O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2019 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Gd - Gadolin

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
ICP-OES

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie gadolinu - Gd

Liczba atomowa: 64
Masa atomowa: 157.25
Temperatura topnienia: 1312 °C
Temperatura wrzenia: 3250 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania gadolinu - Gd

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
gadolinu (Gd)
do technik

Stężenie
ppm

Objętość
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

MP ICP

1000

100

5% HNO3    

5190-8241

MP ICP

1000

500

5% HNO3    

5190-8456

MP ICP

10000

100

5% HNO3    

5190-8386

MP ICP

10000

500

5% HNO3    

5190-8387

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Gd do techniki AAS wzorce Gd do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katodą wnękową HCL - gadolin

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Gd

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Gd:

  Agilent 5610101800

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Gd:

  Agilent 5610123700

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  szkło / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  20 / 20 mA  

   

   

Gd - lampy katodowe firmy PHOTRON  Gd - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Gd
Linie widmowe Gd

Intensywności względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywności)
Czułości względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czułości = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Gd

  Intensywność linii:

  60(60) 

368,4 nm

  Czułość linii:

  100(100) 


Linia Gd

  Intensywność linii:

  100(100) 

405,8 nm

  Czułość linii:

  66(66)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie gadolinu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Prąd lampy: 

    20 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-podtlenek azotu - redukujący

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

368.4

0.2

20-6000

20

2

405.8

0.2

35-8000

30

419.1

0.2

90-16000

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla gadolinu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

W płomieniu acetylen-podtlenek azotu gadolin częściowo jonizuje. Zalecany jest dodatek KCl na poziomie 1000-2000 ppm (do wzorców, próbek i do ślepej).
HCl, Fe, Al i Si w stężeniach powyżej 500 ppm powodują obniżenie sygnału gadolinu.
Obecność innych lantanowców powoduje interferencje.
Przy niskich stężeniach gadolinu (poniżej 500 ppm) zalecane jest stosowanie emisji (należy precyzyjnie ustawić długość fali przy minimalnej szczelinie). W emisji bywa również stosowana linia 440.2 nm.
Lampy typu UltrAA jak i lampy wielopierwiastkowe nie są produkowane. Okno lampy Gd wykonane jest ze szkła.
Korekcja deuterowa dla gadolinu dla linii 368.4 nm działa i może być włączona.
Wzorce Gd przygotowuje się na ogół w HCl.
 

Sugerowane bufory jonizacyjne/czynniki uwalniające:

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-361

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-362

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-365

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie gadolinu

 

    

 Linia emisyjna:

    461.7 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

ICP-OES - oznaczanie gadolinu

Linie ICP dla gadolinu (poszczególne linie linkują do wykresów linii sąsiadujących).

λ 335.047

nm

SBR:

6

λ 310.05

nm

SBR:

5

λ 364.619

nm

SBR:

3.5

λ 335.862

nm

SBR:

3

λ 336.223

nm

SBR:

6

λ 376.839

nm

SBR:

4

λ 301.013

nm

SBR:

3

λ 342.247

nm

SBR:

6

λ 358.496

nm

SBR:

4

λ 303.284

nm

SBR:

3


Granica wykrywalności dla linii 342.246 nm: 0.2 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Gd techniką ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Determination of rare earth elements in geological samples using the Agilent SVDV ICP-OES

Oznaczanie metali ziem rzadkich w próbkach geologicznych techniką Agilent SVDV ICP-OES
(5-2016)

Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Tb, Th, Tm 

próbki geologiczne

ICP
5100
SVDV

786 k

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2019
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt