O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2019 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Ho - Holm

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
ICP-OES

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie holmu - Ho

Liczba atomowa: 67
Masa atomowa: 164.93
Temperatura topnienia: 1470 °C
Temperatura wrzenia: 2695 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania holmu - Ho

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
holmu (Ho)
do technik

Stężenie
ppm

Objętość
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

MP ICP

1000

100

5% HNO3    

5190-8465

MP ICP

1000

500

5% HNO3    

5190-8466

MP ICP

10000

100

5% HNO3    

5190-8396

MP ICP

10000

500

5% HNO3    

5190-8397

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Ho do techniki AAS wzorce Ho do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katodą wnękową HCL - holm

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Ho

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Ho:

  Agilent 5610102300

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Ho:

  Agilent 5610124200

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  szkło / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  20 / 20 mA  

   

   

Ho - lampy katodowe firmy PHOTRON  Ho - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Ho
Linie widmowe Ho

Intensywności względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywności)
Czułości względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czułości = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Ho

  Intensywność linii:

  100(100) 

410,4 nm

  Czułość linii:

  100(100) 


Linia Ho

  Intensywność linii:

  80(80) 

425,4 nm

  Czułość linii:

  1(1)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie holmu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Prąd lampy: 

    20 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-podtlenek azotu - redukujący

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

410.4

0.2

0.4-200

0.7

0.04

412.7

0.2

4-2000

7

425.4

0.5

30-12000

56

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla holmu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

W płomieniu acetylen-podtlenek azotu holm częściowo jonizuje. Zalecany jest dodatek KCl na poziomie 1000-2000 ppm (do wzorców, próbek i do ślepej).
HF, Al oraz Si powodują obniżenie sygnału holmu.
Obecność innych lantanowców powoduje interferencje.
Przy niskich stężeniach holmu (poniżej 25 ppm) zalecane jest stosowanie emisji (należy precyzyjnie ustawić długość fali przy minimalnej szczelinie). W emisji bywa również stosowana linia 405.4 nm.
Lampy typu UltrAA jak i lampy wielopierwiastkowe nie są produkowane. Okno lampy Ho wykonane jest ze szkła.
Korekcja deuterowa dla holmu nie działa i powinna być wyłączona.
Wzorce Ho przygotowuje się na ogół w HCl.
 

Sugerowane bufory jonizacyjne/czynniki uwalniające:

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-361

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-362

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-365

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie holmu

 

    

 Linia emisyjna:

    559 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

ICP-OES - oznaczanie holmu

Linie ICP dla holmu (poszczególne linie linkują do wykresów linii sąsiadujących).

λ 345.6

nm

SBR:

25

λ 381.073

nm

SBR:

8

λ 348.484

nm

SBR:

4

λ 351.559

nm

SBR:

2.5

λ 339.898

nm

SBR:

15

λ 404.544

nm

SBR:

6

λ 341.646

nm

SBR:

4

λ 309.102

nm

SBR:

9

λ 379.675

nm

SBR:

4

λ 347.426

nm

SBR:

3.5


Granica wykrywalności dla linii 345.6 nm: 0.2 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Ho techniką ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Determination of rare earth elements in geological samples using the Agilent SVDV ICP-OES

Oznaczanie metali ziem rzadkich w próbkach geologicznych techniką Agilent SVDV ICP-OES
(5-2016)

Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Tb, Th, Tm 

próbki geologiczne

ICP
5100
SVDV

786 k

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2019
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt