O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2021 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
La - Lantan

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
ICP-OES

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie lantanu - La

Liczba atomowa: 57
Masa atomowa: 138.906
Temperatura topnienia: 920 °C
Temperatura wrzenia: 3457 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania lantanu - La

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
lantanu (La)
do technik

Stężenie
ppm

Objętość
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

MP ICP

1000

100

5% HNO3    

5190-8473

MP ICP

1000

500

5% HNO3    

5190-8474

MP ICP

10000

100

5% HNO3    

5190-8404

MP ICP

10000

500

5% HNO3    

5190-8405

AAS

1000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8756

AAS

5000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8757

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce La do techniki AAS wzorce La do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katodą wnękową HCL - lantan

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent La

   

     nr katalogowy lampy kodowanej La:

  Agilent 5610102800

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej La:

  Agilent 5610124700

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  szkło / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  20 / 20 mA  

   

   

La - lampy katodowe firmy PHOTRON  La - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych La
Linie widmowe La

Intensywności względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywności)
Czułości względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czułości = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia La

  Intensywność linii:

  50(50) 

550,1 nm

  Czułość linii:

  100(100) 


Linia La

  Intensywność linii:

  90(90) 

403,7 nm

  Czułość linii:

  33(33) 


Linia La

  Intensywność linii:

  100(100) 

357,4 nm

  Czułość linii:

  16(16)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie lantanu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Prąd lampy: 

    20 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-podtlenek azotu - redukujący

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

550.1

0.2

20-10000

40

2

403.7

0.5

50-24000

120

357.4

0.5

120-52000

240

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla lantanu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

W płomieniu acetylen-podtlenek azotu lantan częściowo jonizuje. Nadmiaru sodu lub potasu (sugerowane 5000 ppm KCl) cofa jonizację lantanu (i powoduje wzrost sygnału).
Zarówno w absorpcji jak i w emisji fosforany, fluorki, Si, Al, Fe oraz pierwiastki ziem rzadkich powodują obniżenie sygnału lantanu. Można odwzorować matrycę próbek, ale lepszym rozwiązaniem jest ekstrakcja lantanu (0.1 M kwas cynamonowy przy pH=7 heksanem).
W przypadku lantanu nie istnieje czynnik uwalniający (jako, że sam lantan jest najlepszym czynnikiem uwalniającym).
Dobrym rozwiązaniem są również pomiary w trybie emisji (linia 441.7 nm jest dość intensywna) ale wymagane jest dokładne wyizolowanie linii lantanu aby uniknąć interferencji spektralnych od innych pierwiastków ziem rzadkich.
Lampa typu UltrAA oraz lampy wielopierwiastkowe nie są produkowane.
Okno lampy La wykonane jest ze szkła.

 

Sugerowane bufory jonizacyjne/czynniki uwalniające:

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-361

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-362

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-365

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie lantanu

 

    

 Linia emisyjna:

    441.7 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

ICP-OES - oznaczanie lantanu

Linie ICP dla lantanu (poszczególne linie linkują do wykresów linii sąsiadujących).

λ 394.91

nm

SBR:

35

λ 412.323

nm

SBR:

15

λ 387.164

nm

SBR:

10

λ 403.169

nm

SBR:

9

λ 433.374

nm

SBR:

25

λ 398.852

nm

SBR:

12

λ 399.575

nm

SBR:

10

λ 408.672

nm

SBR:

18

λ 379.478

nm

SBR:

12

λ 407.735

nm

SBR:

10

λ 333.749

nm

SBR:

15

λ 379.083

nm

SBR:

10

λ 375.908

nm

SBR:

9

Wykres dla linii ICP znajdujących się w pobliżu linii lantanu 398.852 nm (okno = ± 0.54 nm).
okno: ± 0,2    0,54   2    nm


Granica wykrywalności dla linii 394.91 nm: 0.1 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem La techniką ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Determination of rare earth elements in geological samples using the Agilent SVDV ICP-OES

Oznaczanie metali ziem rzadkich w próbkach geologicznych techniką Agilent SVDV ICP-OES
(5-2016)

Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Tb, Th, Tm 

próbki geologiczne

ICP
5100
SVDV

k

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2021
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt