O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2020 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
In - Ind

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
AAS
kuweta grafit.
ICP-OES

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie indu - In

Liczba atomowa: 49
Masa atomowa: 114.82
Temperatura topnienia: 157 °C
Temperatura wrzenia: 2072 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania indu - In

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
indu (In)
do technik

Stężenie
ppm

Objętość
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

AAS MP

1000

100

5% HNO3    

5190-8284

AAS MP

1000

500

5% HNO3    

MP ICP

1000

100

5% HNO3    

5190-8467

MP ICP

1000

500

5% HNO3    

5190-8468

MP ICP

10000

100

5% HNO3    

5190-8398

MP ICP

10000

500

5% HNO3    

5190-8399

ICP ICP-MS

10

100

2% HNO3    

8500-6946

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce In do techniki AAS wzorce In do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katodą wnękową HCL - ind

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent In

   

     nr katalogowy lampy kodowanej In:

  Agilent 5610102500

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej In:

  Agilent 5610124400

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  5 / 10 mA  

   

   

In - lampy katodowe firmy PHOTRON  In - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych In
Linie widmowe In

Intensywności względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywności)
Czułości względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czułości = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia In

  Intensywność linii:

  100(100) 

303,9 nm

  Czułość linii:

  100(100) 


Linia In

  Intensywność linii:

  5(5) 

271,0 nm

  Czułość linii:

  5(5)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie indu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Prąd lampy: 

    5 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-powietrze - utleniający

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

303.9

0.5

0.4-40

0.24

0.016

325.6

0.2

0.4-40

0.26

271

0.2

12-1600

4.8

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla indu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

Al, Mg, Cu, Zn, Si i fosforany zmniejszają sygnał indu. Zalecane jest odwzorowanie składu matrycy we wzorcach.
Jonizację In, szczególnie w płomieniu acetylen-podtlenek azotu, można wyeliminować dodatkiem bufora dejonizującego (2000 ppm KCl).
Uzyskanie optymalnej czułości i niskiej granicy wykrywalności wymaga dokładnego dobrania składu płomienia.
Czułość w płomieniu acetylen-podtlenek azotu jest 3-4x gorsza.
Lampa typu UltrAA nie jest produkowana.
Lampy wielopierwiastkowe produkuje firma Photron w konfiguracji In/P/Ag.

 

Sugerowane bufory jonizacyjne/czynniki uwalniające:

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-361

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-362

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-365

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie indu

 

    

 Linia emisyjna:

    451.1 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS/ASA - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie indu

technika bezpłomieniowa - kuweta grafitowa
 

 Linia analityczna / szczelina: 

    303.9 / 0.5 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    600 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2700 °C

 Masa charakterystyczna: 

    7 pg

 Stężenie charakterystyczne (20µl): 

    0.35 ppb

 Absorbancja maksymalna: 

    1.6 (ok. 127.3 ppb)

 

 

 Linie alternatywne: 

    325.6 / 0.5 nm

 

    0 / 0 nm

 

 

 UWAGI:

Przy korekcji D2 stosowana jest linia 303.9 nm. Przy korekcji Zeemana ze względu na niski MSR linii 303.9 nm zalecana jest linia 325.6 nm.

 

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   µl   


Zeeman

 Linia analityczna / szczelina: 

    325.6 / 0.5 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    600 °C 

 Temperatura atomizacji: 

    2700 °C

 Natężenie pola: 

    0.8 T

 Masa charakterystyczna: 

    7 pg

 MSR: 

    100 %

 

    


 Modyfikator matrycy: Pd - 1000 ppm azotan palladu, 5µl


TYPOWY PROGRAM TEMPERATUROWY DLA KUWETY GRAFITOWEJ (D2 i Zeeman)

Krok

Temp.
[°C]

Czas
[s]

Przepływ
gazu [l/min]

Odczyt

1

85

5

3

-

2

95

40

3

-

3

120

10

3

-

4

600

5

3

-

5

600

1

3

-

6

600

2

0

-

7

2700

1.3

0

tak

8

2700

2

0

tak

9

2750

2

3

-


   

ICP-OES - oznaczanie indu

Linie ICP dla indu (poszczególne linie linkują do wykresów linii sąsiadujących).

λ 230.606

nm

SBR:

2

λ 325.856

nm

SBR:

0.25

λ 293.263

nm

SBR:

0.1

λ 197.68

nm

SBR:

0.025

λ 325.609

nm

SBR:

2

λ 271.026

nm

SBR:

0.2

λ 207.926

nm

SBR:

0.06

λ 303.936

nm

SBR:

1.5

λ 410.172

nm

SBR:

0.15

λ 275.388

nm

SBR:

0.05

λ 451.131

nm

SBR:

1

λ 256.015

nm

SBR:

0.12

λ 177.083

nm

SBR:

0.025


Granica wykrywalności dla linii 230.606 nm: 3.5 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem In techniką ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Simplify testing of elemental impurities in pharmaceuticals with Agilent’s certified reference materials kit
ICH Q3D/USP <233> Elemental Impurities Kit

Uproszczenie analiz zanieczyszczeń pierwiastkowych w farmaceutykach przy zastosowaniu zestawu certyfikowanych materiałów odniesienia
ICH Q3D/USP <233> Elemental Impurities Kit
(5-2017)

Hg, As, Cd, Pb, Ni, Ag, Se, V, Tl, Co, Au, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Cr, Sn, Cu, Mo, Ba, Sb, Li, Te, Sc, Ge, In, Lu, Bi 

CRM
(farmaceutyki)

ICP
5110


k

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2020
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt