O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2020 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Er - Erb

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
AAS
kuweta grafit.
ICP-OES

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie erbu - Er

Liczba atomowa: 68
Masa atomowa: 167.26
Temperatura topnienia: 1529 °C
Temperatura wrzenia: 2868 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania erbu - Er

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
erbu (Er)
do technik

Stężenie
ppm

Objętość
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

MP ICP

1000

100

5% HNO3    

5190-8237

MP ICP

1000

500

5% HNO3    

5190-8238

MP ICP

10000

100

5% HNO3    

5190-8382

MP ICP

10000

500

5% HNO3    

5190-8383

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Er do techniki AAS wzorce Er do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katodą wnękową HCL - erb

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Er

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Er:

  Agilent 5610101600

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Er:

  Agilent 5610123500

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  szkło / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 20 mA  

   

   

Er - lampy katodowe firmy PHOTRON  Er - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Er
Linie widmowe Er

Intensywności względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywności)
Czułości względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czułości = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Er

  Intensywność linii:

  100(100) 

400,8 nm

  Czułość linii:

  100(100) 


Linia Er

  Intensywność linii:

  80(80) 

389,3 nm

  Czułość linii:

  25(25) 


Linia Er

  Intensywność linii:

  10(10) 

408,8 nm

  Czułość linii:

  14(14) 


Linia Er

  Intensywność linii:

  10(10) 

402,1 nm

  Czułość linii:

  2(2)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie erbu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Prąd lampy: 

    10 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-podtlenek azotu - redukujący

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

400.8

0.5

0.5-150

0.5

0.05

389.3

0.5

2-560

2

402.1

0.2

5-1000

408.8

0.2

18-4000

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla erbu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

W płomieniu acetylen-podtlenek azotu erb częściowo jonizuje. Zalecany jest dodatek KCl na poziomie 1000-4000 ppm (do wzorców, próbek i do ślepej).
HF, Al oraz Si powodują obniżenie sygnału erbu, szczególnie w obecności sodu.
Obecność innych lantanowców powoduje interferencje.
Przy niskich stężeniach erbu (poniżej 10 ppm) zalecane jest stosowanie emisji (należy precyzyjnie ustawić długość fali przy minimalnej szczelinie).
Lampy typu UltrAA jak i lampy wielopierwiastkowe nie są produkowane. Okno lampy Er wykonane jest ze szkła.
Działanie korekcji deuterowej dla erbu jest ograniczone i należy sprawdzić celowość jej włączenia.
Wzorce Er przygotowuje się na ogół w HCl.
 

Sugerowane bufory jonizacyjne/czynniki uwalniające:

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-361

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-362

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-365

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie erbu

 

    

 Linia emisyjna:

    400.8 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS/ASA - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie erbu

technika bezpłomieniowa - kuweta grafitowa
 

 Linia analityczna / szczelina: 

    400.8 / 0.5 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1000 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2700 °C

 Masa charakterystyczna: 

    100 pg

 Stężenie charakterystyczne (20µl): 

    5 ppb

 Absorbancja maksymalna: 

    2 (ok. 2272.7 ppb)

 

 

 Linie alternatywne: 

    389.3 / 0.5 nm

 

    408.8 / 0.2 nm

 

 

 UWAGI:

Konieczne jest stosowanie zmniejszonej wysokości szczeliny (R).
Istotne jest dokładne ustawienie kuwety (emisja własna).
Erb w kuwecie wykazuje efekt pamięci, szczególnie przy temperaturach atomizacji poniżej 2700°C. Po etapie atomizacji zalecany jest etap oczyszczający w wyższej temperaturze.
Dla wyższych stężeń erbu występuje zjawisko zagięcia krzywej kalibracyjnej w górę.

 

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   µl   


Zeeman

 Linia analityczna / szczelina: 

    400.8 / 0 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1000 °C 

 Temperatura atomizacji: 

    2700 °C

 Natężenie pola: 

    0.8 T

 Masa charakterystyczna: 

    100 pg

 MSR: 

    100 %

 

    


TYPOWY PROGRAM TEMPERATUROWY DLA KUWETY GRAFITOWEJ (D2 i Zeeman)

Krok

Temp.
[°C]

Czas
[s]

Przepływ
gazu [l/min]

Odczyt

1

85

5

3

-

2

95

40

3

-

3

120

10

3

-

4

1000

5

3

-

5

1000

1

3

-

6

1000

2

0

-

7

2700

1.3

0

tak

8

2700

2

0

tak

9

2750

2

3

-


   

ICP-OES - oznaczanie erbu

Linie ICP dla erbu (poszczególne linie linkują do wykresów linii sąsiadujących).

λ 337.271

nm

SBR:

25

λ 369.265

nm

SBR:

9

λ 339.2

nm

SBR:

6

λ 383.048

nm

SBR:

4

λ 323.058

nm

SBR:

12

λ 390.631

nm

SBR:

8

λ 331.242

nm

SBR:

6

λ 326.478

nm

SBR:

12

λ 349.91

nm

SBR:

6

λ 389.623

nm

SBR:

5


Granica wykrywalności dla linii 349.91 nm: 0.2 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Er techniką ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Determination of rare earth elements in geological samples using the Agilent SVDV ICP-OES

Oznaczanie metali ziem rzadkich w próbkach geologicznych techniką Agilent SVDV ICP-OES
(5-2016)

Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Tb, Th, Tm 

próbki geologiczne

ICP
5100
SVDV

786 k

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2020
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt