O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA ¦lesin 2019 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrz±dach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Ga - Gal

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
AAS
kuweta grafit.
ICP-OES

Klikaj±c w kwadracikach zaznacz interesuj±ce Cię parametry pierwiastków i naci¶nij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie galu - Ga

Liczba atomowa: 31
Masa atomowa: 69.72
Temperatura topnienia: 30 °C
Temperatura wrzenia: 2204 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania galu - Ga

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
galu (Ga)
do technik

Stężenie
ppm

Objęto¶ć
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

MP ICP

1000

100

5% HNO3, 0.5% HCl    

5190-8457

MP ICP

1000

500

5% HNO3, 0.5% HCl    

5190-8458

MP ICP

10000

100

5% HNO3, 0.5% HCl    

5190-8388

MP ICP

10000

500

5% HNO3, 0.5% HCl    

5190-8389

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Ga do techniki AAS wzorce Ga do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katod± wnękow± HCL - gal

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Ga

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Ga:

  Agilent 5610101900

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Ga:

  Agilent 5610123800

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniaj±cy:

  kwarc / Ne 

     pr±d lampy nominalny / maksymalny

  4 / 15 mA  

   

   

Ga - lampy katodowe firmy PHOTRON  Ga - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Ga
Linie widmowe Ga

Intensywno¶ci względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywno¶ci)
Czuło¶ci względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czuło¶ci = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Ga

  Intensywno¶ć linii:

  100(100) 

294,4 nm

  Czuło¶ć linii:

  100(100) 


Linia Ga

  Intensywno¶ć linii:

  60(60) 

287,4 nm

  Czuło¶ć linii:

  100(100) 


Linia Ga

  Intensywno¶ć linii:

  10(10) 

272,0 nm

  Czuło¶ć linii:

  3(3)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie galu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Pr±d lampy: 

    4 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-powietrze - utleniaj±cy

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalno¶ci
[ppm]

    

294.4

0.5

1-200

0.81

0.038

287.4

0.5

2-240

0.8

272

0.5

30-5200

24

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla galu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

Absorbancja Ga (sygnał) bardzo silnie zależy od pr±du lampy.
W płomieniu acetylen-podtlenek azotu gal czę¶ciowo jonizuje. Zalecany jest bufor (KCl 2000 ppm).
Lampy UltrAA ani wielopierwiastkowe nie s± produkowane.
W trybie emisji dla linii 403,3 nm mog± powstawać interferencje spektralne. Można je wyeliminować stosuj±c linię 417,2 nm.
Linia 294,4 nm jest w rzeczywisto¶ci dubletem (294,36 nm / 294,42 nm).
 

Sugerowane bufory jonizacyjne/czynniki uwalniaj±ce:

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-361

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-362

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-365

La 50000 ppm (5 %) w 5% HCl objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-421

La 50000 ppm (5 %) w 5% HCl objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-422

La 50000 ppm (5 %) w 5% HCl objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-425

La 50000 ppm (5 %) w 5% HNO3 objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-451

La 50000 ppm (5 %) w 5% HNO3 objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-452

La 50000 ppm (5 %) w 5% HNO3 objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-455

La 100000 ppm (10 %) w 10% HNO3 objęt. 500 ml   nr katalog.5190-8801 (Agilent)

La 50000 ppm (5 %) w 5% HNO3 objęt. ml   nr katalog.MMLA2-100 (SPEX)

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie galu

 

    

 Linia emisyjna:

    403.3 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS/ASA - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie galu

technika bezpłomieniowa - kuweta grafitowa
 

 Linia analityczna / szczelina: 

    294.4 / 0.5 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    500 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2500 °C

 Masa charakterystyczna: 

    4.5 pg

 Stężenie charakterystyczne (20µl): 

    0.225 ppb

 Absorbancja maksymalna: 

    0.7 (ok. 35.8 ppb)

 

 

 Linie alternatywne: 

    287.4 / 0.5 nm

 

    272 / 0.5 nm

 

 

 UWAGI:

Azotan niklu (1000 ppm) jak i sole palladu (5 µl / 100 ppm) zwiekszaj± czuło¶ć i podnosz± temperaturę rozkładu termicznego. Podana masa charakterystyczna dotyczy modyfikatora palladowego.
MSR dla linii 287.4 nm wynosi 71%. Czuło¶ć linii 294.4 nm oraz 287.4 nm jest zbliżona.
Podane parametry (masa i stężenie charakterystyczne) dotycz± modyfikatora Pd.

 

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objęto¶ć:   µl   


Zeeman

 Linia analityczna / szczelina: 

    294.4 / 0.5 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    500 °C 

 Temperatura atomizacji: 

    2500 °C

 Natężenie pola: 

    0.8 T

 Masa charakterystyczna: 

    4.5 pg

 MSR: 

    80 %

 

    


TYPOWY PROGRAM TEMPERATUROWY DLA KUWETY GRAFITOWEJ (D2 i Zeeman)

Krok

Temp.
[°C]

Czas
[s]

Przepływ
gazu [l/min]

Odczyt

1

85

5

3

-

2

95

40

3

-

3

120

10

3

-

4

500

5

3

-

5

500

1

3

-

6

500

2

0

-

7

2500

1.2

0

tak

8

2500

2

0

tak

9

2550

2

3

-


   

ICP-OES - oznaczanie galu

Linie ICP dla galu (poszczególne linie linkuj± do wykresów linii s±siaduj±cych).

λ 294.364

nm

SBR:

4

λ 403.298

nm

SBR:

1.5

λ 209.077

nm

SBR:

0.25

λ 417.206

nm

SBR:

3

λ 250.017

nm

SBR:

0.5

λ 245.007

nm

SBR:

0.25

λ 287.424

nm

SBR:

2.5

λ 294.418

nm

SBR:

0.4

λ 271.965

nm

SBR:

0.2


Granica wykrywalno¶ci dla linii 294.364 nm: 0.4 ppb

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
¶lesin 2019
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatno¶ci
Kontakt