O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2019 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Fe - Żelazo

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
AAS
kuweta grafit.
ICP-OES MP-AES

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie żelaza - Fe

Liczba atomowa: 26
Masa atomowa: 55.847
Temperatura topnienia: 1535 °C
Temperatura wrzenia: 3000 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania żelaza - Fe

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
żelaza (Fe)
do technik

Stężenie
ppm

Objętość
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

AAS MP

1000

100

5% HNO3    

5190-8285

AAS MP

1000

500

5% HNO3    

5190-8286

MP ICP

1000

100

5% HNO3    

5190-8471

MP ICP

1000

500

5% HNO3    

5190-8472

MP ICP

10000

100

5% HNO3    

5190-8402

MP ICP

10000

500

5% HNO3    

5190-8403

AAS

1000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8754

AAS

5000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8755

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Fe do techniki AAS wzorce Fe do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katodą wnękową HCL - żelazo

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Fe

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Fe:

  Agilent 5610102700

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Fe:

  Agilent 5610124600

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  5 / 15 mA  

   

   

LAMPY UltrAA

   

   Lampa: Agilent Fe

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Fe:

  Agilent 5610108600

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  7 / 10 mA  

   

   

LAMPY wielopierwiastkowe

   

   Lampa: Agilent Ag/Cr/Cu/Fe/Ni

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Ag/Cr/Cu/Fe/Ni:

  Agilent 5610109500

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 12 mA  

   

   Lampa: Agilent Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni:

  Agilent 5610107600

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni:

  Agilent 5610129200

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 15 mA  

   

   Lampa: Agilent Cu/Fe/Mn/Zn

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Cu/Fe/Mn/Zn:

  Agilent 5610109600

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 12 mA  

   

   Lampa: Agilent Cu/Fe/Si/Zn

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Cu/Fe/Si/Zn:

  Agilent 5610109700

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 12 mA  

   

   

LAMPY wielopierwiastkowe UltrAA

   

   Lampa: Agilent Ag/Cr/Cu/Fe/Ni

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Ag/Cr/Cu/Fe/Ni:

  Agilent 5610134900

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 15 mA  

   

   Lampa: Agilent As/Cu/Fe

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej As/Cu/Fe:

  Agilent 5610135300

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 15 mA  

   

   Lampa: Agilent Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni:

  Agilent 5610134500

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 12 mA  

   

   Lampa: Agilent Cu/Fe/Mn/Zn

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Cu/Fe/Mn/Zn:

  Agilent 5610135000

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 12 mA  

   

   Lampa: Agilent Cu/Fe/Si/Zn

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Cu/Fe/Si/Zn:

  Agilent 5610135100

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 12 mA  

   

Fe - lampy katodowe firmy PHOTRON  Fe - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Fe
Linie widmowe Fe

Intensywności względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywności)
Czułości względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czułości = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Fe

  Intensywność linii:

  15(15) 

248,3 nm

  Czułość linii:

  100(100) 


Linia Fe

  Intensywność linii:

  100(100) 

372,0 nm

  Czułość linii:

  10(10) 


Linia Fe

  Intensywność linii:

  50(50) 

386,0 nm

  Czułość linii:

  6(6)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie żelaza

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Prąd lampy: 

    5 mA

 Prąd lampy UltrAA: 

    7 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-powietrze - utleniający

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

248.3

0.2

0.06-15

0.035

0.007

372

0.2

1-100

0.55

0.05

386

0.2

1.5-200

0.8

392

0.2

20-3200

11

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla żelaza / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:


Popularne kwasy: Ni, Co, Cu i siarczany powodują niewielkie zmniejszenie czułości. Interferencje te zależą od składu płomienia i zmniejszają się w płomieniu utleniającym.
Kwas cytrynowy może zmniejszyć czułość nawet o 50%.
Interferencje od kwasów organicznych (w tym cytrynowego) można wyeliminować przez dodatek kwasu fosforowego. W tym przypadku krytycznym parametrem może być wysokość palnika względem wiązki, a stechiometria płomienia ma znaczenie drugorzędne.
Obecność Si w próbce obniża poziom sygnału dla Fe. Dodatek CaCl2 na poziomie kilku tysięcy ppm zmniejsza inerferencje od Si.
Dla lampy wielopierwiastkowej (np. Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni) możliwe interferencje spektralne dla linii Fe 248.3 nm od sąsiadujacych (+/- 0.1 nm) słabych linii Ni, Co, Cr i Mn (zmniejszenie liniowości krzywej k.). Przy oznaczeniach Fe w matrycy zawierającej znaczne ilości Co należy wybrać inną linię Fe (inną niż 248.3 nm).
Zastosowanie płomienia acetylen-podtlenek azotu eliminuje większość interferencji ale powoduje ok 4x pogorszenie czułości.
Dostępne są lampy typu UltrAA, zarówno w wersji jedno-, jak i wielopierwiastkowej.
Dostępnych jest wiele lamp wielopierwiastkowych.

 

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie żelaza

 

    

 Linia emisyjna:

    372 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS/ASA - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie żelaza

technika bezpłomieniowa - kuweta grafitowa
 

 Linia analityczna / szczelina: 

    248.3 / 0.2 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    700 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2300 °C

 Masa charakterystyczna: 

    1.2 pg

 Stężenie charakterystyczne (20µl): 

    0.06 ppb

 Absorbancja maksymalna: 

    0.9 (ok. 12.3 ppb)

 

 

 Linie alternatywne: 

    372 / 0.2 nm

 

    386 / 0.2 nm

 

 

 UWAGI:

 

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   µl   


Zeeman

 Linia analityczna / szczelina: 

    248.3 / 0.2 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    700 °C 

 Temperatura atomizacji: 

    2300 °C

 Natężenie pola: 

    0.8 T

 Masa charakterystyczna: 

    1.2 pg

 MSR: 

    85 %

 

    


 Modyfikator matrycy: Pd + kw. askorbinowy - 1000 ppm azotan palladu + 1% kwas askorbinowy, w sumie 5µl


TYPOWY PROGRAM TEMPERATUROWY DLA KUWETY GRAFITOWEJ (D2 i Zeeman)

Krok

Temp.
[°C]

Czas
[s]

Przepływ
gazu [l/min]

Odczyt

1

85

5

3

-

2

95

40

3

-

3

120

10

3

-

4

700

5

3

-

5

700

1

3

-

6

700

2

0

-

7

2300

1.1

0

tak

8

2300

2

0

tak

9

2500

2

3

-


   

ICP-OES - oznaczanie żelaza

Linie ICP dla żelaza (poszczególne linie linkują do wykresów linii sąsiadujących).

λ 259.94

nm

SBR:

20

λ 275.547

nm

SBR:

2.5

λ 274.932

nm

SBR:

1

λ 237.373

nm

SBR:

0.8

λ 238.204

nm

SBR:

18

λ 273.955

nm

SBR:

1.8

λ 274.648

nm

SBR:

1

λ 233.8

nm

SBR:

0.8

λ 239.562

nm

SBR:

9

λ 302.049

nm

SBR:

1.8

λ 271.902

nm

SBR:

1

λ 344.061

nm

SBR:

0.7

λ 261.187

nm

SBR:

6

λ 371.994

nm

SBR:

1.8

λ 263.132

nm

SBR:

1

λ 296.69

nm

SBR:

0.7

λ 259.837

nm

SBR:

6

λ 358.12

nm

SBR:

1.5

λ 263.105

nm

SBR:

1

λ 274.32

nm

SBR:

0.7

λ 240.488

nm

SBR:

6

λ 262.567

nm

SBR:

1.5

λ 261.762

nm

SBR:

1

λ 385.991

nm

SBR:

0.6

λ 234.349

nm

SBR:

5

λ 248.327

nm

SBR:

1.5

λ 252.285

nm

SBR:

1

λ 241.107

nm

SBR:

0.6

λ 258.588

nm

SBR:

5

λ 233.28

nm

SBR:

1.5

λ 248.815

nm

SBR:

1

λ 249.064

nm

SBR:

0.6

λ 260.709

nm

SBR:

5

λ 373.713

nm

SBR:

1.2

λ 256.253

nm

SBR:

0.9

λ 357.01

nm

SBR:

0.6

λ 241.052

nm

SBR:

4

λ 373.487

nm

SBR:

1.2

λ 374.949

nm

SBR:

0.8

λ 374.556

nm

SBR:

0.6

λ 239.924

nm

SBR:

3.5

λ 262.829

nm

SBR:

1.2

λ 302.107

nm

SBR:

0.8

λ 238.863

nm

SBR:

3

λ 261.382

nm

SBR:

1.2

λ 247.698

nm

SBR:

0.8

λ 240.666

nm

SBR:

2.5

λ 234.81

nm

SBR:

1.2

λ 241.331

nm

SBR:

0.8


Granica wykrywalności dla linii 259.94 nm: 0.2 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Fe techniką ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

MILK POWDER ANALYSIS USING CHINESE GB 5413.21—2010 METHOD & AGILENT 5100 SVDV ICP-OES

Analiza mleka w proszku wg metodyki GB 5413.21—2010 za pomocą AGILENT 5100 SVDV ICP-OES
(10-2016)

Ca, Fe, Zn, Na, K, Mg, Mn, Cu 

mleko w proszku

ICP
5100
SVDV

1290 k

Plant nutrient analysis using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View ICP OES

Analiza zawartości metali w produktach roślinnych za pomocą Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View ICP OES
(11-2015)

Al, B, Ba, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, S, Sr, P, Zn 

materiał roślinny

ICP
5100
SVDV

545 k

Ultra-fast determination of base metals in geochemical samples using the 5100 SVDV ICP-OES

Bardzo szybkie oznaczanie metali w próbkach geologicznych za pomocą 5100 SVDV ICP-OES
(7-2015)

Ag, Cd, Mo, Ti, Zr, Al, As, Ba, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K 

próbki geologiczne

ICP
5100
SVDV

383 k

Multi-elemental determination of gasoline using Agilent 5100 ICP-OES with oxygen injection and a temperature controlled spray chamber


(9-2015)

Si, Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn 

benzyna

ICP
5100
SVDV

302 k

Analysis of ethanol fuel according to standard methods using the Agilent 5100 SVDV ICP-OES


(9-2015)

Cu, Fe, Na, S 

paliwa na bazie etanolu

ICP
5100
SVDV

312 k

Improved productivity for the determination of metals in oil samples using the Agilent 5110 Radial View (RV) ICP-OES with Advanced Valve System

Poprawa wydajności oznaczania metali w próbkach olejów techniką ICP-OES Agilent 5110 Radial View (RV) z sytemem zaworów AVS
(5-2016)

Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn 

oleje silnikowe

ICP
5110
RV
AVS 6

468 k

Ultra-high speed analysis of soil extracts using an Advanced Valve System installed on an Agilent 5110 SVDV ICP-OES

Bardzo szybkie analizy ekstraktów glebowych przy zastosowaniu AVS (Advanced Valve System) w technice ICP-OES Agilent 5110 SVDV
(5-2016)

Cu, Fe, Mn, Zn, Co, Ni, Cd, Pb 

ekstrakty glebowe

ICP
5110
SVDV
AVS 6

834 k

Determination of elemental nutrients in DTPA extracted soil using the Agilent 5110 SVDV ICP-OES

Oznaczanie składników odżywczych w ekstraktach glebowych za pomocą DTPA przy zastosowaniu techniki ICP-OES Agilent 5110 SVDV
(5-2016)

Cu, Fe, Mn, Zn, Co, Ni, Cd, Pb 

ekstrakty glebowe / DPTA

ICP
5110
SVDV
AVS 6

450 k

High throughput, low cost analysis of environmental samples according to US EPA 6010C using the Agilent 5100 SVDV ICP-OES

Wysokowydajne, o niskich kosztach, analizy próbek środowiskowych zgodnie z US EPA 6010C przy zastosowaniu Agilent 5100 ICP-OES SVDV
(7-2015)

Ag, Al, As, B, Ba, Be, Cd, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn 

osady rzeczne

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

386 k

Analysis of Bovine Liver using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View (SVDV) ICP-OES

Analiza wątroby wołowej za pomocą Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View (SVDV ICP-OES)
(7-2014)

K, Na, Fe, Cu, Zn, Mn, Se, Pb, Cd, As, Ca, Co, Mg, Mo, Ag, Tl 

wątroba wołowa

ICP
5100
SVDV

904 k

Analysis of milk powders based on Chinese standard method using the Agilent 5100 SVDV ICP-OES

Analiza mleka w proszku na podstawie chińskiej metody przy zastosowaniu Agilent 5100 SVDV ICP-OES
(7-2014)

Ca, Fe, Zn, Na, K, Mg, Cu, Mn, P, S, Sr, Mo 

mleko w proszku

ICP
5100
SVDV

290 k

Ultra-fast determination of trace elements in water, conforming to US EPA 200.7 using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View ICP-OES

Bardzo szybkie oznaczanie śladowych składników w wodzie zgodnie z US EPA 200.7 przy zastosowaniu Agilent 5100 SVDV ICP-OES
(7-2014)

Al, Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Ca, Ce, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, K, Se, Si, Ag, Na, Sr, Tl, Sn, V, Zn 

woda

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

1252 k

Simultaneous determination of hydride and non-hydride elements in fish samples using the Agilent 5110 SVDV ICP-OES with MSIS accessory

Jednoczesne oznaczanie pierwiastków wodorkowych i nie tworzących wodorków w próbkach ryb przy zastosowaniu spektrometeru Agilent 5110 SVDV ICP-OES z przystawką MSIS
(3-2017)

Cd, Cr, Cu, Ni, Fe, Pb, Zn, As, Se, Hg, Sn 

ryby

ICP
5110
SVDV
MSIS

662 k

Elemental Profiling of Whiskey using the Agilent 5100/5110 ICP-OES and MPP Chemometrics Software

Profilowanie pierwiastkowe Whiskey przy zastosowaniu spektrometru Agilent 5100/5110 ICP-OES i oprogramowania MPP Chemometrics
(2-2017)

Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Si, Sr, Ti, V, Zn 

whiskey

ICP
5110
SVDV
MPP

827 k

 

MP (plazma mikrofalowa) - oznaczanie żelaza

Długość fali: 371.993 nm

Granica wykrywalności (ciekły azot): 1.7 ppb

Granica wykrywalności (generator N2): 4.6 ppb

Długość fali 2: 259.94 nm

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Fe techniką MP-AES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Determination of major, minor and trace elements in rice flour using the 4200 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer (MP-AES)

Oznaczanie pierwiastków w mące ryżowej za pomocą spektrometru 4200 MP-AES
(12-2013)

P, Cd, Mg, Zn, Mn, K, Cu, Fe, Ca 

mąka ryżowa

MP
4200


646 k

Cognac analysis using the Agilent 4200 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer (MP-AES)

Analizy koniaku za pomocą spektrometru 4200 MP-AES
(9-2014)

Al, Ca, Cd, Cu, Fe, K, Na, Pb, Zn 

koniaki

MP
4200


513 k

Cost-Effective Analysis of Major, Minor, and Trace Elements in Foodstuffs Using the 4100 MP-AES


(6-2013)

Al, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Pb, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Sr, Zn, P 

żywność

MP
4100


1362 k

Direct multi-elemental analysis of crude oils using the Agilent 4200/4210 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer

Bezpośrednia wielopierwiastkowa analiza ropy naftowej przy zastosowaniu spektrometru 4200/4210 MP-AES firmy Agilent
(9-2016)

Fe, V, Ni, Ca, K 

ropa naftowa

MP
4210


655 k

Determination of available micronutrients in DTPA extracted soils using the Agilent 4210 MP-AES

Oznaczanie składników odżywczych w ekstraktach glebowych za pomocą DTPA przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4210
(9-2016)

Cu, Fe, Mn, Zn 

ekstrakty glebowe / DPTA

MP
4210


475 k

Determination of metals in soils using the 4100 MP-AES

Oznaczanie metali w glebach przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4100
(9-2016)

Al, As, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, Fe, Mn 

gleby

MP
4100


235 k

Determination of metals in industrial wastewaters by microwave plasmaatomic emission spectrometry

Oznaczanie metali w ściekach przemysłowych przy zastosowaniu techniki atomowej emisyjnej plazmy mikrofalowej
(9-2016)

Al, B, Co, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Zn 

ścieki przemysłowe

MP
4100


293 k

Total metals analysis of digested plant tissue using an Agilent 4200 Microwave Plasma-AES

Oznaczanie metali w materiale roślinnym przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4200
(9-2016)

Cu, Fe, Mn, Zn, Na, K, Ca, Mg, B, P 

rośliny

MP
4200


145 k

Direct analysis of milk using the Agilent 4100 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer (MP-AES)

Bezpośrednia analiza mleka przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4100
(4-2013)

Al, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Zn 

mleko

MP
4100


460 k

Analysis of Chinese herbal medicines by microwave plasma-atomic emission spectrometry (MP-AES)

Analiza chińskich ziół leczniczych przy zastosowaniu techniki atomowej emisyjnej plazmy mikrofalowej (MP-AES)
(3-2012)

Al, Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Zn 

zioła lecznicze

MP
4100


168 k

Determination of metals in wine using the Agilent 4100 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer

Oznaczanie metali w winie przy zastosowaniu techniki atomowej emisyjnej plazmy mikrofalowej Agilent 4100
(2-2015)

Ca, K, Na, Mg, Fe 

wino

MP
4100


596 k

Direct determination of Cu, Fe, Mn, P, Pb and Ti in HF acid-digested soils using the Agilent 4200 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer

Bezpośrednie oznaczanie Cu, Fe, Mn, P, Pb i Ti w glebach rozpuszczonych w HF przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4200
(7-2017)

Cu, Fe, Mn, P, Pb, Ti 

gleby

MP
4200


298 k

Elemental analysis of river sediment using the Agilent 4200 MP-AES

Oznaczanie metali w osadach rzecznych przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4200
(9-2015)

Ca, K, Mg, Na, Al, Fe, Zn, Cu, Mn 

osady rzeczne

MP
4200


379 k

Analysis of domestic sludge using the Agilent 4200 MP-AES

Analiza ścieków komunalnych przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4200
(9-2015)

Zn, Mn, Cr, Ca, Fe, Cu, Mg 

ścieki komunalne

MP
4200


524 k

Analysis of wear metals and contaminants in engine oils using the 4100 MP-AES

Oznaczanie metali i dodatków w olejach silnikowych przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4100
(9-2011)

Fe, Mn, Cd, Cr, Si, Ni, Cu, Ag, Pb, V, Ti, Sn, Mo, Al, Na 

oleje silnikowe

MP
4100


140 k

Determination of macro and micronutrients in plants using the Agilent 4200 MP AES

Oznaczane makro i mikro składników w roślinach przy zastosowaniu spektrometru MP-AES - Agilent 4200
(3-2017)

N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cl, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Si, Zn 

rośliny

MP
4200


767 k

High Throughput Multi-Elemental Profiling of Plant Samples with the 4200 MP-AES

Oznaczanie z dużą wydajnością wielopierwiastkowych profili próbek roślinnych przy zastosowaniu spektrometru 4200 MP-AES
(3-2017)

Cu, Fe, Mn, Zn, Na, K, Ca, Mg, Ba, P, Al, Cd, Sr, Cr 

rośliny

MP
4210


1346 k

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2019
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt