O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2020 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
I - Jod

ICP-OES

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie jodu - I

Liczba atomowa: 53
Masa atomowa: 126.905
Temperatura topnienia: 114 °C
Temperatura wrzenia: 184 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania jodu - I

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorce dla jodu nie są produkowane

    wzorce I do techniki AAS wzorce I do techniki AAS firmy SPEX

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie jodu

UWAGI:

Bezpośrednie oznaczanie jodu techniką AAS nie jest możliwe.

   

ICP-OES - oznaczanie jodu

Linie ICP dla jodu (poszczególne linie linkują do wykresów linii sąsiadujących).

λ 178.276

nm

SBR:

1

λ 183.038

nm

SBR:

0.2

λ 179.909

nm

SBR:

0.07

Wykres dla linii ICP znajdujących się w pobliżu linii jodu 178.276 nm (okno = ± 0.54 nm).
okno: ± 0,2    0,54   2    nm


Granica wykrywalności dla linii 178.276 nm: 8 ppb

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2020
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt