O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA ¦lesin 2019 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrz±dach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Lu - Lutet

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
ICP-OES

Klikaj±c w kwadracikach zaznacz interesuj±ce Cię parametry pierwiastków i naci¶nij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie lutetu - Lu

Liczba atomowa: 71
Masa atomowa: 174.967
Temperatura topnienia: 1663 °C
Temperatura wrzenia: 3395 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania lutetu - Lu

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
lutetu (Lu)
do technik

Stężenie
ppm

Objęto¶ć
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

MP ICP

1000

100

5% HNO3    

5190-8479

MP ICP

1000

500

5% HNO3    

5190-8480

MP ICP

10000

100

5% HNO3    

5190-8410

MP ICP

10000

500

5% HNO3    

5190-8411

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Lu do techniki AAS wzorce Lu do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katod± wnękow± HCL - lutet

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Lu

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Lu:

  Agilent 5610103100

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Lu:

  Agilent 5610125000

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniaj±cy:

  szkło / Ar 

     pr±d lampy nominalny / maksymalny

  10 / 20 mA  

   

   

Lu - lampy katodowe firmy PHOTRON  Lu - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Lu
Linie widmowe Lu

Intensywno¶ci względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywno¶ci)
Czuło¶ci względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czuło¶ci = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Lu

  Intensywno¶ć linii:

  100(100) 

336,0 nm

  Czuło¶ć linii:

  100(100) 


Linia Lu

  Intensywno¶ć linii:

  70(70) 

356,8 nm

  Czuło¶ć linii:

  50(50) 


Linia Lu

  Intensywno¶ć linii:

  40(40) 

337,7 nm

  Czuło¶ć linii:

  33(33)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie lutetu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Pr±d lampy: 

    10 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-podtlenek azotu - redukuj±cy

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalno¶ci
[ppm]

    

336

1

3-2000

4

0.3

356.8

0.5

5-2400

7

331.2

0.5

7-3200

9

337.7

0.5

8-3600

11

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla lutetu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

Lutet czę¶ciowo jonizuje w płomieniu acetylen-podtlenek azotu. Zalecane jest stosowanie dodatku bufora dejonizuj±cego do wszystkich wzorców, próbek i ¶lepej na poziomie 1000 - 2000 ppm (KCl, KNO3, RbCl, CsCl).
W niektórych aplikacjach stosowane s± mniejsze szeroko¶ci szczelin (0.2 nm).
Fosforany, fluorki, Si, Al, Fe oraz inne lantanowce powoduj± obniżenie sygnału lutetu. Często stosowana jest ekstrakcja.
Brak doniesień o czynnikach uwalniaj±cych.
Przy niskich stężeniach lutetu (poniżej 400 ppm) zalecane jest stosowanie emisji (należy precyzyjnie ustawić długo¶ć fali przy minimalnej szczelinie). Emisja dla linii 466.2 nm pochodzi od pasma emisyjnego LuO, natomiat 451.9 nm to emisyjna linia atomowa lutetu.
Lampy typu UltrAA jak i lampy wielopierwiastkowe nie s± produkowane. Okno lampy Lu wykonane jest ze szkła.
 

Sugerowane bufory jonizacyjne/czynniki uwalniaj±ce:

Cs 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-241

Cs 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-242

Cs 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-245

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-361

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-362

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-365

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-391

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-392

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-395

K 100000 ppm (10 %) w H2O objęt. 500 ml   nr katalog.5190-9420 (Agilent)

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie lutetu

 

    

 Linia emisyjna:

    451.9 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

ICP-OES - oznaczanie lutetu

Linie ICP dla lutetu (poszczególne linie linkuj± do wykresów linii s±siaduj±cych).

λ 261.542

nm

SBR:

200

λ 339.707

nm

SBR:

9

λ 547.699

nm

SBR:

5

λ 275.417

nm

SBR:

5

λ 291.139

nm

SBR:

12

λ 289.484

nm

SBR:

7

λ 296.332

nm

SBR:

5

λ 270.171

nm

SBR:

5

λ 307.76

nm

SBR:

10

λ 350.739

nm

SBR:

7

λ 290.03

nm

SBR:

5

λ 219.554

nm

SBR:

4.5


Granica wykrywalno¶ci dla linii 261.541 nm: 0.03 ppb

Noty aplikacyjne powi±zane z oznaczaniem Lu technik± ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrz±d

link

rozmiar

Determination of rare earth elements in geological samples using the Agilent SVDV ICP-OES

Oznaczanie metali ziem rzadkich w próbkach geologicznych technik± Agilent SVDV ICP-OES
(5-2016)

Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Tb, Th, Tm 

próbki geologiczne

ICP
5100
SVDV

786 k

Simplify testing of elemental impurities in pharmaceuticals with Agilent’s certified reference materials kit
ICH Q3D/USP <233> Elemental Impurities Kit

Uproszczenie analiz zanieczyszczeń pierwiastkowych w farmaceutykach przy zastosowaniu zestawu certyfikowanych materiałów odniesienia
ICH Q3D/USP <233> Elemental Impurities Kit
(5-2017)

Hg, As, Cd, Pb, Ni, Ag, Se, V, Tl, Co, Au, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Cr, Sn, Cu, Mo, Ba, Sb, Li, Te, Sc, Ge, In, Lu, Bi 

CRM
(farmaceutyki)

ICP
5110


908 k

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
¶lesin 2019
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatno¶ci
Kontakt