-AES
(8-2011)

Ag, Cu, Mo, Ni, Pb, Zn 

próbki geologiczne,
metalurgia

MP
4100


129 k

Analysis of wear metals and contaminants in engine oils using the 4100 MP-AES

Oznaczanie metali i dodatków w olejach silnikowych przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4100
(9-2011)

Fe, Mn, Cd, Cr, Si, Ni, Cu, Ag, Pb, V, Ti, Sn, Mo, Al, Na 

oleje silnikowe

MP
4100


140 k

Determination of macro and micronutrients in plants using the Agilent 4200 MP AES

Oznaczane makro i mikro składników w roślinach przy zastosowaniu spektrometru MP-AES - Agilent 4200
(3-2017)

N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cl, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Si, Zn 

rośliny

MP
4200


767 k

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2020
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt